Nowe technologie i cyberbezpieczeństwo – co trzeba wiedzieć?

Start date:
07.07.2022
End date:
07.07.2022

Description

Prawo cyberbezpieczeństwa i nowych technologii to dziedziny, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata. Ze względu na przedmiot regulacji prawnych dziedziny te są zapewne najszybciej rozwijającymi się gałęziami, bardzo złożonymi i wymagającymi specjalistycznej wiedzy oraz jej bieżącej aktualizacji.

Wykorzystywanie nowych technologii jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej i nic nie wskazuje na to, aby ten trend uległ osłabieniu. Presja na wdrażanie nowoczesnych rozwiązań wzmaga się z dnia na dzień. Nowe technologie znajdują zastosowanie w procesie automatyzacji obsługi klientów, w obszarach gromadzenia i przetwarzania danych, w obszarach sprzedaży, zarządzania ryzykiem oraz raportowania. Firmy sięgają po nowe technologie na niespotykaną dotąd skalę – ze względu na coraz większą dostępność tych technologii, niższe koszty sprzętu i oprogramowania, a przede wszystkim – potrzebę redukcji kosztów działalności.

Coraz większego znaczenia nabiera odpowiedzialność firm za cyberbezpieczeństwo. Wieloaspektowość problematyki cyberbezpieczeństwa powoduje, że zagadnienie to rozważane jest coraz częściej nie tylko w obszarze ochrony kluczowych systemów i sieci informatycznych. Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego, czyli niezakłóconego świadczenia usług kluczowych i usług cyfrowych, ma odbyć się poprzez wypracowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa systemów informacyjnych służących do świadczenia usług kluczowych i cyfrowych, a także poprzez zapewnienie odpowiedniej obsługi incydentów bezpieczeństwa.

W pierwszej części szkolenia weźmiecie Państwo udział w praktycznym tutorialu, który pokaże jak korzystać z funkcjonalności skrzynki do eDoręczeń i uniknąć podobnych problemów, jak miało to miejsce np. z Portalem Rejestrów Sądowych w lipcu 2021 r. Pokażemy pełny obraz rewolucji na rynku cyfrowym, który proponuje UE oraz obalić kilka mitów, które już zdążyło narosnąć wokół prac związanych z tymi zmianami. Naszym celem jest zasygnalizowanie Państwu najważniejszych zagadnień, na które musicie zacząć się przygotowywać. Omówimy wspólnie kilka najbardziej aktualnych problemów prawnych, które są szeroko dyskutowane w branży nowych technologii z punktu widzenia praktycznych konsekwencji dla biznesu. 

Druga część szkolenia skupiona będzie na incydentach z zakresu cyberbezpieczeństwa. Pokażemy jaki wpływ na organizację ma incydent, omówimy jak przygotować organizację do obsługi incydentów w zakresie bezpieczeństwa oraz jak klasyfikować i zgłaszać incydenty w rozumieniu Ustawy o KSC.

Szkolenie będzie doskonałą okazją by zmierzyć się z aktualnymi wyzwaniami prawa nowych technologii oraz cyberbezpieczeństwa, poznać nadchodzące trendy wynikające z rewolucyjnych zmian opracowywanych na poziomie UE. 

Na szkolenie zapraszamy: 
•    Kadrę zarządzającą przedsiębiorstw
•    Pracowników działów IT
•    Prawników
•    Wszystkich zainteresowanych tematyką nowych technologii i cyberbezpieczeństwa 

Organizacja:
•    wydarzenie prowadzone w czasie rzeczywistym
•    bieżący kontakt z trenerm i pozostałymi uczestnikami szkolenia
•    dyskusja, burza mózgów, praktyczna wiedza oraz aktualne case'y

Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy za eventowej opartej na przeglądarce internetowej. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie. 
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Edge oraz Opera.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Każdy z uczestników wydarzenia otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały w wersji elektronicznej.

Invited by

Agnieszka Spychała