Zarządzanie kosztami gazu w firmie

Start date:
04.10.2022
End date:
04.10.2022

Description

Urząd Regulacji Energetyki podaje, że „w drugim kwartale 2022 r. sprzedawcę paliwa gazowego zmieniło prawie 2,1 tys. odbiorców, a od stycznia do końca czerwca br. ich liczba wyniosła prawie 22 tys.”

Dynamika zmienności cen gazu powoduje, że wiele przedsiębiorstw nie jest w stanie przewidzieć i zaplanować wysokości kosztów związanych ze zużywanym gazem. Wiele firm zastanawia się jak budować swoje strategie zakupowe, aby koszty gazu pozwoliły na dalsze funkcjonowanie. 

Czy zmiana dostawcy paliwa gazowego jest jedynym sposobem na wpływanie na koszty gazu? Jakie jeszcze inne możliwości zarządzania kosztami w tym obszarze mają firmy?

Przygotowaliśmy szkolenie, którego celem jest przedstawienie sytuacji na rynku gazu oraz możliwości związanych z budowaniem strategii zużycia oraz zakupu gazu ziemnego przez przedsiębiorstwa, korzystające z tego paliwa.

Podczas szkolenia eksperci zaproszeni do jego poprowadzenia omówią kwestie:

 • Dobrych praktyk kontraktacji gazu z perspektywy Odbiorcy 
 • Doboru narzędzi do optymalizowania zakupu gazu
 • Unikania ryzyka zmienności rynku i budowania przewidywalnego budżetu biznesowy: nowe rozwiązania i podejścia do zakupów gazu ziemnego oraz możliwe warianty zmiany gazu ziemnego na inne źródła energii
 • Narzędzi optymalizacji kosztów zakupu gazu i wykorzystania gazu w optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej w firmie
 • Kluczowych aspektów prawnych i modeli kontraktacji gazu dla biznesu
 • Zwolnienia z akcyzy na gaz jako sposobu na zmniejszenie kosztów zakupu gazu w przedsiębiorstwie

Szkolenie ma wymiar praktyczny, będzie możliwość zadawania pytań i uzyskania wiedzy bezpośrednio od doświadczonych, wysoko wykwalifikowanych specjalistów, zajmujących się tematyką gazu w swojej praktyce zawodowej od wielu lat. 

Na szkolenie zapraszamy w szczególności:

 • Prezesów i Właścicieli firm
 • Członków zarządów odpowiedzialnych za strategię rozwoju firmy
 • Dyrektorów finansowych, operacyjnych; ds. inwestycji
 • Przedstawicieli działów prawnych
 • Przedstawicieli działów zakupów i zamówień publicznych
 • Osoby odpowiedzialne za zakupy w tym za zakup gazu w firmie
 • Osoby odpowiedzialne za zrównoważony rozwój, raportowanie finansowe i niefinansowe
 • Osoby zainteresowane rynkiem gazu, energii, efektywnością cieplną i energetyczną. 

Organizacja:

Szkolenie zostało zaplanowane w formule online, za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji. Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome.

 • Szkolenie prowadzone jest w czasie rzeczywistym
 • Uczestnicy mogą zadać pytania Prelegentom, odnosząc się do omawianych przez nich kwestii – po każdym wykładzie przewidziana jest sesja pytań i odpowiedzi
 • Pracujemy w oparciu o praktyczną wiedzę oraz aktualne case’y i doświadczenia prowadzących


Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały w wersji elektronicznej.
 

Invited by

Barbara Dąbrowska