Transfer Danych Osobowych poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy

Start date:
25.08.2021
End date:
25.08.2021

Marcin Cwener

Senior Associate, Maruta Wachta

Senior associate w Praktyce Ochrony Prywatności, ekspert ds. ochrony danych osobowych i zarządzania bezpieczeństwem informacji. Audytor wewnętrzny ISO 27001:2013. Były pracownik Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze GIODO, gdzie zajmował się prowadzeniem postępowań administracyjnych w zakresie skarg na nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych. Przez kilka lat pełnił funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w kilkunastu podmiotach z branży finansowej, handlowej i produkcyjnej. Doświadczony trener i audytor, absolwent studiów podyplomowych „Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji” w Szkole Głównej Handlowej. Autor licznych publikacji nt. ochrony danych osobowych i RODO.

Piotr Kalina

Counsel, Maruta Wachta

Radca prawny, senior associate w Praktyce Ochrony Prywatności. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, doradza w zakresie zgodności przetwarzania danych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, sporządza opinie prawne, przeprowadza audyty i szkolenia. Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów prywatnych oraz publicznych. Absolwent Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk na studiach podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych, członek Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

Wojciech Piszewski

Senior Associate, Maruta Wachta

Adwokat, compliance oficer (ACO), ekspert grupy prawnej IAB Polska. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach compliance, prawa ochrony danych osobowych i informacji oraz prawa własności intelektualnej. Zajmuje się również zagadnieniami zgodności regulacyjnej i prawem konsumenckim.
Był odpowiedzialny za przygotowanie, wdrożenie oraz nadzór nad kompleksowym systemem zarządzania zgodnością w jednej z największych grup medialnych w Polsce. Nadzorował również liczne projekty związane z wdrożeniem RODO. Jego praktyka obejmuje ocenę zgodności z prawem modeli biznesowych związanych z przetwarzaniem danych osobowych w środowisku reklamowym, w szczególności w zakresie reklamy internetowej, a także wsparcie klientów w ramach postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz sądami administracyjnymi. Jego doświadczenie obejmuje także doradztwo transakcyjne oraz reprezentację w postępowaniach procesowych, w szczególności w zakresie praw własności intelektualnej oraz czynów nieuczciwej konkurencji.

Paweł Tobiczyk

Counsel, Maruta Wachta

Adwokat, senior associate w Praktyce Ochrony Prywatności Kancelarii Maruta Wachta sp.j. Ekspert w zakresie ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii oraz handlu elektronicznego. Doradzał licznym polskim i zagranicznym klientom w licznych projektach z zakresu ochrony danych osobowych, prywatności oraz tajemnic prawnie chronionych. Koordynował oraz uczestniczył w wielu projektach wdrożenia RODO, w tym m.in. odpowiadał za wdrożenie przepisów rozporządzenia w jednej z największych grup medialnych w kraju. Prowadzi szkolenia oraz jest prelegentem na konferencjach branżowych. Autor licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych. Jest absolwentem prawa, filozofii i europeistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz doktorantem w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

Monika Gierałtowska-Karpowicz

Radca prawny, senior associate w Kancelarii Maruta Wachta

Radca prawny, senior associate w Kancelarii Maruta Wachta, specjalista w zakresie danych osobowych i ochrony informacji. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku „Ochrona informacji niejawnych i innych prawnie chronionych w businessie i administracji” w Prywatnej Wyższej Szkole Businessu, Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie. Pracowała w Departamencie Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz w firmach doradczych zajmujących się ochroną danych osobowych.