Branża deweloperska w obliczu nowej ustawy deweloperskiej.

Start date:
06.07.2022
End date:
06.07.2022

1 350 zł per person + 23% VAT

order before 27 June

1 450 zł per person + 23% VAT

order after 27 June


No. of participants

+ 23% VAT

Radca Prawny Katarzyna Augustyniak

Partner w Kancelarii Radców Prawnych Augustyniak & Żarski Sp. p.

Wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami, Absolwentka i wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku: studia menedżerskie dla deweloperów.
Prelegentka szkoleń i warsztatów związanych z rynkiem nieruchomości, wykładowca na uczelniach wyższych.
Właściciel biura nieruchomości KAPITAL Nieruchomości z siedzibą we Wrocławiu (www.kapitalnieruchomosci.pl), w ramach której prowadzona jest mi.in. obsługa projektów deweloperskich w szczególności w zakresie sprzedaży nieruchomości i wsparcia prawnego w zakresie realizowanych inwestycji.
Od wielu lat związana z rynkiem nieruchomości, w tym zarówno w ramach kancelarii prawnych ale także jako in – house lawyer wiodących podmiotów z branży budowlanej (deweloperskiej, spółdzielni mieszkaniowych i wykonawczej).
Specjalizuje się głównie w zakresie cywilnoprawnych i administracyjnych aspektów procesu inwestycyjnego, obrotu i zarządzania nieruchomościami (w tym prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami), a w szczególności w obsłudze projektów deweloperskich, sporów i negocjacji z udziałem konsumentów.

Radca Prawny Michał Kijewski

Założyciel i wspólnik w Kancelarii Prawnej Graś i Wspólnicy sp. k.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe. W swej praktyce zajmuje się przede wszystkim tematyką związaną z projektami infrastrukturalnymi oraz obrotem nieruchomościami, obejmującą pełen zakres spraw związanych z inwestycjami w nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z zabudową oraz zagospodarowywaniem nieruchomości. Świadczy pomoc prawną głównie dla podmiotów gospodarczych, zarówno w formie bieżącego doradztwa jak również pracy nad poszczególnymi projektami.
Jest doświadczonym negocjatorem i pełnomocnikiem w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Posiada dogłębną wiedzę w dziedzinie reprywatyzacji majątku nieruchomego i zagadnień dotyczących użytkowania wieczystego. Poszukuje dla klientów rozwiązań kompromisowych i pomaga w ugodowym zakończeniu zaistniałych sporów. Bezpośrednio doradza na rzecz Polskiego Związku Firm Deweloperskich.
Prowadzi szkolenia z zakresu obrotu nieruchomościami oraz nowej ustawy deweloperskiej.

Adwokat Michał Rutkowski

Wspólnik w Kancelarii Prawnej Graś i Wspólnicy sp.k.

Świadczy wieloaspektową pomoc prawną podmiotom funkcjonującym na rynku nieruchomości. Posiada doświadczenie w dziedzinie obsługi inwestycji deweloperskich. Zarówno w formie bieżącego doradztwa w siedzibie spółek, jak również pracy nad konkretnymi projektami.
Opiniuje umowy zawierane w procesie inwestycyjnym oraz udziela wsparcia prawnego w zakresie ich wykonywania. W swojej praktyce wykonuje również audyty prawne nieruchomości – due diligence.
Reprezentuje klientów Kancelarii przed organami administracji publicznej oraz sądami w sprawach związanych ze stanem prawnym nieruchomości oraz decyzjami wydawanymi w toku procesu budowlanego. Prowadzi także postępowania przed sądami administracyjnymi w zakresie objęcia nieruchomości ochroną konserwatorską. Krytycznie analizuje plany miejscowe w celu ich zaskarżenia do sądu.
Reprezentuje klientów w postępowaniach dotyczących ewentualnych naruszeń praw konsumentów przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Prowadzi szkolenia z zakresu prawa budowlanego oraz praw obrotu nieruchomościami rolnymi.

Adwokat Patryk Grochowski

Kancelaria Prawna Graś i Wspólnicy sp.k.

Specjalizuje się w prawie nieruchomości oraz prawie budowlanym. Uczestniczy w stałej obsłudze prawnej spółek prowadzących działalność deweloperską. Wspiera klientów w procesie negocjacji oraz zawierania umów związanych z obrotem nieruchomościami.
Posiada doświadczenie w sporządzaniu i opiniowaniu umów oraz przygotowywaniu opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego, prawa budowlanego oraz prawa administracyjnego. Pracował przy wielu badaniach prawnych due diligence oraz transakcjach na rynku nieruchomości, w tym również transakcjach na rynku PRS (najem instytucjonalny mieszkań).
Jako adwokat prowadzi sprawy w ramach postępowania cywilnego, gospodarczego, jak również postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego.
Świadczy doradztwo prawne zarówno na etapie procesu inwestycyjnego nieruchomości, jak i w zakresie bieżącej obsługi dotyczącej lokali mieszkalnych oraz lokali komercyjnych, w tym w zakresie umów najmu.

aplikant adwokacki Klaudia Petrus - Sobczak

Kancelaria Prawna Graś i wspólnicy sp.k.

Wpisana na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego.
Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem prawa planowania przestrzennego. Posiada doświadczenie w pracy na rzecz podmiotów z branży deweloperskiej. W Kancelarii zajmuje się bieżącym doradztwem na rzecz klientów w sprawach związanych z nabywaniem nieruchomości oraz prowadzeniem inwestycji deweloperskich, prowadzi też badania prawne due diligence nieruchomości.