Postępowanie o zatwierdzenie układu po nowelizacji przepisów, czyli PZU 2.0 w systemie KRZ

Start date:
14.07.2022
End date:
14.07.2022

Description

1 grudnia 2021 r. weszła w życie kolejna, istotna nowelizacja przepisów Prawa restrukturyzacyjnego i Prawa upadłościowego. Kluczowe zmiany polegają na powołaniu systemu obsługującego postępowania (Krajowego Rejestru Zadłużonych), w którym obecnie toczą się procedury, a także gruntownym przemodelowaniu jednego z postępowań restrukturyzacyjnych – postępowania o zatwierdzenie układu. W toku szkolenia prelegenci przedstawią krok po kroku przebieg postępowania o zatwierdzenie układu, zwanego po noweli PZU 2.0, a także zwrócą uwagę na rozwiązania wywołujące największe wątpliwości w praktyce. Uczestnicy poznają ponadto sposób funkcjonowania Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ). Prowadzący wyjaśnią ogólne zasady korzystania z KRZ, a następnie szczegółowo omówią najważniejsze etapy prowadzenia postępowania o zatwierdzenie układu w systemie teleinformatycznym.

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie przebiegu postępowania o zatwierdzenie układu w systemie obsługującym procedurę – Krajowym Rejestrze Zadłużonych, a także zwrócenie uwagi na potencjalne mankamenty nowych przepisów oraz ich konsekwencje.

Szkolenie będzie wartościowe dla:

 • członków zarządu,
 • kadry menedżerskiej,
 • doradców finansowych,
 • ekonomistów,
 • innych osób zajmujących się lub interesujących tą tematyką.

W trakcie szkolenia Uczestnicy:

 • poznają szczegółowy przebieg postępowania o zatwierdzenie układu po nowelizacji przepisów,
 • nabędą informacje dotyczące praktycznych skutków nowych uregulowań dla dłużników oraz wierzycieli, a w konsekwencji wpływu nowelizacji na praktykę obrotu gospodarczego,
 • dostrzegą potencjalne mankamenty przepisów oraz ich skutki dla podmiotów uwikłanych w sytuację prawną powstałą poprzez wdrożenie przez dłużnika postępowania o zatwierdzenie układu,
 • posiądą podstawowe umiejętności obsługi systemu KRZ,
 • zobaczą przebieg najważniejszych etapów postępowania w systemie KRZ.

Organizacja:

Szkolenie zostało zaplanowane w formule online, za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Edge, Opera.

 • Szkolenie prowadzone jest w czasie rzeczywistym;
 • Uczestnicy mają bieżący kontakt z trenerami;
 • Przewidziany jest czas na pytania i omawianie konkretnych problemów.

Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały w wersji elektronicznej

Invited by

Barbara Dąbrowska