Branża deweloperska w obliczu nowej ustawy deweloperskiej.

Start date:
06.07.2022
End date:
06.07.2022
Day I
Wednesday
6 july 2022
09:15

Czas na logowanie

09:25

Rozpoczęcie, przywitanie Prelegentów i Uczestników, informacje organizacyjne

Barbara Dąbrowska, Project manager, dział Konferencji i szkoleń dziennika "Rzeczpospolita"

09:30

Radca Prawny Michał Kijewski, Założyciel i wspólnik w Kancelarii Prawnej Graś i Wspólnicy sp. k.

Wprowadzenie

 • Podstawy prawne zmian
 • Rozszerzenie zakresu umów regulowanych Nową ustawę deweloperską
 • Zmiany w definicjach

Przepisy przejściowe 

 • Wejście w życie
 • Stosowanie starej ustawy deweloperskiej w okresie przejściowym
 • Umowy deweloperskie zawarte na gruncie starej ustawy deweloperskiej
   
10:30

Przerwa

10:35

Adwokat Michał Rutkowski, Wspólnik w Kancelarii Prawnej Graś i Wspólnicy sp.k.

Prospekt informacyjny 

 • Obowiązki informacyjne
 • Nowe elementy prospektu
 • Jak praktycznie przygotować się do tworzenia prospektu po nowelizacji

Umowa rezerwacyjna

 • Istota umowy rezerwacyjnej
 • Elementy umowy rezerwacyjnej
 • Opłata rezerwacyjna i zasady jej zwrotu
   
11:35

Przerwa

11:45

Adwokat Patryk Grochowski, Kancelaria Prawna Graś i Wspólnicy sp.k.

Rachunki powiernicze i Deweloperski Fundusz Gwarancyjny 

 • Nowe zasady prowadzenia i wypłaty środków z rachunków powierniczych 
 • Deweloperski Fundusz Gwarancyjny i płatność składek
 • Raportowanie do ewidencji DFG
 • Procedura wypłaty środków przez DFG
   
12:15

Adwokat Michał Rutkowski, Wspólnik w Kancelarii Prawnej Graś i Wspólnicy sp.k.

Nowy zakres kontroli banków 

 • Nowe obowiązki banków przed wypłatą środków
 • Okoliczności wstrzymania wypłat z rachunku powierniczego
 • Współpraca deweloperów i banków w zakresie wypełniania obowiązków ustawowych
   
12:45

Przerwa

13:00

aplikant adwokacki Klaudia Petrus - Sobczak, Kancelaria Prawna Graś i wspólnicy sp.k.

Zmiany w umowach deweloperskich

 • Powierzchnia użytkowa
 • Ustawowe przesłanki odstąpienia

Zmiana ceny po wybudowaniu lokalu mieszkalnego                  

 • Zmiana z uwagi na obmiar powykonawczy
 • Zmiana stawek podatku VAT
 • Waloryzacja ceny z innych przyczyn – czy można?
   
13:45

Przerwa

13:50

Radca Prawny Katarzyna Augustyniak, Partner w Kancelarii Radców Prawnych Augustyniak & Żarski Sp. p.

Procedura odbioru lokali 

 • Etapy odbioru
 • Obowiązki dewelopera
 • Uprawnienia nabywców
 • Wady istotne i nieistotne
 • Zastępcze usuwanie wad przez nabywców

Rękojmia za wady lokalu mieszkalnego

 • Zasady ogólne
 • Na gruncie ustawy deweloperskiej z 2011 r.
 • Na gruncie nowej ustawy deweloperskiej
   
15:30

Przerwa

15:40

Adwokat Michał Rutkowski, Wspólnik w Kancelarii Prawnej Graś i Wspólnicy sp.k. , Radca Prawny Michał Kijewski, Założyciel i wspólnik w Kancelarii Prawnej Graś i Wspólnicy sp. k. , Radca Prawny Katarzyna Augustyniak, Partner w Kancelarii Radców Prawnych Augustyniak & Żarski Sp. p. , Adwokat Patryk Grochowski, Kancelaria Prawna Graś i Wspólnicy sp.k. , aplikant adwokacki Klaudia Petrus - Sobczak, Kancelaria Prawna Graś i wspólnicy sp.k.

Zmiany w umowach deweloperskich – sesja pytań i odpowiedzi

16:20

Zakończenie