Branża deweloperska w obliczu nowej ustawy deweloperskiej.

Start date:
06.07.2022
End date:
06.07.2022

Description

Zapraszamy Państwa na trzecią edycję szkolenia, podczas którego przedstawimy zmiany w prawie, czekające branżę deweloperską i powiązane z nią inne podmioty gospodarcze. Od 1 lipca 2022 r. obowiązywać będzie ustawa z dnia 20 maja 2021 r.  o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym („Nowa ustawa deweloperska”). 

Nowe przepisy znacząco zmieniają dotychczasową ustawę regulującą te zagadnienia oraz poszerzają zakres podmiotów zobowiązanych do jej stosowania. Wprowadzają wiele zmian, w założeniu korzystnych dla nabywców. Na deweloperów nakładane są kolejne obowiązki, które inwestorzy mieszkaniowi będą zobowiązani wykonywać. By wskazać, jak istotne to zmiany wystarczy powiedzieć, że Nowa ustawa deweloperska nie tylko wprowadza nową instytucję Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, ale regulować będzie zawieranie umów rezerwacyjnych oraz wszystkich umów zobowiązujących do przeniesienia prawa własności lokalu lub domu jednorodzinnego na konsumenta.

To ostatni moment, aby dostosować swoje działania do nowych przepisów. Eksperci zaproszeni do poprowadzenia szkolenia analizują i interpretują przepisy ustawy od czasu jej uchwalenia, by w praktyczny sposób przedstawić wprowadzone przepisami obowiązki podczas szkolenia. Podczas pierwszej i drugiej edycji szkolenia pojawiło się ze strony uczestników mnóstwo praktycznych pytań. Najistotniejsze wzbogaciły program aktualnej edycji szkolenia, gwarantując omawianie wprowadzanych regulacji także przez pryzmat bardzo konkretnych przypadków, z jakimi przyszło się zmierzyć uczestnikom w ich praktyce zawodowej. 

Celem szkolenia jest omówienie zmian w prawie dotyczących deweloperów, w związku z obowiązywaniem od 1 lipca 2022 r. nowej ustawy. 

Podczas szkolenia uczestnicy:

 • dowiedzą się jak zmieniają się zasady sprzedaży lokali mieszkalnych od 1 lipca 2022 r., 
 • poznają nowe obowiązki deweloperów,
 • będą umieli opracować i wprowadzić procedurę odbioru lokalu mieszkalnego zgodnie nowymi przepisami, 
 • będą mieli świadomość zasad funkcjonowania Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego,
 • zrozumieją zasady stosowania przepisów przejściowych,
 • uzyskają praktyczne wskazówki do zastosowania w swoich firmach deweloperskich,
 • będą mieli możliwość bezpośredniego zadawania pytań ekspertom specjalizującym się w tematyce nowej ustawy podczas sesji pytań i odpowiedzi.

Na szkolenie zapraszamy osoby związane z branżą deweloperską:

 • Deweloperów,
 • Przedstawicieli działów sprzedaży, 
 • Przedstawicieli działów realizacji,
 • Przedstawicieli działów obsługi klienta, w szczególności zajmujących się odbiorem lokali mieszkalnych,
 • Przedstawicieli instytucji finansowych,
 • Prawników  i kancelarie obsługujących firmy deweloperskie, 
 • Dyrektorów finansowych, obsługujących inwestycje deweloperskie,
 • Wszystkie osoby zainteresowane tematyką.

Organizacja:

 • wydarzenie prowadzone w czasie rzeczywistym
 • bieżący kontakt z prelegentami
 • dyskusja, burza mózgów, praktyczna wiedza oraz aktualne case'y
 • sesja pytań i odpowiedzi

Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy za eventowej opartej na przeglądarce internetowej. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pokazuje na ekranie. 
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Edge oraz Opera.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Każdy z uczestników wydarzenia otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały w wersji elektronicznej.

Invited by

Barbara Dąbrowska