Odpowiedzialność organów władzy spółek wg KSH 2021

Start date:
29.09.2021
End date:
29.09.2021

Description

Projektowane zmiany w prawie w znacznym stopniu wpłyną na pozycję rady nadzorczej, która zyska wiele kompetencji. Ma to zwiększyć jej rolę w ramach struktury spółki, a w konsekwencji usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Zarząd zyska bowiem realnego partnera w podejmowaniu decyzji oraz sprawowaniu bezpośredniej kontroli nad funkcjonowaniem spółki. Zwiększenie kompetencji rad nadzorczych w założeniach twórców projektu ma dodatkowo poprawić bezpieczeństwo spółek. Podejmowanie trudnych decyzji gospodarczych będzie się bowiem odbywało we wzajemnej współpracy, a dodatkowo rada nadzorcza będzie mogła w każdym momencie skontrolować działania zarządu

Nie można jednocześnie zapominać, że zwiększenie uprawnień rad nadzorczych automatycznie otworzy drogę do zwiększenia poziomu ryzyka odpowiedzialności karnej. Posiadanie bowiem realnych instrumentów kontrolnych pośrednio wymusza ich wykorzystywanie, co z kolei przekłada się na konieczność permanentnego dbania o interesy spółki. Dotychczas ciężar ryzyka w całości spoczywał na członkach zarządu. Po przyjęciu nowelizacji w proponowanym kształcie dojdzie do rozmycia tej odpowiedzialności. 

Celem szkolenia jest:

- przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie ryzyk związanych z zarządzaniem spółką
- pozyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy dotyczącej zasad odpowiedzialności członków organów zarządzających za zobowiązania podmiotów, którymi kierują
- nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności przeprowadzenia samodzielnej, krytycznej analizy konkretnych stanów faktycznych
- zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującym stanem prawnym

Podczas szkolenia odpowiemy m.in. na pytania:
- jak udzielenie absolutorium wpływa na odpowiedzialność za szkody wyrządzone spółce?
- za co i na jakich zasadach odpowiadają członkowie zarządu w stosunku do wierzycieli?
- jaka jest rola rady nadzorczej w prowadzeniu postępowania wyjaśniającego?
- jak odpowiednio rozgraniczyć kompetencje spółki dominującej i spółek zależnych?
- criminal compliance, czyli jak mitygować ryzyka odpowiedzialności karnej?

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
•    członków zarządu i rady nadzorczej
•    kierowników biura zarządu
•    sekretarzy zarządu i rady nadzorczej
•    asystentów zarządu i rady nadzorczej
•    prawników in-house
•    prawników zewnętrznych
•    osoby wspierające prawne działania organów spółek

Organizacja szkolenia:
Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Edge, Opera oraz Yandex.

W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.
Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat oraz materiały w wersji elektronicznej.

 

Invited by

Agnieszka Spychała