Krajowy System e-Faktur

- praktyczne aspekty wdrożenia w firmie

Start date:
21.07.2022
End date:
21.07.2022

1 250 zł per person + 23% VAT

order before 7 July

1 450 zł per person + 23% VAT

order after 7 July


No. of participants

+ 23% VAT

Timeline

Day I
Thursday
21 july 2022
09:15

Czas na logowanie

09:25

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

Barbara Dąbrowska, project manager, dział konferencji i szkoleń dziennika "Rzeczpospolita"

09:30

Krajowy System e-Faktur – założenia i aspekty prawne

Aleksandra Kalinowska, Partner w Andersen w Polsce, Doradca podatkowy

 • Harmonogram wdrożenia
 • Omówienie podstawowych informacji o KSeF m.in.: podstawa prawna
 • Decyzja derogacyjna Komisji Europejskiej
 • KSeF – logika działania systemu
   
10:15

Przerwa

10:25

Obligatoryjność KSeF – wyzwania czy korzyści?

Aleksandra Kalinowska, Partner w Andersen w Polsce, Doradca podatkowy , Rafał Mularczyk, TAX INSIGHT, Dyrektor ds. IT

 • Jakie są główne cele Ministerstwa Finansów dla wdrożenia KSeF
 • Przedstawienie najważniejszych wyzwań oraz korzyści dla firm m.in.: automatyzacja procesów księgowych, kontrola nad danymi, zmniejszenie ryzyka podatkowego
   
11:00

Przerwa

11:10

Perspektywy wdrożenia KSeF – dlaczego i jak warto się przygotować? (pod względem organizacyjnym, informatycznym i prawnym)

Aleksandra Kalinowska, Partner w Andersen w Polsce, Doradca podatkowy , Rafał Mularczyk, TAX INSIGHT, Dyrektor ds. IT , Justyna Kujawa, Senior Associate w Andersen w Polsce, Radca Prawny

 • Perspektywa podatkowo-prawna (compliance)
 • Perspektywa technologiczna
 • Perspektywa komunikacji z rynkiem
 • Perspektywa procesowa (m.in. mapowanie procesów)
 • Etapy wdrożenia KSeF w organizacji
   
12:00

Przerwa

12:30

Komunikacja z KSeF (aspekty techniczne, aspekty prawne, procedury)

Rafał Mularczyk, TAX INSIGHT, Dyrektor ds. IT , Justyna Kujawa, Senior Associate w Andersen w Polsce, Radca Prawny

 • Omówienie najważniejszych funkcjonalności systemów IT
 • Omówienie procesu pobierania, gromadzenia i wysyłanie danych
   
13:30

Przerwa

13:40

Przykłady praktycznych problemów przy wdrożeniu KSeF

Rafał Mularczyk, TAX INSIGHT, Dyrektor ds. IT

 • Proces wystawiania i wysyłki e-faktury
 • Podstawowe wymagania dla procesu e-fakturowania m.in. spójność systemowa (KSeF – JPK – ERP)
 • Zgodność raportowanych danych – przykłady możliwych błędów w e-fakturze
 • Omówienie wybranych problemów praktycznych
   
14:40

Przerwa


 

14:45

Wyzwania i korzyści z wdrożenia KSeF w Medicover

Piotr Wojciechowski, Dyrektor Finansowy Medicover Healthcare Services

 • Zakres KSeF dla Medicover; 
 • Korzyści i wyzwania dla biznesu; 
 • Architektura rozwiązania i podejście do projektu
   
15:05

Sesja Q&A

Aleksandra Kalinowska, Partner w Andersen w Polsce, Doradca podatkowy , Rafał Mularczyk, TAX INSIGHT, Dyrektor ds. IT , Piotr Wojciechowski, Dyrektor Finansowy Medicover Healthcare Services , Justyna Kujawa, Senior Associate w Andersen w Polsce, Radca Prawny

15:30

Koniec