Legal MBA 2022

VII edycja

Start date:
23.09.2022
End date:
03.12.2022

7 000 zł per person + 23% VAT

order before 1 August

7 500 zł per person + 23% VAT

order before 9 September

8 000 zł per person + 23% VAT

order after 9 September


No. of participants

+ 23% VAT

Timeline

Day I
Friday
23 september 2022

MODUŁ 1 – PODSTAWY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM. INNOWACYJNE MODELE BIZNESOWE. WPŁYW NOWYCH TECHNOLOGII NA STRATEGIE BIZNESOWE

14:00

Czas na logowanie

14:25

Rozpoczęcie programu Legal MBA

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"


 

14:30

Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem część 1

Mikołaj Pindelski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Sprzedażą. Partner w IMMOQEE

•    Przedsiębiorstwo i uwarunkowania rynkowe
•    Analiza otoczenia przedsiębiorstwa
 

16:30

Przerwa

16:45

Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem część 2

Mikołaj Pindelski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Sprzedażą. Partner w IMMOQEE

18:00

Case study, panel dyskusyjny

Mikołaj Pindelski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Sprzedażą. Partner w IMMOQEE

19:00

Podsumowanie, zakończenie pierwszego dnia

Day II
Saturday
24 september 2022
09:00

Czas na logowanie

09:30

Wpływ nowych technologii na strategie biznesowe część 1

Mikołaj Pindelski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Sprzedażą. Partner w IMMOQEE

•    Nowe uwarunkowania otoczenia biznesu
•    Współczesne kierunki rozwoju biznesu
 

12:30

Przerwa

13:15

Wpływ nowych technologii na strategie biznesowe część 2

Mikołaj Pindelski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Sprzedażą. Partner w IMMOQEE

•    Automatyzacja i robotyzacja
•    Big data, sztuczna inteligencja i inne nowe zjawiska
•    Hiperdynamika zmian, chaotyczne otoczenie
 

15:00

Przerwa

15:15

Innowacyjne modele biznesowe

Mikołaj Pindelski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Sprzedażą. Partner w IMMOQEE

•    Nowe sposoby organizacji biznesu
•    Nowe sposoby konkurowania i budowania przewag konkurencyjnych
•    Rozwój i wzrost, akwizycje i konkurowanie z niebezpiecznymi ignorantami
 

16:30

Case study, panel dyskusyjny

Mikołaj Pindelski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Sprzedażą. Partner w IMMOQEE

17:30

Zakończenie modułu 1

Day III
Friday
7 october 2022
14:00

Czas na logowanie

MODUŁ 2 – ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI PRAWNICZYMI

14:30

Transakcja jako projekt z perspektywy prawnika

Wojciech Trzciński, Partner, Radca Prawny, PwC Legal , Beata Kiedrowicz, Partner PwC Legal, Radca Prawny, PwC Polska

•    Transakcja jako projekt interdyscyplinarny
•    Kluczowe aspekty przygotowania się do transakcji 
•    Jak dobrze przygotować się do transakcji – perspektywa sprzedawcy i kupującego
•    Koordynacja pracy stron transakcji oraz ich doradców
•    Rola prawnika wiodącego w transakcji
•    Podział kompetencji pomiędzy wewnętrzny dział prawny a kancelarię współpracującą w ramach transakcji
•    Koszty realizacji transakcji
 

16:00

Przerwa

16:15

Zarządzanie ryzykami prawnymi, operacyjnymi i finansowymi w projekcie transakcyjnym Beata

Wojciech Trzciński, Partner, Radca Prawny, PwC Legal , Beata Kiedrowicz, Partner PwC Legal, Radca Prawny, PwC Polska

•    Transakcja jako proces podziału ryzyk
•    Due Diligence vs Vendor Due Diligence
•    Ryzyka wynikające z wymogów regulacyjnych
•    Zasady odpowiedzialności stron- metody jej definiowania oraz ograniczenia
•    Metody ograniczania ryzyka prawnego w transakcji
•    Ubezpieczenia ryzyk transakcyjnych
•    Post closing – czyli oczekiwania vs rzeczywistość
•    Spory potransakcyjne
 

17:45

Podsumowanie i zakończenie

Day IV
Saturday
8 october 2022
09:00

Czas na logowanie

09:30

Prawnik jako Project Leader czyli rola prawnika w zarządzaniu projektem biznesowym Ryszard Sowiński, prof. WSB - ekspert w obszarze zarządzania kancelariami prawnymi

