Wycena praw patentowych i komercjalizacja innowacji

Start date:
26.07.2021
End date:
26.07.2021

Description


Odpowiednia wycena wartości niematerialnych i prawnych powinna stanowić jeden z elementów procesu zarządzania strategicznego. Oszacowanie przez firmę posiadanego kapitału niematerialnego ułatwia podejmowanie decyzji w zakresie inwestycji i rozwoju. Najczęściej jednak konieczność dokonania wyceny pojawia się wraz z zamiarem komercjalizacji opracowanych przez firmę  rozwiązań poprzez ich sprzedaż lub licencjonowanie.

Firma buduje swój potencjał i majątek w oparciu o dobra własności intelektualnej. I tu pojawia się pytanie, jak dobra te wycenić i na jakiej podstawie? A o tym na naszym szkoleniu.

Podczas udziału w warsztatach poznasz:
- obszary identyfikacji wartości rynkowej;
- realia zastosowania podejścia majątkowego w komercjalizacji wiedzy;
- realia zastosowania podejścia dochodowego w komercjalizacji wiedzy;
- ryzyka w wycenie wartości niematerialnych;
- zasady identyfikacji składników IP;
- model podziału struktury IP i możliwość jego zastosowania do wyceny aktywów popularnych;
- zasady procesu komercjalizacji w ramach zarządzania składnikami IP;
- licencjonowanie jako podstawową formę rozliczania transferu wiedzy – dlaczego licencjonowanie a nie sprzedaż praw?;
- model licencyjny w Polsce i związane z nim problemy;
- klasyfikację aktywów niematerialnych dla celów formalnoprawnych.


Na szkolenie zapraszamy
•    Dyrektorów finansowych
•    Dyrektorów zarządzania strategicznego
•    Pracowników działów finansowych
•    Pracowników działów księgowych
•    Osoby zajmujące się zarządzaniem majątkiem
•    Dyrektorów działów R&D
•    Pracowników działów R&D
•    Specjalistów ds. rozwoju
•    Prawników
•    Rzeczników patentowych

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy za eventowej opartej na przeglądarce internetowej, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Edge, Opera oraz Yandex.
W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat oraz materiały w wersji elektronicznej.
 

Invited by

Agnieszka Spychała