Energia elektryczna w firmie – optymalizacja kosztów

Start date:
23.06.2022
End date:
23.06.2022

Description

Ostatnie lata przynoszą niespodziewane wydarzenia, których efekty mają znaczący wpływ na funkcjonowanie gospodarki, a to przekłada się bezpośrednio na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Po zawirowaniach spowodowanych lockdownami obecnie niestabilność rynku związana jest z wojną na Ukrainie. Każdy kolejny rok jest zupełnie inny od poprzedniego, utrudniając przewidywania dotyczące stałych pozycji kosztowych w firmowym budżecie. Przedsiębiorstwa coraz dotkliwiej odczuwają wysokie koszty energii. W przypadku części z nich może to zaważyć na płynności finansowej. Poza sytuacją geopolityczną, na ceny energii w 2022 roku wpływają stale rosnące opłaty stałe, opłaty przesyłowe, koszty związane z emisją CO2, a także zmieniony od tego roku sposób obliczania opłaty mocowej. Powoduje to kolejne podwyżki dla wszystkich końcowych odbiorców. Szczególnie jest to odczuwalne w firmach, korzystających z maszyn i urządzeń o wysokiej mocy.

Wielu przedsiębiorców zaczęło szukać rozwiązań w tej trudnej sytuacji. Podejmowanie bardziej świadomych decyzji zakupowych wymaga lepszej znajomości rynku energii i odpowiedzenia sobie na kilka pytań:

 • Czy da się te koszty obniżyć, zabezpieczyć, przewidzieć?
 • Jak wygląda rynek energii w Polsce?
 • Jak zbudować najlepszą strategię zakupu energii?
 • Jak energię kupują duże przedsiębiorstwa i czego możemy się od nich nauczyć?
 • Jak podpisać korzystną umowę i optymalizować koszty energii zgodnie z prawem?
 • Jakie są możliwości korzystania z energii pochodzącej z OZE, nie mając własnego źródła?
 • Jakie są aspekty prawne własnych instalacji OZE?

Na te i inne pytania poszukamy odpowiedzi podczas szkolenia przygotowanego z myślą o wszystkich biznesowych odbiorcach energii, którzy chcą kupować ją świadomie, z możliwością kształtowania kosztów. Teoretycznie najprościej jest zmienić dostawcę. Wydaje się, że wystarczy wybrać najkorzystniejszą ofertę i podpisać umowę z nową firmą. Procedura ta wymaga jednak znajomości mechanizmów rządzących rynkiem energii i  zaplanowania składającego się z kilku działań procesu zmiany dostawcy. Dlatego tak ważne jest, aby planując takie działanie poznać lepiej mechanizmy rządzące rynkiem energii w Polsce, skorzystać z wiedzy praktyków.

Na szkolenie zapraszamy w szczególności:

 • Prezesów i Właścicieli;
 • Dyrektorów finansowych, operacyjnych; ds. inwestycji;
 • Przedstawicieli działów zakupów i zamówień publicznych;
 • Osoby odpowiedzialne za zakup energii w firmie;
 • Osoby odpowiedzialne za zrównoważony rozwój, raportowanie finansowe i niefinansowe;
 • Osoby zainteresowane rynkiem energii i efektywnością energetyczną.

Organizacja:

Szkolenie zostało zaplanowane w formule online, za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Edge, Opera.

 • Szkolenie prowadzone jest w czasie rzeczywistym
 • Uczestnicy mogą zadać pytania Prelegentom, odnosząc się do omawianych przez nich kwestii
 • Pracujemy w oparciu o praktyczną wiedza oraz aktualne case’y.

Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały w wersji elektronicznej.

Invited by

Barbara Dąbrowska