Branża deweloperska w obliczu nowej ustawy deweloperskiej

Start date:
25.05.2022
End date:
25.05.2022

Description

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego przedstawimy zmiany w prawie, czekające branżę deweloperską i powiązane z nią inne podmioty gospodarcze. W dniu 1 lipca 2022 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 20 maja 2021 r.  o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym („Nowa ustawa deweloperska”).
 
Eksperci zaproszeni do poprowadzenia szkolenia analizują i interpretują przepisy ustawy od czasu jej uchwalenia, by w praktyczny sposób przedstawić wprowadzone przepisami obowiązki podczas szkolenia. 


Nowe przepisy znacząco zmieniają dotychczasową ustawę regulującą te zagadnienia i poszerzają zakres podmiotów zobowiązanych do jej stosowania. Wprowadzają wiele zmian, w założeniu korzystnych dla nabywców. Natomiast po stronie deweloperów pojawią się kolejne obowiązki, które inwestorzy mieszkaniowi będą zobowiązani wykonywać. By wskazać, jak istotne to zmiany wystarczy powiedzieć, że Nowa ustawa deweloperska nie tylko wprowadza nową instytucję Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, ale regulować będzie zawieranie umów rezerwacyjnych oraz wszystkich umów zobowiązujących do przeniesienia prawa własności lokalu lub domu jednorodzinnego na konsumenta.
Dlatego już teraz warto zapoznać się z nowymi regulacjami i zaplanować działania jeszcze przed wejściem w życie Nowej ustawy deweloperskiej. 

Celem szkolenia jest omówienie zmian, na które muszą przygotować się deweloperzy od 1 lipca 2022 r. w związku z wejściem w życie nowej ustawy. 

Podczas szkolenia uczestnicy:
•    dowiedzą się jak zmieniają się zasady sprzedaży lokali mieszkalnych od 1 lipca 2022 r., 
•    poznają nowe obowiązki deweloperów,
•    będą umieć opracować i wprowadzić procedurę odbioru lokalu mieszkalnego zgodnie nowymi przepisami, 
•    będą mieli świadomość zasad funkcjonowania Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego,
•    zrozumieją zasady stosowania przepisów przejściowych,
•    uzyskają praktyczne wskazówki do zastosowania w swoich firmach deweloperskich.
•    będą mieli możliwość bezpośredniego zadawania pytań ekspertom specjalizującym się w tematyce nowej ustawy

Na szkolenie zapraszamy osoby związane z branżą deweloperską:
•    Deweloperów,
•    Przedstawicieli działów sprzedaży, 
•    Przedstawicieli działów realizacji,
•    Przedstawicieli działów obsługi klienta, w szczególności zajmujących się odbiorem lokali mieszkalnych,
•    Przedstawicieli instytucji finansowych,
•    Prawników  i kancelarie obsługujących firmy deweloperskie, 
•    Dyrektorów finansowych, 
•    obsługujących inwestycje deweloperskie,
•    Wszystkie osoby zainteresowane tematyką. 

Organizacja:

Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy za eventowej opartej na przeglądarce internetowej. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie. 
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Edge oraz Opera.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Każdy z uczestników wydarzenia otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały w wersji elektronicznej.

Invited by

Barbara Dąbrowska