Prof. dr hab. Ryszard Sowiński, Prawnik-marketingowiec, trener, Wyższa Szkoła Bankowa

•    Koordynacja, zarządzanie czy kształtowanie – rola prawnika w projekcie
•    Wyzwania i ograniczenia stojące przed prawnikiem zarządzającym projektem biznesowym
 

11:30

Przerwa

11:45

Projekt prawny jako integralna część zarządzania projektami biznesowymi

Prof. dr hab. Ryszard Sowiński, Prawnik-marketingowiec, trener, Wyższa Szkoła Bankowa

•    Za pomocą jakich technik zintegrujesz projekt prawny z pozostałymi działaniami Twojej firmy?
•    Analiza projektów biznesowych, w których kluczową rolę odgrywa dział prawny. Jak włączyć prawników w duże projekty biznesowe?
•    W jaki sposób efektywnie osadzać projekt prawny w strategii firmy?
•    Jak biznes wpływa na decyzje prawne? Jak zrealizować projekt nie blokując biznesu?
 

13:15

Delegowanie w zarządzaniu projektami prawniczymi

Prof. dr hab. Ryszard Sowiński, Prawnik-marketingowiec, trener, Wyższa Szkoła Bankowa

14:45

Przerwa

15:00

Zarządzanie projektami prawnymi i organizacyjnymi – kluczowe zasady i umiejętności

Prof. dr hab. Ryszard Sowiński, Prawnik-marketingowiec, trener, Wyższa Szkoła Bankowa

•    Rodzaje i specyfika projektów prowadzonych w kancelarii/dziale prawnym.
•    Kluczowe zasady prowadzenia projektów w kancelarii/dziale prawnym.
•    Umiejętności skutecznego prawnika – menedżera projektu.
•    Najważniejsze czynniki sukcesu projektów prawnych i organizacyjnych.
 

16:00

Zarządzanie zespołem projektowym

Prof. dr hab. Ryszard Sowiński, Prawnik-marketingowiec, trener, Wyższa Szkoła Bankowa

•    5 faz rozwoju zespołu projektowego.
•    Rola prawnika – menedżera w poszczególnych fazach rozwoju zespołu.
•    Jak skutecznie zorganizować współpracę pomiędzy działem prawnym a kancelarią zewnętrzną?
•    Dysfunkcje zespołów projektowych
 

17:00

Zakończenie

Day V
Sunday
9 october 2022
09:00

Czas na logowanie

09:30

Komunikacja w zespole projektowym

Prof. dr hab. Ryszard Sowiński, Prawnik-marketingowiec, trener, Wyższa Szkoła Bankowa

•    Kompetencje komunikacyjne prawników.
•    Podstawowe techniki komunikacji interpersonalnej – ćwiczenia warsztatowe.
•    Komunikacja z uwzględnieniem różnych osobowości i stylów myślenia.
•    Delegowanie zadań – podstawowe zasady i techniki.
 

11:30

Przerwa

11:45

Zarządzanie zmianą w kancelarii i dziale prawnym

Prof. dr hab. Ryszard Sowiński, Prawnik-marketingowiec, trener, Wyższa Szkoła Bankowa

•    Zarządzanie zmianą jako kluczowa umiejętność szefa kancelarii, działu prawnego.
•    Zmiany organizacyjne – logika i przebieg procesu.
•    Pokonywanie oporu przed zmianą.
•    Rola szefa kancelarii, działu prawnego w procesie zmiany.  
•    Techniki i narzędzia zarządzania zmianą w kancelarii, działu prawnego
 

13:45

Przerwa

14:00

Zarządzanie zmianą w kancelarii i dziale prawnym

Prof. dr hab. Ryszard Sowiński, Prawnik-marketingowiec, trener, Wyższa Szkoła Bankowa

•    Zarządzanie zmianą jako kluczowa umiejętność szefa kancelarii, działu prawnego.
•    Zmiany organizacyjne – logika i przebieg procesu.
•    Pokonywanie oporu przed zmianą.
•    Rola szefa kancelarii, działu prawnego w procesie zmiany.  
•    Techniki i narzędzia zarządzania zmianą w kancelarii, działu prawnego
 

16:00

Zakończenie modułu 2

Day VI
Friday
21 october 2022

MODUŁ 3 – NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PRACY PRAWNIKA

14:00

Czas na logowanie

14:30

Digitalizacja obiegu dokumentów i informacji w organizacji - paperless

Marta Dąbrowska, Manager, Radca Prawny, PwC Legal , Patryk Mrozicki, PwC Legal

•    Uwarunkowania prawno-regulacyjne 
•    Praktyki rynkowe i metodyka projektów paperless
•    Obszary organizacji o wysokim poziomie digitalizacyjnej
•    Rola prawników w transformacji biznesu
 

