Energia elektryczna w firmie – optymalizacja kosztów

Start date:
23.06.2022
End date:
23.06.2022

Maksymilian Graś

Adwokat, Wspólnik w Kancelarii Prawnej Graś i Wspólnicy sp.k.

Pełnomocnik procesowy z ponad 12 letnim doświadczeniem w świadczeniu usług prawnych. Z Kancelarią związany od 2012 r. W swojej praktyce zajmuje się przede wszystkim obsługą podmiotów gospodarczych, oczekujących wsparcia przy ich bieżącej aktywności, sporami sądowymi o charakterze cywilnym, gospodarczym oraz administracyjnym. Wspiera swoich klientów w zakresie negocjacji umów, w tym w szczególności z branży IT oraz energetycznej. Prowadził także szereg szkoleń z zakresu obrotu paliwami ciekłymi oraz windykacji należności.
Działa w myśl zasady, że rozwiązanie ugodowe jest zawsze możliwe.
Studiował na uniwersytetach w Polsce, Niemcze i Holandii. Uzyskał tytuł magistra prawa polskiego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, jak i tytuły LLB oraz LLM prawa niemieckiego na Europejskim Uniwersytecie „VIADRINA” we Frankfurcie nad Odrą.
Ważne projekty prowadzone przez adwokata Maksymiliana Graś w ostatnim czasie:
od ponad 12 lat obsługuje jeden z największych podmiotów paliwowych w Polsce,
doprowadził do osiągnięcia ugody wielostronnej, której przedmiot sporu sięgał kwoty 80 mln zł,
prowadzi bieżącą windykację wierzytelności przekraczających 13 mln zł,
wspierał klientów przy zakupie nieruchomości inwestycyjnych, których łączna wartość w ciągu roku sięgała 35 mln zł,
wspierał negocjacje warunków wartej około 100 mln zł inwestycji obejmującej sprzedaż akcji oraz objęcie akcji nowej emisji,
współpracuje z szeregiem organizacji samorządu branży energetycznej,
uczestniczył w szeregu postępowań legislacyjnych zarówno w trakcie rozmów z ministerstwami, organami państwowymi, jak i ustawodawcą,
członek rad nadzorczych podmiotów energetycznych,
prowadzi długotrwałą ochronę inwestycji mieszkaniowych przed niepożądanym sąsiedztwem.

Kamil Dąbrowski

Adwokat w Kancelarii Prawnej Graś i Wspólnicy sp.k.

Z kancelarią prawną Graś i Wspólnicy sp.k. związany od 2017 r. W swojej praktyce zajmuje się przede wszystkim bieżącą obsługą przedsiębiorców, w szczególności umowami, kwestiami korporacyjnymi, jak i postępowaniami cywilnymi, gospodarczymi czy administracyjnymi. Uczestnik wielu negocjacji o dużym poziomie skomplikowania spraw czy umów.
Brał udział w dużych projektach i sporach prowadzonych przez Kancelarię. W codziennej pracy obsługuje przedsiębiorcę będącego w pierwszej 50 największych polski firm według rankingu „200 Największych Polskich Firm” tygodnika „Wprost”.
W swojej codziennej pracy prowadzi sprawy, uwzględniając oczekiwania klienta, jak i szereg czynników prawnych i biznesowych, co ma na celu uzyskanie najkorzystniejszego rozwiązania dla klienta w możliwie najszybszym czasie.
W kontaktach z klientami i zespołem cechuje go opanowanie oraz pozytywne nastawienie.
Ważne projekty prowadzone przez adwokata Kamila Dąbrowskiego w ostatnim czasie:
Kierownik Projektu inwestycji wartej około 100 mln zł, obejmującej sprzedaż akcji oraz objęcie nowej emisji. Członek Komitetu Sterującego. Uczestnik negocjacji. Odpowiedzialny za koordynowanie prac pomiędzy kancelarią oraz podmiotami biorącymi udział w transakcji na każdym etapie transakcji,
skomplikowana sprawa o wartości około 80 mln zł, (łącząca w sobie kilka dziedzin prawa, w szczególności prawo cywilne, energetyczne, podatkowe, administracyjne czy papierów wartościowych), którą zakończył osiągnięciem ugody wielostronnej,
nabycie – w procesie emisji- obligacji o wartości około 12.000.000,00 zł,
udział w pracach dot. emisji obligacji o wartości 50.000.000,00 zł oraz wprowadzone tych obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A
Obsługa przedsiębiorcy będącego w pierwszej 50 największych polski firm według rankingu „200 Największych Polskich Firm” tygodnika „Wprost”
bieżący nadzór nad procesem windykacyjnym, obejmującym około 130 spraw, przekraczających wartość 13 mln zł,
negocjacje nad umową licencyjną, serwisową, na koncepcje oraz wdrożeniową systemu ERP,
udział przy wdrażaniu procedur, w szczególności (i) monitorowania należności (windykacyjnej), (ii) udzielania limitów kredytowych, (iii) obiegu i kontroli dowodów księgowych, (iv) autoryzacji zamówień, (v) uzyskiwania zabezpieczeń,
przygotowanie spółki do wejścia „JPK_VDEK”, oraz obowiązkowego „split payment”,
Przygotowanie przedsiębiorców do zmian w systemach informatycznych z uwagi na zmiany w przepisach.

