Odpowiedzialność organów władzy spółek wg KSH 2021

Start date:
29.09.2021
End date:
29.09.2021

Timeline

Day I
Wednesday
29 september 2021
09:15

Czas na logowanie

09:30

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

09:30

Odpowiedzialność cywilna członków organów korporacyjnych wobec spółki

Marcin Barłog, radca prawny, FILIPIAK BABICZ LEGAL

•    rodzaj i zasada odpowiedzialności
•    wpływ udzielenia absolutorium na odpowiedzialność za szkody wyrządzone spółce
•    przesłanki zwalniające z odpowiedzialności
 

10:30

Odpowiedzialność w stosunku do wierzycieli

r. pr. Marta Romańska, FILIPIAK BABICZ LEGAL sp. k.

•    za co odpowiadają członkowie zarządu i na jakich zasadach
•    przesłanki odpowiedzialności z art. 299 k. s. h.
•    inne podstawy odpowiedzialności
 

11:30

Sygnaliści w spółce – system zgłaszania nieprawidłowości;

r. pr. Marzena Rosler-Borakiewicz, FILIPIAK BABICZ LEGAL

•    tworzenie i wdrażanie efektywnych systemów zgłaszania nieprawidłowości
•    system zgłaszania nieprawidłowości w ramach grup kapitałowych
•    rola rady nadzorczej w prowadzeniu postępowania wyjaśniającego

Jak zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością

13:00

Należyta staranności i zasada uzasadnionego ryzyka gospodarczego

Marcin Barłog, radca prawny, FILIPIAK BABICZ LEGAL

•    Definicja należytej staranności i jej prawne znaczenie
•    Business judgment rule – czy obowiązuje w polskim systemie prawnym
•    Praktyka orzecznicza
 

14:00

Corporate governance czyli jak dobrze opracować strukturę spółki (także przy uwzględnieniu grupy kapitałowej)

Marcin Barłog, radca prawny, FILIPIAK BABICZ LEGAL

•    stworzenie odpowiednich procedur, regulaminów i polityk
•    odpowiednie rozgraniczenie kompetencji spółki dominującej i spółek zależnych
•    zapewnienie sprawnego przepływu informacji
 

15:00

Criminal compliance – jak mitygować ryzyka odpowiedzialności karnej

Adw. Piotr Karlik, FILIPIAK BABICZ LEGAL

•    nowelizacja ksh z perspektywy zasad odpowiedzialności prawa karnego
•    przypisanie odpowiedzialności członkom rad nadzorczych
•    relacja między członkami zarządu a członkami rad nadzorczych
•    delegowanie ryzyka odpowiedzialności karnej
•    compliance a odpowiedzialność karna
 

15:45

Zakończenie szkolenia