POZYSKIWANIE SPONSORÓW PRZEZ INSTYTUCJE NAUKI, KULTURY I SPORTU.

Realia komunikacji, przy wykorzystaniu nowych rozwiązań metodologicznych i technologicznych.

Start date:
14.06.2022
End date:
14.06.2022

1 850 zł per person + 23% VAT


No. of participants

+ 23% VAT

Timeline

Day I
Tuesday
14 june 2022
08:50

Rejestracja uczestników

09:00

Atuty i mankamenty sponsoringu jako formy promocji przedsiębiorstwa

Artur Łobanowski, prezes zarządu Sponsoring Expert Sp. z o.o.

- ocena kosztowa projektów sponsoringowych;  
- analiza skuteczności i efektywności działań wynikających z realizacji projektów sponsoringowych.
 

10:30

Przerwa

10:45

Świadczenia promocyjne zawarte w ofercie sponsoringu w kontekście ich funkcjonalności promocyjnej

Artur Łobanowski, prezes zarządu Sponsoring Expert Sp. z o.o.

- zasięg ekspozycji marki, jego istotność i  rzeczywista wartość; 
- wpływ na relacje z odbiorcami projektu w odniesieniu do potrzeb biznesowych sponsora.
 

12:15

Lunch

12:45

Oferta i umowa sponsoringu.

Artur Łobanowski, prezes zarządu Sponsoring Expert Sp. z o.o.

Zasady konstruowania oferty sponsoringu. Część I

- czym jest oferta sponsoringu i jaką pełni rolę w komunikacji ze sponsorem;
- ocena ilościowa i jakościowa oferty sponsoringu;
- struktura oferty sponsoringu.

14:15

Przerwa

14:30

Oferta i umowa sponsoringu.

Artur Łobanowski, prezes zarządu Sponsoring Expert Sp. z o.o.

Zasady konstruowania oferty sponsoringu. Część II

- prezentacja wymiernych korzyści projektu sponsoringowego;
- prezentacja niewymiernych korzyści projektu sponsoringowego.

Wybrane elementy umowy sponsoringu:
- analiza wybranych elementów umowy;
- sprawozdanie z wykonania świadczeń promocyjnych.
 

16:00

Zakończenie