POZYSKIWANIE SPONSORÓW PRZEZ INSTYTUCJE NAUKI, KULTURY I SPORTU.

Realia komunikacji, przy wykorzystaniu nowych rozwiązań metodologicznych i technologicznych.

Start date:
14.06.2022
End date:
14.06.2022

Description

Zapraszamy na praktyczny warsztat, który ma na celu przybliżenie kluczowych obszarów wpływających na skuteczność  i opłacalność sponsoringu. Dowiecie się Państwo jak w nowoczesny sposób zainteresować sponsorów swoimi projektami w obszarze KULTURY, NAUKI I SPORTU oraz przećwiczycie przygotowanie skutecznej oferty.

Do zaangażowania się firmy w działania sponsorskie w obszarze kultury, sportu i nauki niezbędne jest, aby było to dla niej wyraźnie opłacalne, w szczególności w zakresie wartości działań promocyjnych, a także w odniesieniu do korzyści osiąganych wśród swoich obecnych i potencjalnych klientów. Dlatego instytucje i organizacje kultury, sportu i nauki, aby pozyskać finansowanie sponsorów, potrzebują nauczyć się jak ich do tego zachęcić, jak pokazać korzyści i jak wyrazić im za to wdzięczność. 

Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość rozwinąć umiejętności w zakresie:
•    budowania  kompetencji w zakresie konstruowania propozycji sponsoringowych, 
•    definiowania adresatów tych propozycji, 
•    wyceniania świadczeń promocyjnych będących w dyspozycji instytucji i organizacji kultury, sportu i nauki, 
•    definiowania warunków współpracy ze sponsorami w tym zagadnień prawnych 
•    prowadzenia ewaluacji działań promocyjnych 
•    dokonywania rozliczeń finansowych.

Przygotowaliśmy dla Państwa praktyczny warsztat, który będzie prowadzony przez Pana Artura Łobanowskiego. Osobę, z ogromną wiedzą (opracowywał programy studiów podyplomowych z tego zakresu i sam prowadzi na nich zajęcia) i doświadczeniem w zakresie sponsoringu, zaangażowaną na każdym etapie prowadzenia współpracy sponsoringowej między sponsorowanym podmiotem a firmą sponsorującą.

Podczas zajęć uczestnicy będą mieli okazję do pracy metodami warsztatowymi:
•    Case studies, dyskusja - przedstawienie  i analiza  przykładowych ofert sponsoringu ze szczególnym uwzględnieniem  poprawności prezentacji projektu i jego walorów oraz wartości świadczeń promocyjnych będących w dyspozycji oferenta. 
•    Prezentacja rozwiązań wspomagających opracowanie oferty sponsoringu: 
 -   Samodzielne tworzenie oferty 
 -   Wspomagane  tworzenie oferty
 -   Zautomatyzowane tworzenie oferty 
•    Analiza dokumentów

Szkolenie w szczególności kierujemy do:
•    Pracowników instytucji i organizacji kultury, sportu i nauki
•    Organizatorów wydarzeń kulturalnych, sportowych i naukowych
•    Twórców indywidualnych, sportowców indywidualnych 
•    Grup artystycznych i kreatywnych  
•    Autorów rozwiązań cyfrowych i multimedialnych  
•    Menedżerów  kultury, sportu i nauki
•    Przedstawicieli organizacji pozarządowych i fundacji
•    Pracowników jednostek samorządowych odpowiedzialnych za kulturę, sport i naukę
•    Wszystkie osoby zainteresowane tematyką sponsoringu

Organizacja:
Ze względu na warsztatowy charakter zajęć szkolenie zostało zaplanowane w formule stacjonarnej w Warszawie.
 

 

Invited by

Barbara Dąbrowska