PRAWNE UWARUNKOWANIA PROWADZENIA E-SKLEPU W 2022 ROKU

Start date:
27.01.2022
End date:
27.01.2022

849 zł per person + 23% VAT


No. of participants

+ 23% VAT

Witold Chomiczewski LL.M.

radca prawny, wspólnik w Kancelarii Lubasz i Wspólnicy

Specjalizuje się w prawie IT i prawie nowych technologii. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców związanych z e-commerce. Doradza m.in. spółkom zajmującym się marketingiem internetowym. Przygotowuje umowy dotyczące SEO/SEM, reklamy RTB, prawa autorskiego w Internecie. Wspiera przedsiębiorców internetowych, a zwłaszcza portale w sprawach związanych z odpowiedzialnością za cudze treści. Reprezentuje branżę e-commerce w procesach legislacyjnych w Sejmie, Senacie i ministerstwach. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych dotyczących problematyki prawa autorskiego, Internetu oraz prawa gospodarczego. Brał udział w projekcie na zlecenie Komisji Europejskiej, Study on Liability of Internet Intermediaries, który dotyczył dyrektywy o handlu elektronicznym.

Pełnomocnik ds. Legislacji Izby Gospodarki Elektronicznej. Członek założyciel i przewodniczący grupy roboczej ds. handlu elektronicznego Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii. Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 oraz ISO 27701:2019.

Adam Szkurłat

adwokat w Lubasz i Wspólnicy - Kancelarii Radców Prawnych sp. K.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów „Zamówienia publiczne” w Akademii Leona Koźmińskiego i „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych” w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa cywilnego, ochrony danych osobowych, prawa nowoczesnych technologii oraz procedury cywilnej. Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 oraz ISO 27701:2019. Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców, posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań cywilnych i gospodarczych.