16:30

Przerwa

16:45

Przetwarzanie danych osobowych w erze digitalizacji

Paulina Komorowska, Liderka praktyki IP / TMT i Ochrony Danych Osobowych, counsel, radca prawny, PwC Polska

•    Zasady risk-based approach, privacy by design i privacy by default jako naczelne zasady przetwarzania danych
•    Bezpieczeństwo danych w pracy prawnika
•    Procedury i polityki związane z przetwarzaniem danych
•    Nowe technologie a przetwarzanie danych osobowych – czy można przekazywać dane poza UE?
 

19:00

Podsumowanie i zakończenie

Day VII
Saturday
22 october 2022
09:00

Czas na logowanie

09:30

LegalTech - trendy, wyzwania i przykłady nowych technologii w pracy prawnika

Marta Dąbrowska, Manager, Radca Prawny, PwC Legal

•    Przegląd rynku prawniczego w zakresie wykorzystywania technologii 
•    Sztuczna inteligencja a praca prawnika - podstawowe koncepcje prawne, funkcjonalność i wyzwania
•    Przenikanie się prawa i technologii
•    Przykładowe narzędzia LegalTech
 

11:00

Przerwa

11:15

Jak zarządzać ryzykiem braku zgodności? Co znaczy nowoczesny compliance?

Michał Rams, Partner, Lider Zespołu White Collar Crime, Adwokat, PwC Legal

•    Umiejscowienie compliance w przedsiębiorstwie – podział ról i obowiązków
•    Koncepcje podejścia do zaprojektowania i wdrożenia funkcji compliance
•    Jak wdrożyć skuteczny i dostosowany do potrzeb organizacji proces compliance?
•    Warianty organizacji funkcji compliance - dział prawny a compliance
•    System kontroli wewnętrznej – jak wykorzystać inne działy, by zmniejszyć ryzyko compliance?
 

12:50

Przerwa

13:30

Najnowsze trendy w kodeksie karnym skarbowym - czy prawo holdingowe i ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych będą miały znaczenie dla zaostrzenia polityki karnoskarbowej?

Joanna Waśko, Adwokat, PwC Polska

•    podstawy odpowiedzialności karnej i karnej skarbowej w organizacji
•    ostatnie zmiany w kodeksie karnym skarbowym oraz planowana nowelizacja
•    nowy projekt ustawy o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych
•    mechanizmy ochronne - nowe prawo holdingowe 
 

15:00

Podsumowanie, zakończenie modułu 3

Day VIII
Friday
4 november 2022

MODUŁ 4 – PRAWNIK JAKO LIDER I MANAGER

12:45

Czas na logowanie

13:00

Jak radzić sobie z sankcjami w obecnej sytuacji geopolitycznej

•    Przegląd najważniejszych regulacji sankcyjnych.
•    Zarządzanie ryzykiem związanym z sankcjami i główne wyzwania przed którymi stają organizacje i ich prawnicy w tym obszarze.
•    Przykładowe narzędzia i rozwiązania, które warto rozważyć.
 

14:30

Prawnik jako lider, cz. 1

Dariusz Użycki, Head of Industrial Sector CEE&CIS, Pedersen & Partners

•    Czym jest przywództwo?
•    Dlaczego ludzie mieliby za Tobą pójść?
•    Co robić, żeby ludziom chciało się chcieć?
•    Twój styl przywództwa / Autorefleksja praktyczna

Formuła zajęć
Wykład interaktywny
Moderowana dyskusja
Warsztaty / ćwiczenia (na bazie analizy przypadków, rozmowa z pracownikiem)
 

16:00

Przerwa

16:15

Prawnik jako skuteczny manager i lider, cz. 2

Dariusz Użycki, Head of Industrial Sector CEE&CIS, Pedersen & Partners

17:30

Przerwa

17:45

Prawnik jako skuteczny manager i lider, cz. 3

Dariusz Użycki, Head of Industrial Sector CEE&CIS, Pedersen & Partners

19:00

Podsumowanie i zakończenie

Day IX
Saturday
5 november 2022
09:00

Czas na logowanie

09:30

Rola osobowości w zarządzaniu zespołem

Dariusz Użycki, Head of Industrial Sector CEE&CIS, Pedersen & Partners

•    Czym jest, od czego zależy i jak się przejawia „osobowość”? 
•    Jakie czynniki wpływają na postawy i zachowania lidera?
•    Praktyczne klasyfikowanie i rozpoznawanie typów osobowości 
•    Zarządzanie zespołem – jak z różnorodności uczynić siłę (analiza przypadku)
 

