Dłużnik bez majątku – sytuacja bez wyjścia?

Jak skarga pauliańska działa w praktyce.

Start date:
19.10.2021
End date:
19.10.2021

Description

Czasy turbulencji gospodarczych stoją w bezpośrednim związku ze wzmożonymi działaniami dłużników nakierowanymi na ochronę zgromadzonych majątków. Sprzeczne interesy dłużnika i wierzycieli stają się wówczas jeszcze bardziej spolaryzowane, popychając tych drugich nierzadko do działań nielojalnych. W trakcie szkolenia uwzględniona zostanie perspektywa wierzyciela mierzącego się z formalnym brakiem majątku u dłużnika, z którego możliwe byłoby zaspokojenie. Sytuacja taka niekoniecznie oznaczać musi uznanie wierzytelności za nieściągalną. Istnieje bowiem instrumentarium prawne nakierowane na polepszenie tej negatywnej sytuacji wierzyciela. Istotna jest umiejętność prawidłowego rozeznania stanu faktycznego oraz przysługujących środków ochrony prawnej.


Szkolenie ma na celu przedstawić podstawy i zasady podejmowania działań optymalizujących zaspokojenie wierzyciela w niektórych sytuacjach braku majątku po stronie dłużnika.

Podczas szkolenia omówione zostaną:
•    zasady odpowiedzialności osób niebędących dłużnikami, a które współdziałają z dłużnikiem doprowadzając do niezaspokojenia wierzyciela,
•    rodzaje nielojalnych zachowań dłużników powszechnie występujące w obrocie,
•    korzyści, jakie może zyskać wierzyciel podejmując się ochrony swoich praw,
•    sposoby przeciwdziałania niektórym charakterystycznym działaniom faworyzowania niektórych tylko wierzycieli,
•    wytyczne dotyczące prawidłowej reakcji wierzyciela mierzącego się z niewypłacalnością dłużnika.

Korzyści:
•    umiejętność rozpoznania skutecznych narzędzi przeciwdziałających ukrywaniu majątku przez dłużnika,
•    zwiększenie kompetencji prowadzenia procesów wydobywczych,
•    efektywniejszy odzysk wierzytelności od dłużników formalnie niewypłacalnych,

Szkolenie jest dedykowane w szczególności:
•    prawnikom in–house,
•    prawnikom,
•    kadrze zarządzającej,
•    pracownikom działów controllingu i windykacji podmiotów gospodarczych, zwłaszcza rynku kapitałowego i finansowego,
•    pracownikom spółek zajmujących się odzyskiem, zarządzaniem i inwestowaniem w wierzytelności,
•    wierzycielom indywidualnym.


Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy za eventowej opartej na przeglądarce internetowej. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie. 
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Edge, Opera oraz Yandex.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.
Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat oraz materiały w wersji elektronicznej.

 

Invited by

Barbara Dąbrowska