Branża deweloperska w obliczu nowej ustawy deweloperskiej

Start date:
25.05.2022
End date:
25.05.2022

Timeline

Day I
Wednesday
25 may 2022
08:35

Rejestracja uczestników

08:55

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

Barbara Dąbrowska, project manager, dział konferencji i szkoleń dziennika "Rzeczpospolita"

09:00

Radca Prawny Michał Kijewski, Założyciel i wspólnik w Kancelarii Prawnej Graś i Wspólnicy sp. k.

Wprowadzenie

 • Podstawy prawne zmian
 • Rozszerzenie zakresu umów regulowanych Nową ustawę deweloperską
 • Zmiany w definicjach

Przepisy przejściowe

 • Wejście w życie
 • Stosowanie starej ustawy deweloperskiej w okresie przejściowym
 • Umowy deweloperskie zawarte na gruncie starej ustawy deweloperskie

 

10:00

Przerwa

10:15

Prospekt informacyjny

Adwokat Michał Rutkowski, Wspólnik w Kancelarii Prawnej Graś i Wspólnicy sp.k.

 • Obowiązki informacyjne
 • Nowe elementy prospektu
 • Jak praktycznie przygotować się do tworzenia prospektu po nowelizacji

Umowa rezerwacyjna

 • Istota umowy rezerwacyjnej
 • Elementy umowy rezerwacyjnej
 • Opłata rezerwacyjna i zasady jej zwrotu
   
11:15

Przerwa

11:30

Rachunki powiernicze i Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Radca Prawny Przemysław Dziąg, Polski Związek Firm Deweloperskich

 • Nowe zasady prowadzenia i wypłaty środków z rachunków powierniczych 
 • Deweloperski Fundusz Gwarancyjny i płatność składek
 • Raportowanie do ewidencji DFG
 • Procedura wypłaty środków przez DFG
12:00

Nowy zakres kontroli banków

Adwokat Michał Rutkowski, Wspólnik w Kancelarii Prawnej Graś i Wspólnicy sp.k.

 • Nowe obowiązki banków przed wypłatą środków
 • Okoliczności wstrzymania wypłat z rachunku powierniczego
 • Współpraca deweloperów i banków w zakresie wypełniania obowiązków ustawowych

 

12:30

Przerwa

13:00

Zmiany w umowach deweloperskich

Adrianna Kobylarczyk, radca prawny w Kancelarii Prawnej Graś i wspólnicy sp.k.

 • Powierzchnia użytkowa
 • Ustawowe przesłanki odstąpienia


Zmiana ceny po wybudowaniu lokalu mieszkalnego
                   

 • Zmiana z uwagi na obmiar powykonawczy
 • Zmiana stawek podatku VAT
 • Waloryzacja ceny z innych przyczyn – czy można?
   
13:45

Procedura odbioru lokali

Radca Prawny Katarzyna Augustyniak, Partner w Kancelarii Radców Prawnych Augustyniak & Żarski Sp. p.

 • Etapy odbioru
 • Obowiązki dewelopera
 • Uprawnienia nabywców
 • Wady istotne i nieistotne
 • Zastępcze usuwanie wad przez nabywców


Rękojmia za wady lokalu mieszkalnego             

 • Zasady ogólne
 • Na gruncie ustawy deweloperskiej z 2011 r.
 • Na gruncie nowej ustawy deweloperskiej
   
15:15

Przerwa

15:30

Zmiany w umowach deweloperskich - Panel dyskusyjny

 • Radca Prawny Michał Kijewski, Założyciel i wspólnik w Kancelarii Prawnej Graś i Wspólnicy sp.k. 
 • Radca Prawny, Adrianna Kobylarczyk, Kancelaria Prawna Graś i Wspólnicy sp.k. 
 • Adwokat Michał Rutkowski, Wspólnik w Kancelarii Prawnej Graś i Wspólnicy sp.k. 
 • Radca Prawny Przemysław Dziąg, Polski Związek Firm Deweloperskich 
 • Radca Prawny Katarzyna Augustyniak, Partner w Kancelarii Radców Prawnych Augustyniak & Żarski Sp. p.