Postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe po nowelizacji przepisów

Start date:
27.04.2022
End date:
27.04.2022

Description

W dniu 1 grudnia 2021 r. weszły w życie zmiany wprowadzone do Prawa restrukturyzacyjnego oraz Prawa upadłościowego. Od tej daty powyższe postępowania obsługiwane są za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ). 

W związku z tymi zmianami przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie, którego celem jest przedstawienie najważniejszych informacji o postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, ze szczególnym uwzględnieniem ostatniej, dużej nowelizacji oraz przekazanie wiedzy dotyczącej obsługi systemu KRZ.

Podczas szkolenia uczestnicy:
•    zdobędą umiejętności w zakresie podstawowego posługiwania się KRZ;
•    poznają ogólny przebieg postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych;
•    dowiedzą się o najważniejszych zmianach wprowadzonych ostatnią dużą nowelizacją do Prawa restrukturyzacyjnego i Prawa upadłościowego;
•    będą mieli okazję do porównania obecnych uregulowań z poprzednim stanem prawnym;
•    porozmawiają o skutkach wprowadzonych modyfikacji przepisów.

Pierwsza część szkolenia zaplanowana jest jako praktyczny warsztat, podczas którego radca prawny i doradca restrukturyzacyjny Bartosz Sierakowski  udzieli wskazówek i pokaże podstawy  poruszania się po Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

W drugiej części adwokat i doradca restrukturyzacyjny Norbert Frosztęga zaprezentuje modyfikacje w warstwie merytorycznej (w szczególności nowy kształt postępowania o zatwierdzenie układu), a także technicznej (pisma, poza wyjątkami, doręczane i wnoszone za pośrednictwem KRZ), które powodują istotne zmiany w praktyce postępowań insolwencyjnych. W toku szkolenia zostaną przedstawione najważniejsze zmiany w prawie, skutki zmian, pierwsze doświadczenia płynące ze stosowania nowych przepisów, a także ogólny przebieg i funkcjonowanie procedur. Omawiane zagadnienia będą wzbogacone o case studies.

Na szkolenie zapraszamy w szczególności:
•    Prawników stojących na czele działów prawnych podmiotów gospodarczych, 
•    Prawników z kancelarii prawnych, 
•    Przedstawicieli działów prawnych instytucji finansowych,
•    Członków zarządów spółek kapitałowych,
•    Wszystkie osoby zainteresowane tematyką.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej. Wymagane jest korzystanie najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Edge, Opera.
W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia

Z uwagi na przewidziany praktyczny warsztat w zakresie korzystania z Krajowego Rejestru Zadłużonych, rekomendowane jest, aby każdy uczestnik szkolenia miał założone konto w systemie KRZ. 

Prelegent będzie udostępniał uczestnikom swój pulpit, tak aby mogli przejść wspólnie przez proces tworzenia i składania pism. 

Nie jest wymogiem, ale będzie ułatwieniem dla uczestników, jeśli będą dysponowali dwoma monitorami.

Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu oraz materiały w wersji elektronicznej.

Invited by

Barbara Dąbrowska