Wycena praw patentowych i komercjalizacja innowacji

Start date:
25.10.2022
End date:
25.10.2022

1 350 zł per person + 23% VAT

order before 17 October

1 550 zł per person + 23% VAT

order after 17 October


No. of participants

+ 23% VAT

Organizator

Patronat medialny