Sales and Operations Planning 2022 – VI edycja

Czy Twój proces jest gotów na nadchodzące trudne czasy?

Start date:
23.02.2022
End date:
24.02.2022

Description

O normalności wiele mówi się w różnych kontekstach, odnosząc często to pojęcie do  przeszłości. A może jako normalność powinniśmy przyjąć to, co kształtuje naszą teraźniejszość? Nie jest to łatwe, biorąc pod uwagę nieprzewidywalność i dynamikę zmian otaczającego świata. Od biznesu wymaga się elastyczności i niezawodnego działania, mimo zmieniających się warunków i okoliczności.

Z tą myślą przygotowaliśmy unikatowe szkolenie, którego celem jest pomoc liderom S&OP w przygotowaniu procesu na możliwą długotrwałą sytuację „nienormalności” (lub jak ktoś woli – nowej normalności). S&OP musi przygotować firmę na niską wiarygodność dostaw i znaczne wahania popytu. Dobrze wdrożony musi się jednak skupić na identyfikowaniu i wykorzystaniu szans, jakie taka sytuacja tworzy na rynku. Nawet niewielkie wyprzedzenie potrzeb klientów / przewidzenie nadchodzących kłopotów da znaczącą przewagę nad konkurencją. Powszechnym podejściem jest bowiem „resilence by lucke” – gotowość przez przypadek. W 2021 roku wykazały się nim największe koncerny samochodowe – tylko nieliczne przewidziały problemy z półprzewodnikami. Odpowiedzią nie jest jednak tylko budowanie zapasu. Może to rozwiązać część problemów z dostępnością, ale może wywołać kolejne – z utratą płynności. Plan to świadome podejmowanie ryzyka – S&OP może być doskonałym narzędziem do jego kalkulowania. Plan musi jednak spełnić kilka bardzo istotnych kryteriów:
•    Prawidłowo nakreślić cele, na których ma się skupić uwzględniając możliwe scenariusze zmiany potrzeb klientów
•    Przebudować proces S&OP tak, by zaangażował on kluczowe działy takie jak np. zakupy strategiczne (z konieczną w wielu przypadkach zmianą zadań tego działu)
•    Rozszerzyć zadania planowania popytu: przejść od zapewnienia wiarygodności prognoz (Forecast Accuracy) do tworzenia systemu wczesnego ostrzegania
•    Wbudować w S&OP mechanizmy zarządzania ryzykiem, zwłaszcza Supply Chain Risk Management
•    Zapewnić wysokie zaangażowanie top managementu, zwłaszcza CEO
•    Budować kulturę organizacyjną zapewniającą szybkie wdrażanie nawet znaczących zmian w strategii firmy

Podczas szkolenia Uczestnicy będą mieli okazję czerpać wiedzę od jednego z najbardziej rozpoznawalnych i skutecznych szkoleniowców z tematyki procesów S&OP, a także przyjrzeć się pracy praktyków – ekspertów, którzy w swoich procesach osiągnęli niezwykłe wyniki. 

Pierwszego dnia szkolenia Pan Zbigniew Sobkiewicz poprowadzi dla  uczestników warsztat, w czasie którego będzie okazja poznać najlepsze praktyki S&OP, ocenić swoje procesy i zidentyfikować obszary priorytetowych usprawnień, a także wymienić się doświadczeniami z innymi uczestnikami szkolenia. 

Do przeprowadzenia drugiego bloku zaproszeni zostali praktycy, wdrażający i dbający o możliwie najlepszy przebieg działań w ramach procesu S&OP w swoich organizacjach. Przedstawią i bliżej omówią różne modele działania, różne perspektywy, różne problemy i ich rozwiązania. Będzie okazja do wymiany dobrych praktyk.

Szkolenie skierowane jest w szczególności do:
•    Osób zajmujących się planowaniem produkcji, zakupów, zapasów, popytu, prognozowaniem, przygotowywaniem danych do dalszych analiz, planowaniem łańcucha dostaw
•    Właścicieli firm
•    Kadry zarządzającej 
•    S&OP Managerów
•    Demand Planerów, Market Planning Managerów
•    Wszystkich osób zainteresowanych tematyką S&OP

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Edge, Opera oraz Yandex.

W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie, co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie.

Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu oraz materiały w wersji elektronicznej.
 

Invited by

Barbara Dąbrowska