Implementacja dyrektywy Omnibus – nowe reguły w transakcjach z konsumentami

Start date:
26.04.2022
End date:
26.04.2022
Day I
Tuesday
26 april 2022
08:50

Czas na logowanie

09:05

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

Barbara Dąbrowska, Project manager, dział Konferencji i szkoleń dziennika "Rzeczpospolita"

09:10

Jak uwidaczniać ceny i informować o promocjach?

Dorota Karczewska, Partner w zespole prawa konkurencji i prawa konsumenckiego, członek zespołu ESG , Anna Grzybowska, Członek zespołów prawa konkurencji i prawa konsumenckiego oraz ESG

•    informowanie o obniżonej cenie towaru lub usługi
•    organizowanie promocji cenowych towarów lub usług 
•    uwidaczniać ceny dla towarów z krótkim terminem przydatności,
•    sankcje za naruszenie przepisów
•    sesja Q&A
 

10:45

Przerwa

11:00

Jakie informacje powinny zostać dostarczone e-konsumentowi?

Aleksandra Mariak, adwokat, członek zespołu prawa konkurencji i prawa konsumenckiego , Aleksandra Hyla, Członek zespołu prawa konkurencji i prawa konsumenckiego

•    pozyskiwanie, weryfikowanie, moderowanie i prezentowanie opinii konsumentów
•    informacje o plasowaniu ofert, ceny personalizowane
•    nowe obowiązku przedsiębiorców w przypadku „płatności” danymi osobowymi
•    sankcje za naruszenie przepisów
•    sesja Q&A
 

12:15

Przerwa

12:30

Szczegółowe rozwiązania dedykowane internetowym platformom handlowym

Anna Grzybowska, Członek zespołów prawa konkurencji i prawa konsumenckiego oraz ESG , Aleksandra Mariak, adwokat, członek zespołu prawa konkurencji i prawa konsumenckiego

•    nowe obowiązki
•    sankcje za naruszenie przepisów
•    sesja Q&A
 

13:30

Przerwa

14:00

Podwójna jakość produktów jako nieuczciwa praktyka rynkowa

Magdalena Zielińska-Kuć, Członek zespołu prawa własności intelektualnej & TMT oraz zespołu Italian Desk , Marta Warzańska, Członek zespołu prawa ochrony środowiska, prawa karnego w biznesie oraz zespołu IP , Piotr Popielarski, jest specjalistą w zakresie prawa ochrony środowiska oraz prawnych aspektów jakości i znakowania wyrobów

•    zakaz różnicowania produktów
•    sankcje za naruszenie przepisów
•    wyjątki od zakazu – kiedy różnicowanie będzie możliwe? 
•    zagadnienia praktyczne – case study
•    sesja Q&A
 

15:30

Zakończenie