13:15

Przerwa

14:00

Uzupełnienie zajęć

Mikołaj Pindelski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Sprzedażą. Partner w IMMOQEE

17:00

Podsumowanie i zakończenie

Day X
Sunday
6 november 2022
09:00

Czas na logowanie

09:30

Rekrutacja do działu prawnego – co powinniśmy wiedzieć jako managerowie przystępując do pozyskiwania nowych pracowników w niełatwych realiach rynku pracownika

Ewelina Skocz, Psycholog społeczny, trener, Managing Partner, BCSystems

•    Skuteczne narzędzia i metody rekrutacji
•    Jak efektywnie określić zakres obowiązków i wymagań  potencjalnego kandydata
•    Rozmowa kwalifikacyjna –  na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę, aby podjąć właściwą decyzję o zatrudnieniu kandydata
 

11:30

Przerwa

11:45

Marka własna prawnika (cd)

Ewelina Skocz, Psycholog społeczny, trener, Managing Partner, BCSystems

•    Ja. Moja marka
•    Rzeczywistość vs świat wirtualny
•    Strategia budowania marki własnej
•    Wizerunek prawnika w biznesie
•    Budowanie autorytetu
 

13:45

Przerwa

14:30

Zarządzanie karierą własnej marki

Ewelina Skocz, Psycholog społeczny, trener, Managing Partner, BCSystems

•    Zarządzanie karierą
Case study: Narzędzia marketingowe, komunikacja i Social Media
 

16:00

Podsumowanie i zakończenie modułu 4

Day XI
Friday
18 november 2022

MODUŁ 5 – FINANSE DLA PRAWNIKÓW

14:00

Czas na logowanie

14:30

Podstawowe regulacje w zakresie raportowania finansowego

Astrid Zakrzewska, FCCA, FCMA, CGMA

•    Standardy rachunkowości obowiązujące w Polsce, w tym główne różnice między standardami
•    Raporty sporządzane przez przedsiębiorstwo, finansowe i niefinansowe
•    Sprawozdania jednostkowe a skonsolidowane
•    Cechy jakościowe sprawozdania finansowego
•    Odbiorcy sprawozdań przygotowywanych przez przedsiębiorstwa
•    Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
 

16:30

Przerwa

16:45

Najważniejsze terminy i zasady dotyczące rachunkowości i sprawozdawczości

Astrid Zakrzewska, FCCA, FCMA, CGMA

•    Terminologia stosowana w finansach i rachunkowości
•    Podstawowe zasady rachunkowości
•    Zmiany zasad rachunkowości, zmiany szacunków, korekty błędów
 

19:00

Podsumowanie i zakończenie

Day XII
Saturday
19 november 2022
09:00

Czas na logowanie

09:30

Składniki sprawozdania finansowego i powiązania między nimi – część 1 Bilans, czyli obraz sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa

Astrid Zakrzewska, FCCA, FCMA, CGMA

•    Struktura bilansu/główne kategorie
•    Warunki ujmowania najważniejszych pozycji (m.in. środki trwałe, wartości niematerialne, zapasy, należności, zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe i rezerwy, podatek dochodowy odroczony)
•    Zasady wyceny pozycji bilansowych
 

11:30

Przerwa

11:45

Składniki sprawozdania finansowego i powiązania między nimi – część 2 Rachunek zysków i strat, czyli wyniki działalności przedsiębiorstwa

Astrid Zakrzewska, FCCA, FCMA, CGMA

•    Struktura rachunku zysków i strat
•    Przychody, koszty, wynik finansowy
•    Układ kalkulacyjny i porównawczy
•    Zasady ujmowania przychodów i kosztów

13:15

Przerwa

13:45

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, czyli zdolność przedsiębiorstwa do generowania środków pieniężnych

Astrid Zakrzewska, FCCA, FCMA, CGMA

•    Idea rachunku przepływów pieniężnych
•    Jak to możliwe, że zyskowne przedsiębiorstwa upadają
•    Struktura rachunku przepływów pieniężnych – podstawowe rodzaje działalności
•    Zestawienie zmian w kapitale własnym
     o    Poszczególne kategorie kapitałów (ujmowanie i wycena)
     o    Kapitały a dywidenda
 

