Postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe po nowelizacji przepisów

Start date:
27.04.2022
End date:
27.04.2022

Bartosz Sierakowski

Radca prawny oraz kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, starszy partner w kancelarii Zimmerman Sierakowski i Partnerzy oraz wiceprezes zarządu spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.

Radca prawny oraz kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, starszy partner w kancelarii Zimmerman Sierakowski i Partnerzy oraz wiceprezes zarządu spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., członek Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przy Krajowej Izbie Doradców Restrukturyzacyjnych. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz postępowaniu cywilnym i egzekucyjnym. W swojej praktyce zawodowej uczestniczył w największych w Polsce postępowaniach upadłościowych, naprawczych i restrukturyzacyjnych, doradzając zarówno wierzycielom, jak i dłużnikom. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców i instytucji finansowych z zakresu ww. dziedzin prawa. Wykłada prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne na studiach podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Bartosz Sierakowski jest autorem i współautorem licznych
artykułów z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego, egzekucyjnego, publikowanych m.in.
w Monitorze Prawa Bankowego, Monitorze Prawa Handlowego, Doradcy restrukturyzacyjnym, Nieruchomościach czy Ruchu Prawniczym Ekonomicznym i Socjologicznym. Jest także ekspertem Dziennika Gazety Prawnej oraz TVN Biznes i Świat. Współautor następujących publikacji książkowych, w tym komentarzy do ustaw:
• „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz do ustawy” (Warszawa 2017, DGP)
• „Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz”, red. prof. KUL dr hab. Rafał Sura, dr hab. Patrycja Zawadzka, r. pr. Piotr Zimmerman (Warszawa 2017, CH Beck),
• „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”, red. A. Hrycaj, P. Filipiak, (Warszawa 2016, Wolters Kluwer),
• „Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Komentarz”, B. Sierakowski, P. Zimmerman (Warszawa 2020, CH Beck)

Prowadzi badania naukowe nad efektywnością postępowania upadłościowego, swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnienia tzw. zobowiązań masy upadłości. Prelegent na wielu ogólnopolskich konferencjach i szkoleniach poświęconych zagadnieniom dotyczącym niewypłacalności.

Bartosz Sierakowski ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie jest doktorantem przy Instytucie Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Norbert Frosztęga

Adwokat oraz licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, partner w Kancelarii Zimmerman Sierakowski i Partnerzy. Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów.

Adwokat oraz licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, partner w Kancelarii Zimmerman Sierakowski i Partnerzy. Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, zwłaszcza w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Świadczy usługi prawne na rzecz wszystkich uczestników procesów insolwencyjnych (w tym: dłużników, wierzycieli, syndyków, nadzorców sądowych oraz zarządców) na wszystkich etapach, tj. począwszy od doboru właściwej strategii restrukturyzacji, poprzez przygotowanie wniosku oraz przez całe postępowanie, aż po jego prawomocne zakończenie. Na bieżąco doradza w kilkudziesięciu postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym dotyczących spółek publicznych z różnych branży, gdzie liczba wierzycieli liczona jest w tysiącach, a majątek w setkach milionów złotych.

Norbert Frosztęga zastępuje także Klientów w ramach procesów sądowych w sprawach gospodarczych, w tym w wielu postępowaniach związanych z odpowiedzialnością kadry menadżerskiej za długi zarządzanych podmiotów. Przedmiotem szczególnego zainteresowania jest natomiast instytucja przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack), gdzie może pochwalić się m.in. skutecznym przeprowadzeniem największego pre-packu w historii tej instytucji w Polsce, jeśli chodzi o cenę sprzedaży. Interesuje się nadto zagadnieniami z pogranicza prawa zamówień publicznych oraz prawa restrukturyzacyjnego.

Jest autorem ok. 50 publikacji z zakresu prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego, publikowanych zarówno w prasie, jak i czasopismach branżowych (w tym: Monitor Prawa Bankowego oraz Doradca Restrukturyzacyjny). Prowadzi szkolenia z zakresu prawa insolwencyjnego.