Branża deweloperska w obliczu nowej ustawy deweloperskiej

Start date:
25.05.2022
End date:
25.05.2022

Radca Prawny Katarzyna Augustyniak

Partner w Kancelarii Radców Prawnych Augustyniak & Żarski Sp. p.

Wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami, Absolwentka i wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku: studia menedżerskie dla deweloperów.
Prelegentka szkoleń i warsztatów związanych z rynkiem nieruchomości, wykładowca na uczelniach wyższych.
Właściciel biura nieruchomości KAPITAL Nieruchomości z siedzibą we Wrocławiu (www.kapitalnieruchomosci.pl), w ramach której prowadzona jest mi.in. obsługa projektów deweloperskich w szczególności w zakresie sprzedaży nieruchomości i wsparcia prawnego w zakresie realizowanych inwestycji.
Od wielu lat związana z rynkiem nieruchomości, w tym zarówno w ramach kancelarii prawnych ale także jako in – house lawyer wiodących podmiotów z branży budowlanej (deweloperskiej, spółdzielni mieszkaniowych i wykonawczej).
Specjalizuje się głównie w zakresie cywilnoprawnych i administracyjnych aspektów procesu inwestycyjnego, obrotu i zarządzania nieruchomościami (w tym prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami), a w szczególności w obsłudze projektów deweloperskich, sporów i negocjacji z udziałem konsumentów.

Adwokat, dr Joanna Barzykowska

Wspólnik w Kancelarii Prawnej Graś i Wspólnicy sp.k.

Zajmuje się przede wszystkim tematyką związaną z prawem nieruchomości, w szczególności doradztwem w procesach inwestycyjnych, począwszy od zakupu nieruchomości, przez proces budowy po sprzedaż i komercjalizację inwestycji. Wspiera inwestorów przy nabyciu nieruchomości przygotowując i opiniując projekty umów oraz biorąc udział w negocjacjach. Świadczy także pomoc prawną w formie bieżącej obsługi podmiotów działających na rynku nieruchomości.
Posiada dogłębną wiedzę w dziedzinie obsługi inwestycji deweloperskich, w szczególności na rynku mieszkaniowym. W ramach świadczonej pomocy prawnej opiniuje i negocjuje również umowy kredytowe na finansowanie inwestycji budowlanych.
Bezpośrednio współpracuje z rzeczoznawcami majątkowymi, pośrednikami, notariuszami i wykonawcami zapewniając kompleksowe doradztwo prawne na każdym etapie procesu inwestycyjnego.
Pomysłodawczyni i redaktor cyklu pt. „Wtorkowe Poranki dla Budowlanki”. Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność oraz nowej ustawy deweloperskiej, zarówno dla Polskiego Związku Firm Deweloperskich, jak i indywidualnych deweloperów.

Radca Prawny Przemysław Dziąg

Polski Związek Firm Deweloperskich

Uczestnik studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych PAN; od kilku lat reprezentuje Polski Związek Firm Deweloperskich w pracach legislacyjnych dotyczących szeroko rozumianego procesu inwestycyjno-budowlanego, w tym planowania przestrzennego oraz ustawy prawo budowlane. Jest autorem licznych analiz oraz opinii prawnych, a także artykułów i komentarzy prasowych dotyczących problematyki prawa nieruchomości, w szczególności z zakresu użytkowania wieczystego, prawa budowlanego i ustawy deweloperskiej. Regularnie prowadzi szkolenia w powyższym zakresie.

Radca Prawny Michał Kijewski

Założyciel i wspólnik w Kancelarii Prawnej Graś i Wspólnicy sp. k.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe. W swej praktyce zajmuje się przede wszystkim tematyką związaną z projektami infrastrukturalnymi oraz obrotem nieruchomościami, obejmującą pełen zakres spraw związanych z inwestycjami w nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z zabudową oraz zagospodarowywaniem nieruchomości. Świadczy pomoc prawną głównie dla podmiotów gospodarczych, zarówno w formie bieżącego doradztwa jak również pracy nad poszczególnymi projektami.
Jest doświadczonym negocjatorem i pełnomocnikiem w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Posiada dogłębną wiedzę w dziedzinie reprywatyzacji majątku nieruchomego i zagadnień dotyczących użytkowania wieczystego. Poszukuje dla klientów rozwiązań kompromisowych i pomaga w ugodowym zakończeniu zaistniałych sporów. Bezpośrednio doradza na rzecz Polskiego Związku Firm Deweloperskich.
Prowadzi szkolenia z zakresu obrotu nieruchomościami oraz nowej ustawy deweloperskiej.

Adrianna Kobylarczyk

radca prawny w Kancelarii Prawnej Graś i wspólnicy sp.k.

Wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa cywilnego oraz prawa nieruchomości. Posiada ponad pięcioletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego. W swojej dotychczasowej praktyce, świadczyła pomoc prawną na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz krakowskich instytucji kultury. Posiada także doświadczenie procesowe i występowała jako pełnomocnik procesowy w postępowaniach administracyjnych, sądowo-administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. W Kancelarii zajmuje się bieżącym doradztwem na rzecz klientów w sprawach związanych z nabywaniem nieruchomości oraz prowadzeniem inwestycji deweloperskich. Prowadzi także badania prawne due diligence nieruchomości.

Adwokat Michał Rutkowski

Wspólnik w Kancelarii Prawnej Graś i Wspólnicy sp.k.

Świadczy wieloaspektową pomoc prawną podmiotom funkcjonującym na rynku nieruchomości. Posiada doświadczenie w dziedzinie obsługi inwestycji deweloperskich. Zarówno w formie bieżącego doradztwa w siedzibie spółek, jak również pracy nad konkretnymi projektami.
Opiniuje umowy zawierane w procesie inwestycyjnym oraz udziela wsparcia prawnego w zakresie ich wykonywania. W swojej praktyce wykonuje również audyty prawne nieruchomości – due diligence.
Reprezentuje klientów Kancelarii przed organami administracji publicznej oraz sądami w sprawach związanych ze stanem prawnym nieruchomości oraz decyzjami wydawanymi w toku procesu budowlanego. Prowadzi także postępowania przed sądami administracyjnymi w zakresie objęcia nieruchomości ochroną konserwatorską. Krytycznie analizuje plany miejscowe w celu ich zaskarżenia do sądu.
Reprezentuje klientów w postępowaniach dotyczących ewentualnych naruszeń praw konsumentów przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Prowadzi szkolenia z zakresu prawa budowlanego oraz praw obrotu nieruchomościami rolnymi.