Transfer Danych Osobowych poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy

Start date:
25.08.2021
End date:
25.08.2021

Description

Ostatnie 12 miesięcy to ciągłe zmiany w zakresie zasad transferowania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Wyrok TSUE w sprawie Schrems II na zawsze zmienił reguły gry w tym zakresie. Idąc za tym Komisja Europejska wydała decyzję (2021/914) w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszary Gospodarczego (EOG). Wszystkie umowy zawierające klauzule umowne określone w decyzjach 2001/497/WE oraz 2010/87/UE, zawarte z podmiotami posiadającymi siedzibę poza EOG wymagają aneksowanie najpóźniej do 27.12.2022 r. Umowy zawierane po 27.09.2021  roku powinny opierać się wyłącznie na nowych klauzulach. Nie można przy tym zapominać, że wraz z rozwojem globalnych technologii przepływy danych coraz bardziej zmierzają w kierunku swobodnego przepływu, a coraz mniej – w kierunku europejskiej twierdzy. Dołączając do tego proces BRexitu oraz wątpliwości związanej z opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię – zasady międzynarodowych transferów danych osobowych zaczynają przypominać odrębną dziedzinę prawa, a nie jeden z wielu wątków regulacji RODO.

Celem szkolenia będzie przedstawienie uczestnikom aktualnego stanu prawnego i wymagań do transferowania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy zgodnie z aktualnym stanem prawnym oraz praktyką orzeczniczą i decyzyjną. Uwzględnione zostaną wyroki TSUE, stanowiska krajowych organów regulacyjnych oraz Europejskiej Rady Ochrony Danych, jak również doświadczenia praktyki prowadzących. 

Skupimy się przede wszystkim na aspektach praktycznych:
•    w jaki sposób identyfikować problematyczne transfery danych, 
•    jak zabezpieczyć ich legalność oraz odpowiednio udokumentować,
•    kiedy należy zbierać zgody podmiotów danych, 
•    dlaczego stosowanie standardowych klauzul umownych nie zastępuje zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 
•    jak (mądrze) korzystać z wyjątków wynikających z RODO 
•    jak spełnić oczekiwania EROD dotyczących analizy prawodawstwa kraju importera danych. 

Na szkolenie zapraszamy:
- zarządy firmy i kadrę zarządzającą
- przedsiębiorców
- właścicieli firm
- prawników 
- urzędników zajmujących się tematyką RODO
- administratorów danych osobowych
- administratorów bezpieczeństwa informacji
- osoby odpowiedzialnie za ochronę danych osobowych w firmach
- przedstawicieli działów compliance
- przedstawicieli działów operacyjnych
- przedstawicieli działów HR i kadr
- wszystkie osoby zainteresowane tematyką 

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom. 

Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Edge, Opera oraz Yandex.

W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie. 

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.
Każdy z uczestników szkolenia otrzyma materiały w wersji elektronicznej.

Invited by

Barbara Dąbrowska