Zarządzanie kosztami gazu w firmie

Start date:
04.10.2022
End date:
04.10.2022

1 400 zł per person + 23% VAT

order before 28 September

1 550 zł per person + 23% VAT

order after 28 September


No. of participants

+ 23% VAT

dr Marek Dżaman

ekspert rynku gazu ziemnego, eM Sp. z o.o.

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Wykładowca akademicki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Autor publikacji i artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych i fachowych oraz wystąpień na konferencjach naukowo-technicznych. Legitymuje się ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy w obszarze energii, gazu, OZE na rzecz kluczowych polskich spółek, m.in. GK PGNiG, Grupy Cyfrowego Polsatu. Odpowiadał za realizację strategicznych projektów, w tym również z punktu widzenia polityki państwa, m.in. Terminalu LNG, Baltic Pipe. Zajmował się zawieraniem i realizacją kontraktów gazowych w Polsce i za granicą, m.in. umowami z Gazpromem, Qatargasem, eksportem gazu na Ukrainę, a także dostawami na rzecz odbiorców końcowych będących zarówno odbiorcami taryfikowanymi, MŚP, jak również hurtowymi. Posiada licencję maklera giełd towarowych.

Szymon Koc

Principal w obszarze SURE Services/Resources/Utilities/Energy w globalnej firmie consultingowej Infosys Consulting

Manager i doradca branży energetycznej, absolwent matematyki. Karierę rozpoczynał na stanowiskach analitycznych, aby dalej rozwinąć swoje kompetencje o znajomość zasad i regulacji jakimi rządzą się rynki gazu ziemnego i energii elektrycznej. Przez ponad 8 lat zarządzał zespołami specjalistów i analityków w branży energetycznej. Przez ponad 2,5 roku wspierał działalność przedsiębiorstw energetycznych w ramach własnej, niezależnej firmy doradczej. Ma doświadczenie m.in. w budowaniu i realizacji strategii biznesowych przedsiębiorstwa energetycznego, wsparciu procesów front, middle i back office, zarządzaniu projektami, organizacji pracy zespołu, szkoleniach branżowych, wystąpieniach publicznych i negocjacjach. Obecnie wpiera swoimi kompetencjami globalną firmę consultingową Infosys Consulting jako Pricinal w obszarze SURE (Services/Resources/Utilities/Energy) – w ramach jej projetków na terenie całej Europy

Grzegorz Mikos

Radca prawny, Raczyński Skalski & Partners Radcowie Prawni Adwokaci sp.p.

Ekspert ds. OZE oraz prawa energetycznego z wieloletnim doświadczeniem w Urzędzie Regulacji Energetyki, Departament Źródeł odnawialnych i Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich oraz w Ministerstwie Klimatu.
Prowadził prace analityczne i sporządzał ekspertyzy prawne przy wdrożeniu nowych systemów wsparcia, tzw. systemów FIT/FIP oraz regulacji w zakresie klastrów, spółdzielni energetycznych i wsparcia dla prosumentów na podstawie ustawy OZE oraz ustawy prawo energetyczne.
Uczestniczył w procesie kontroli oświadczeń wytwórców energii z OZE, korzystających z systemów wsparcia.
Prowadził postępowania administracyjne w sprawie wymierzania kar pieniężnych operatorom systemów dystrybucyjnych w związku z naruszeniem ustawy – Prawo energetyczne. Ponadto, prowadził liczne postępowania w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych oraz tzw. Programów Zgodności. Aktywnie uczestniczył w międzynarodowych zespołach grup roboczych w ramach CEER. Był uczestnikiem komisji sejmowych.

Radca prawny Grzegorz Mikos posiada również unikalne doświadczenie, zdobyte w departamencie Ministerstwa Klimatu, zajmującym się udzielaniem koncesji na wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego.
W zespole prawa energetycznego Kancelarii odpowiada za kwestie regulacyjne związane z rynkiem odnawialnych źródeł energii oraz prawem energetycznym, opracowywanie zasad działania klastrów energii oraz spółdzielni energetycznych. Prowadzi w Kancelarii postępowania w sprawie uzyskania koncesji na podstawie ustawy prawo energetyczne. Przygotowuje dla klientów Kancelarii najbardziej optymalne modele sprzedaży energii z instalacji OZE dla zakładów przemysłowych zarówno w formule dzierżawy instalacji PV jak i corporate PPA.

