Implementacja dyrektywy Omnibus – nowe reguły w transakcjach z konsumentami

Start date:
26.04.2022
End date:
26.04.2022

Description

Unijna dyrektywa Omnibus jeszcze przed uchwaleniem określana była mianem New Deal dla konsumentów, gdyż jej celem jest istotne wzmocnienie pozycji konsumentów na rynku, w szczególności w obszarze nowych technologii i gospodarki cyfrowej. Państwa członkowskie zostały zobowiązane do przyjęcia przepisów wykonawczych do 28 listopada 2021 r. i do ich stosowania od 28 maja 2022 r.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi regułami w transakcjach z konsumentami wynikającymi z przepisów implementujących dyrektywę Omnibus oraz wskazanie na sposoby wdrożenia nowych reguł do bieżącej działalności.  

Zgodnie z założeniami polskiego projektu implementującego dyrektywę Omnibus, zasadnicze zmiany zostaną wprowadzone do ustawy o prawach konsumenta ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz do ustawy o cenach. Nowe regulacje obejmą wiele aspektów obrotu konsumenckiego.

Uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie projektowanych zamian i uzyskają odpowiedzi na następujące pytania:
•    Jak podawać informacje o obniżonej cenie towaru lub usługi?
•    Jak organizować promocje cenowe towarów lub usług oraz jak je reklamować?
•    W jaki sposób uwidaczniać ceny dla towarów z krótkim terminem przydatności?
•    Jakie działania będą traktowane jako obniżka ceny?
•    Jak informować o indywidualnym dostosowaniu ceny?
•    Jakie są nowe obowiązku przedsiębiorców w przypadku „płatności” danymi osobowymi?
•    W jaki sposób prawidłowo pozyskiwać, weryfikować, moderować i prezentować opinie konsumentów?
•    Jak przedstawić informacje o plasowaniu ofert?
•    Jakie są nowe obowiązki internetowych platform handlowych?
•    Jak ustrzec się przed zarzutem nieuczciwej praktyki rynkowej polegającej na  stosowaniu tzw. podwójnej jakości?
•    Jakie sankcje grożą za niestosowanie się do przepisów?

Projektowana ustawa ma szansę zwiększyć ochronę konsumentów i dostosować służące temu narzędzia w szczególności do postępującej digitalizacji  transakcji  z udziałem konsumentów. Dla przedsiębiorców oznacza to konieczność weryfikacji stosowanych procedur i spełnienia dodatkowych wymogów.  

Zespół ekspertów zaproszonych do poprowadzenia szkolenia wyróżnia bogate i różnorodne doświadczenie zawodowe związane m.in. z prawem konsumenckim i prawem konkurencji. Wśród prelegentów Dorota Karczewska uczestnicząca w procesach legislacyjnych na poziomie krajowym i europejskim, m. in. w pracach nad dyrektywą Omnibus, była wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, odpowiedzialna  m. in. za egzekwowanie prawa konsumenckiego i nadzorowanie Inspekcji Handlowej. 

Na szkolenie zapraszamy w szczególności:
•    przedstawicieli działów marketingu, reklamacji, obsługi klienta, sprzedaży,
•    kierowników produktów, kategorii, 
•    projektantów serwisów e-commerce,
•    rzeczników konsumentów,
•    wszystkie osoby zainteresowane tematyką.

Organizacja:
Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy za eventowej opartej na przeglądarce internetowej ZOOM. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat oraz głosowo. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. 
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Edge oraz Opera.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu lub telefon z Internetem.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały w wersji elektronicznej.

Invited by

Barbara Dąbrowska