Najczęstsze błędy w projektach B+R finansowanych ze środków publicznych

Start date:
14.09.2022
End date:
14.09.2022

Description

Sukcesu wdrożenia wyników projektu finansowanego ze środków publicznych (unijnych) nie determinuje samo źródło finansowania, a prawidłowe zarządzanie projektem. Błędne założenia poczynione na początku prac badawczych bądź też niedopasowanie produktu czy usługi do potrzeb rynku nie musi oznaczać automatycznie zwrotu (wstrzymania) dofinansowania.

Zapraszamy na szkolenie dotyczące najczęściej popełnianych błędów w projektach finansowanych ze środków publicznych, podczas którego poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 1. Minimalizowanie ryzyk wynikających z nieprecyzyjnych zapisów wniosku o dofinansowanie w trakcie wykonywania umowy;
 2. Rodzaje, dopuszczalność i minimalizowanie ryzyk zmian w projekcie po zawarciu umowy o dofinansowanie;
 3. Działania naprawcze w projekcie;
 4. Błędy mogące powodować utratę kwalifikowalności - praktyczne przykłady;
 5. Najczęściej spotykane błędy w obszarze rozliczania końcowego projektu;
 6. Najczęstsze błędy popełniane w przetargach organizowanych z udziałem środków unijnych;
 7. Korekty finansowe - przykłady z praktyki;
 8. Okoliczności zależne i niezależne od beneficjenta mające wpływ na proces komercjalizacji projektu, w tym wywołane pandemią;
 9. Skuteczne radzenie sobie w postępowaniu o zwrot dotacji.
   

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej najczęściej popełnianych błędów w projektach finansowanych ze środków publicznych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przedsięwzięcia. 

Podczas szkolenia zostaną pokazane narzędzia umożliwiające przeprowadzenie i wdrożenie projektów finansowanych ze środków publicznych (unijnych) bez popełniania niepotrzebnych błędów, a także naprawienie błędów w odpowiednim momencie. Uczestnicy szkolenia, wobec których występuje ryzyko wszczęcia postępowań o zwrot otrzymają wiedzę jak skutecznie zapobiec decyzji zwrotowej i jej skutkom.


Na szkolenie zapraszamy w szczególności:

 • Prezesów firm korzystających z dotacji
 • Członków Zarządów
 • Dyrektorów Zarządzających
 • Dyrektorów Marketingu
 • Dyrektorów działów zakupów
 • Dyrektorów działów B+R
 • Wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia


Organizacja:

Szkolenie zostało zaplanowane w formule online, za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji. Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome.

 • Szkolenie prowadzone jest w czasie rzeczywistym
 • Uczestnicy mogą zadać pytania Prelegentom, odnosząc się do omawianych przez nich kwestii
 • Pracujemy w oparciu o praktyczną wiedza oraz aktualne case’y.


Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały w wersji elektronicznej.
 

Invited by

Barbara Dąbrowska