15:00

Składniki sprawozdania finansowego i powiązania między nimi – część 3 Informacja dodatkowa jako integralna część sprawozdania finansowego Powiązania pomiędzy składnikami sprawozdania finansowego

Astrid Zakrzewska, FCCA, FCMA, CGMA

•    Manipulacja informacją finansową
•    Kreatywna rachunkowość
•    Błędy lat poprzednich
•    „Windows’ dressing”
 

17:00

Podsumowanie i zakończenie

Day XIII
Sunday
20 november 2022
09:00

Czas na logowanie

09:30

Ocena sytuacji przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego – część 1

Astrid Zakrzewska, FCCA, FCMA, CGMA

•    Czytanie sprawozdania finansowego, analiza wstępna
•    Analiza pionowa i pozioma sprawozdania finansowego
 

11:30

Przerwa

11:45

Ocena sytuacji przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego część 2

Astrid Zakrzewska, FCCA, FCMA, CGMA

•    Analiza wskaźnikowa
•    Rentowność
•    Wydajność (efektywność)
•    Płynność
•    Wypłacalność
•    Zadłużenie
•    Zalety i ograniczenia analizy finansowej
 

13:30

Podsumowanie i zakończenie modułu 5

Day XIV
Friday
2 december 2022

MODUŁ 6 – PUBLIC RELATIONS – SZTUKA KOMUNIKACJI I BUDOWANIE MARKI WŁASNEJ PRAWNIKA

14:00

Czas na logowanie

14:30

Prezentacja i wystąpienia publiczne – sesja prowadzona przez dziennikarza z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi część 1

Beata Tadla, Dziennikarka. Trenerka mówców. Uczy jak mówić pięknie i skutecznie. Mówca motywacyjny. Prezenterka. Wykładowca.

•    Jakie są najczęściej popełniane błędy podczas wystąpień publicznych i jakie są ich skutki?
•    Jak skutecznie rozwijać i doskonalić swoje umiejętności? Narzędzia wpływające na wzrost jakości autoprezentacji
•    Najczęściej popełniane błędy podczas wystąpień publicznych – jak ich unikać?
 

16:30

Przerwa na kawę

16:45

Prezentacja i wystąpienia publiczne – sesja prowadzona przez dziennikarza z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi część 2

Beata Tadla, Dziennikarka. Trenerka mówców. Uczy jak mówić pięknie i skutecznie. Mówca motywacyjny. Prezenterka. Wykładowca.

19:00

Podsumowanie

Day XV
Saturday
3 december 2022
09:00

Czas na logowanie

09:30

Motywowanie zespołu. Legal Team Building – aspekty miękkie część 1 (sesja ćwiczeniowa z psychologiem)

Beata Wolfigiel, Psycholog biznesu, Trener, Coach

•    Praca zdalna, rozmowy przy kawie – czyli jak angażować i motywować wymagających pracowników metodami coachingowymi?
•    Psychologiczne narzędzia pozytywnego wspierania twoich podwładnych – innowacyjne podejście psychologii pozytywnej
•    Siła motywacji wewnętrznej i zagrożenia motywowania nagrodami zewnętrznymi
•    Jak wzbudzić motywację wewnętrzną i zaangażowanie pracownika – praktyczne wskazówki
 

11:30

Przerwa

11:45

Motywowanie zespołu. Legal Team Building – aspekty miękkie cz 2 (sesja ćwiczeniowa z psychologiem)

Beata Wolfigiel, Psycholog biznesu, Trener, Coach

13:45

Przerwa

14:30

Negocjacje – sesja interaktywna z wykorzystaniem narzędzi dr Michał Chmielecki – ekspert w dziedzinie negocjacji, MSc

dr Michał Chmielecki, Ekspert w zakresie negocjacji, MSc

•    W jaki sposób poprowadzić rozmowę zgodnie ze swoimi celami i założeniami?
•    Rozwijanie umiejętności kontrolowania własnych emocji podczas prowadzenia negocjacji
•    Jak radzić sobie z emocjonalnymi zrachowaniami naszych rozmówców?
 

16:30

Przerwa

16:45

Negocjacje – sesja interaktywna z wykorzystaniem narzędzi dr Michał Chmielecki – ekspert w dziedzinie negocjacji, MSc

dr Michał Chmielecki, Ekspert w zakresie negocjacji, MSc

18:15

Podsumowanie i zakończenie Legal MBA