Nowa Upadłość Konsumencka 2021

Start date:
24.08.2021
End date:
24.08.2021

Karolina Klunder

radca prawny, doradca restrukturyzacyjny Właściciel w Kancelaria Radcy Prawnego Karoliny Klunder. Kancelaria Radców Prawnych, Adwokatów i Doradców Restrukturyzacyjnych.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji (2006), a także studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim z Mediacji, Negocjacji i Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (2010).
Aplikację radcowską odbyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Zawód radcy prawnego wykonuje od 2013 r. (numer wpisu WA-9148).
Posiada 15-letnie doświadczenie pracy w polskich i zagranicznych kancelariach. Pracowała w departamentach korporacyjnych oraz upadłościowych i restrukturyzacyjnych, m.in. w kancelarii Kochański & Partners oraz w kancelarii Dentons. Od 2015 roku prowadziła jednocześnie własną kancelarię w Warszawie, w ramach której obsługiwała m.in. postępowania upadłościowe prowadzone głównie w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie.
Wraz ze zmianami ustawodawczymi w wykonywaniu zawodu syndyka, po pozytywnym złożeniu egzaminu organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w 2015 r. uzyskała licencję syndyka nr 864 (obecnie licencja doradcy restrukturyzacyjnego).
Specjalizuje się w postępowaniach upadłościowych, likwidacyjnych, egzekucyjnych oraz restrukturyzacjach podmiotów gospodarczych oraz w prawie spółek i umów handlowych.
Zajmuje się bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych oraz postępowań upadłościowych świadcząc pomoc prawną wierzycielom, dłużnikom oraz syndykom. Posiada szerokie doświadczenie w sprawach gospodarczych oraz w postępowaniach upadłościowych. Świadczyła m.in. kompleksową pomoc prawną na rzecz Banku BGŻ w zakresie odzyskiwania należności banku, w tym udzielała wsparcia prawnego w zakresie restrukturyzacji zadłużenia klientów banku oraz na rzecz Alior Banku w zakresie toczących się postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych z udziałem banku.
Pełniła funkcję syndyka, zarządcy i nadzorcy w wielu postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym również prowadząc przedsiębiorstwa upadłych po ogłoszeniu upadłości. Posiada doświadczenie w branży telewizyjnej (syndyk Telewizji TVR), odzieżowej (tymczasowy nadzorca sądowy Simple Creative Products S.A.), sportowo-rekreacyjnej (syndyk Tuan Club w Józefosławiu, obecnie Lavo) czy pożyczkowej (nadzorca sądowy w przyspieszonym postępowaniu układowym Prosperial sp. z o.o.).

Marcin Krzemiński

radca prawny, doradca restrukturyzacyjny Członek zarządu w Bankruptcy Investment sp. z o.o. Członek zarządu w Instytucie Wycen Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych sp. z o.o. Wspólnik w Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga Kancelaria Prawnicza sp. j.

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II na kierunkach prawo (2006) oraz prawo kanoniczne (2005).
Aplikację radcowską odbył przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Zawód radcy prawnego wykonuje od 2011 r. (numer wpisu WA-8127).
Pierwsze doświadczenie zdobywał od 2005 r. w jednej z największych kancelarii w Lublinie, świadcząc pomoc prawną na rzecz syndyków prowadzących postępowania upadłościowe w Lublinie, a następnie wraz z otwarciem własnej kancelarii w Warszawie, obsługiwał postępowania upadłościowe prowadzone głównie w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie.
Wraz ze zmianami ustawodawczymi w wykonywaniu zawodu syndyka, po pozytywnym złożeniu egzaminu organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, dnia 13 maja 2010 r. uzyskał licencję syndyka nr 146 (obecnie licencja doradcy restrukturyzacyjnego).
Specjalizuje się w postępowaniach upadłościowych, likwidacyjnych, egzekucyjnych oraz restrukturyzacjach podmiotów gospodarczych oraz w prawie spółek i umów handlowych.
Współzałożyciel Instytutu Wycen Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych oraz firmy consultingowej Bankruptcy Investment zajmującej się doradztwem w nabywaniu aktywów zagrożonych (distressed assets).
Współuczestniczy w merytorycznych pracach nad tworzeniem systemu informatycznego obsługującego kancelarie syndyków i postępowania upadłościowe Syndyk.iT
Zajmuje się bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych oraz postępowań upadłościowych świadcząc pomoc prawną wierzycielom, dłużnikom oraz syndykom. Posiada duże doświadczenie procesowe w sprawach gospodarczych oraz w postępowaniach upadłościowych.
Pełnił funkcję syndyka, zarządcy i nadzorcy w kilkuset postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym również prowadząc przedsiębiorstwa upadłych po ogłoszeniu upadłości. Posiada doświadczenie w branży hotelarskiej (syndyk Regent Warsaw Hotel, regent- warsaw.com) budowlanej (syndyk SRB Polska sp. z o.o.), odzieżowej (syndyk New Look Polska sp. z o.o.) czy medycznej (syndyk Sankowski i syn sp. z o.o.).
Ekspert i prelegent w szkoleniach organizowanych przez Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych, Ministerstwo Sprawiedliwości, Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie, Akademię Leona Koźmińskiego, Instytutu Allehandra, Presspublicę sp. z o.o., Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Środowiska z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Anna Łukasiewicz

Aplikant adwokacki, doradca restrukturyzacyjny Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga Kancelaria Prawnicza sp. j.

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunkach prawo (2018) oraz prawo kanoniczne ze specjalnością kanoniczno-cywilną (2015), a także studiów podyplomowych Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa) na Uczelni Łazarskiego w Warszawie (2020).
Wpisana na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (numer wpisu WAW/APL/6751).
Pierwsze doświadczenie zdobywała już podczas studiów w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz w jednej z warszawskich kancelarii. Od 2014 r. związana z kancelarią Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga Kancelaria prawnicza sp. j. z siedzibą w Warszawie. Od ponad 7 lat świadczy pomoc prawną na rzecz syndyków, koordynując postępowania upadłościowe prowadzone głownie w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie.
Specjalizuje się w postępowaniach upadłościowych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz postępowań upadłościowych byłych przedsiębiorców.
W 2021 r. pozytywnie złożyła egzamin dla osób ubiegających się o wpis na listę doradców restrukturyzacyjnych i uzyskała licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1558.
Współuczestniczy w merytorycznych pracach nad tworzeniem systemu informatycznego obsługującego kancelarie syndyków i postępowania upadłościowe Syndyk.iT.