Wojciech Nowotnik

ekspert ds. zakupów, Co-Founder Enerace

Jestem ekspertem ds. zakupów z kilkunastoletnim stażem w międzynarodowych strukturach i korporacjach. Zarządzałem zespołami kupców branży FMCG, finansowej. Obecnie skupiam się wyłącznie na zakupach energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz poszukiwaniu możliwości zrównoważonego rozwoju w tym obszarze. Obecnie realizuję się jako współzałożyciel i partner w ENERACE. Ograniczenie ryzyka zakupu energii i płynące z tego tytułu korzyści, które łatwo policzyć, stały się moją pasją.

Natalia Rompska-Żuk

Energy Manager, inżynier energetyki, specjalista w zarządzaniu energią dla dużych przedsiębiorstw energochłonnych, m.in. dla Jeronimo Martins Polska, Air Liquide Polska.

Zajmuję się zarządzaniem energią w zakresie efektywnych zakupów mediów (energia elektryczna, gaz ziemny) oraz efektywnego wykorzystywania ich w przedsiębiorstwie oraz implementacją strategii zrównoważonego rozwoju.
Na co dzień wykorzystuję moje dotychczasowe doświadczenia i wiedzę do budowania rozwiązań i strategii zakupowych kompatybilnych z charakterystyką przedsiębiorstwa oraz jego potrzebami.

Beata Superson-Polowiec

Radca prawny, Wspólnik w Kancelarii Polowiec i Wspólnicy,

Specjalista dziedzinie prawa cywilnego, gospodarczego i prawa energetycznego. Ekspert w dziedzinie kontraktów handlowych, energii i paliw. Laureatka rankingu „25 prawniczek w biznesie” przygotowanego przez redakcję Forbes Women Polska.
Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz obsłudze grup kapitałowych. Doradca i negocjator wielu kluczowych projektów. Z powodzeniem zajmuje się obsługą prawną podmiotów energochłonnych. Autorka wielu analiz ryzyka regulacyjnego oraz twórca licznych innowacyjnych projektów rozwiązań prawnych dla zakładanych modeli biznesowych.
Ponadto, posiada doświadczenie w zakresie problematyki efektywności energetycznej, OZE, EU ETS, kogeneracji, rynku paliw ciekłych, gazu i ciepła. Reprezentuje Klientów w postępowaniach koncesyjnych oraz innych postępowaniach przed Prezesem URE oraz w procesach regulacyjnych i legislacyjnych. Posiada doświadczenie z zakresu public affairs. Czynny uczestnik wielu konferencji naukowych i branżowych. Wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Grzegorz Skarzynski

ekspert OZE, doradca Alight - Energy

Na rynku zielonej energii w Polsce od blisko 20 lat. Współzałożyciel i wiceprezes Polish Energy Partners, jednego z pierwszych niezależnych producentów energii w Polsce, aż do debiutu giełdowego. Od ponad 14 lat partner i dyrektor inwestycyjny w Tundra Advisory, odpowiedzialny m.in. za dewelopment, budowę, sfinansowanie oraz zarządzanie portfelem farm wiatrowych o łącznej mocy 90 MW. Od ponad 4 lat związany ze szwajcarskim start-upem Pexapark.com, działającym na rynku energii z instalacji OZE, a od ponad roku ze szwedzkim Alight Energy specjalizującym się w CPPA w technologii fotowoltaicznej. Przewodniczący grupy roboczej ds. CPPA w PSEW. Absolwent SGH.

Przemysław Kałek

Radca prawny Partner w kancelarii Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.j.

Radca prawny. Specjalizuje się w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa cywilnego. Doradza w sprawach regulacyjnych, transakcyjnych i antymonopolowych na rzecz polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw działających w sektorze elektroenergetycznym, gazowym, paliwowym i chemicznym. Świadczył m.in. usługi w związku z uwolnieniem cen energii elektrycznej, rozwojem ogólnokrajowego systemu wymiany informacji na rynku detalicznym energii elektrycznej oraz w sprawach związanych z wdrażaniem procesu zmiany sprzedawcy energii i wyznaczania sprzedawcy rezerwowego, jak również z przyłączaniem mikroinstalacji. Doradza przy nabywaniu, budowie i eksploatacji elektrowni, farm wiatrowych i fotowoltaicznych oraz rozwoju infrastruktury sieciowej oraz elektromobilności. Wspiera klientów przy reorganizacji przedsiębiorstw energetycznych zgodnie z wymogami prawa europejskiego (unbundling), przy wdrażaniu regulacji Unii Europejskiej dotyczących wspierania rozwoju.