Nowelizacja kodeksu spółek handlowych 2022 (termin: 28.09, 04.10 oraz 05.10.2022)

- niebezpieczeństwa, zagrożenia i ryzyka oraz odpowiedzialność spółek kapitałowych, wspólników, akcjonariuszy, członków zarządów i rad nadzorczych

Start date:
28.09.2022
End date:
05.10.2022
Day I
Wednesday
28 september 2022

Prawo grup spółek – część I

09:15

Czas na logowanie

09:25

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

09:30

Oderwanie interesu spółki od interesu grupy spółek (i jej wspólników / akcjonariuszy)

prof. SGH dr hab. Tomasz Siemiątkowski, Kancelaria Głuchowski Siemiątkowski Zwara , prof. Michał Romanowski, Kancelaria Romanowski i Wspólnicy

10:30

System wiążących(czy niewiążących?) poleceń spółki dominującej względem zależnej

prof. SGH dr hab. Tomasz Siemiątkowski, Kancelaria Głuchowski Siemiątkowski Zwara , prof. Michał Romanowski, Kancelaria Romanowski i Wspólnicy

11:30

Przerwa

11:45

Odpowiedzialność cywilnoprawna i karna członków zarządu i rady nadzorczej spółki zależnej za wykonane polecenia spółki dominującej

prof. SGH dr hab. Tomasz Siemiątkowski, Kancelaria Głuchowski Siemiątkowski Zwara , prof. Michał Romanowski, Kancelaria Romanowski i Wspólnicy

12:45

Zakończenie pierwszego dnia

Day II
Tuesday
4 october 2022

Prawo grup spółek – część II

09:15

Czas na logowanie

09:25

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

09:30

Pozycja prawna wspólników/akcjonariuszy mniejszościowych spółek zależnych uczestniczących w grupie spółek – ryzyko nadużycia prawa większości przez spółkę dominującą oraz ryzyko ich wywłaszczenia przez spółkę dominującą

prof. SGH dr hab. Tomasz Siemiątkowski, Kancelaria Głuchowski Siemiątkowski Zwara , prof. Michał Romanowski, Kancelaria Romanowski i Wspólnicy

10:30

Pozycja prawna wierzycieli spółek zależnych – ryzyko nadużycia osobowości prawnej spółki

prof. SGH dr hab. Tomasz Siemiątkowski, Kancelaria Głuchowski Siemiątkowski Zwara , prof. Michał Romanowski, Kancelaria Romanowski i Wspólnicy

11:30

Przerwa

11:45

Bezpośredni nadzór rady nadzorczej spółki dominującej nad spółkami zależnymi

prof. SGH dr hab. Tomasz Siemiątkowski, Kancelaria Głuchowski Siemiątkowski Zwara , prof. Michał Romanowski, Kancelaria Romanowski i Wspólnicy

12:45

Zakończenie drugiego dnia

Day III
Wednesday
5 october 2022

Zmiany KSH dotyczące funkcjonowania rad nadzorczych oraz zarządów spółek akcyjnych

09:15

Czas na logowanie

09:25

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

09:30

Rażąca sprzeczność przyjętych rozwiązań z zasadami corporate governance, która wywoła paraliż funkcjonowania rad nadzorczych (oraz nadzoru) w największych polskich spółkach akcyjnych

prof. SGH dr hab. Tomasz Siemiątkowski, Kancelaria Głuchowski Siemiątkowski Zwara , prof. Michał Romanowski, Kancelaria Romanowski i Wspólnicy

10:30

Ryzyko zniweczenia odpowiedzialności członków zarządów oraz członków rad nadzorczych, z uwagi na kontrowersje prawne co do zakresów ich odpowiedzialności. Nowe ryzyka odpowiedzialności karnej członków zarządów spółek akcyjnych

prof. SGH dr hab. Tomasz Siemiątkowski, Kancelaria Głuchowski Siemiątkowski Zwara , prof. Michał Romanowski, Kancelaria Romanowski i Wspólnicy

11:30

Przerwa

11:45

Business judgement rule (zasada biznesowej oceny sytuacji), a działanie na szkodę spółki kapitałowej przez członka zarządu lub rady nadzorczej

prof. SGH dr hab. Tomasz Siemiątkowski, Kancelaria Głuchowski Siemiątkowski Zwara , prof. Michał Romanowski, Kancelaria Romanowski i Wspólnicy

12:45

Zakończenie szkolenia