Łukasz Mordasiewicz

Dyrektor Segmentu Klientów Kluczowych, Fortum Marketing and Sales Polska S.A.

Od kilkunastu lat związany zawodowo z rynkiem energii i gazu. Swoje doświadczenie zawodowe w obszarze rynku hurtowego rozwijał w grupie ENERGA i PGNIG. W grupie DUON odpowiedzialny za rozwój rynku gazu (firma stała się jednym z największych niezależnych sprzedawców paliwa gazowego w Polsce). Aktualnie w grupie Fortum odpowiada za sprzedaż gazu i energii do segmentu dużych i średnich klientów.

Tomasz Nierobisz

Partner Radca prawny, doradca podatkowy w Porwisz i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował także na Katolickim Uniwersytecie w Leuven (Belgia). Radca prawny i doradca podatkowy. Od 2002 roku zajmuje się doradztwem podatkowym i prawnym. Pracował w dziale doradztwa podatkowego Deloitte. Obecnie partner w Porwisz i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni.
Jego zainteresowania koncentrują się wokół podatku dochodowego, podatków pośrednich, planowania podatkowego, międzynarodowego prawa podatkowego oraz postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych. Doradzał klientom z branż: medialnej, budowlanej, motoryzacyjnej i transportowej i energetycznej. Prowadził liczne szkolenia o tematyce podatkowej. Współautor książki "Podatek do czynności cywilnoprawnych. Komentarz praktyczny"

Michał Tarka

Partner, Head of Energy Transition & Renewable Energy Team in SMM Legal

Ekspert prawa energetycznego wyróżniony w międzynarodowym rankingu The Legal 500 EMEA 2021 i 2022. Zajmuje się przede wszystkim transformacją energetyczną oraz tematyką OZE.
Doradza w procesach transformacji energetycznej podmiotom z branż: paliwowej, hutniczej, ciepłowniczej, spożywczej, medycznej, budowlanej czy bankowej oraz największym samorządom.
Autor analiz dotyczących strategii rozwoju OZE, w szczególności biometanu, ekspert komisji sejmowych, doradca ministerialny, ekspert i członek European Biogas Association.
Współautor komentarza do ustawy o OZE dla Wydawnictwa C.H. Beck 2020-2022 oraz autor ponad 100 publikacji w prasie krajowej i zagranicznej. Wykładowca z zakresu prawa energetycznego na Uniwersytecie SWPS.

Urszula Wiśniewska

Radca prawny, adwokat, partner w kancelarii Porwisz i Partnerzy

Menedżer branży energetycznej, MBA, GC Powerlist Legal 500 (2019), prawnik rekomendowany w dziedzinie prawa energetycznego (2021, 2022) i zielonej energii (2022) Rankingu Kancelarii Rzeczpospolitej.
Specjalizuje się w prawie energetycznym, prawie korporacyjnym, M&A i prawie zamówień publicznych. W latach 2017-2020 Dyrektor Wykonawczy ds. Prawnych i Dyrektor Zarządzający w Tauron Polska Energia S.A., gdzie odpowiadała za obszary: prawny, biura organów korporacyjnych, nadzoru korporacyjnego, strategii i komunikacji. Jako lider strumienia prawnego uczestniczyła w licznych projektach inwestycyjnych i M&A o wartościach od kilkudziesięciu milionów do kilku miliardów złotych. Wdrażała regulacje związane z utworzeniem rynku mocy, dyrektywą MIFiD II i EMIR. Posiada unikatowe doświadczenia w tworzeniu strategii procesowych i prowadzeniu sporów sądowych na tle rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży energii i zielonych certyfikatów oraz doradztwie i renegocjacjach umów długoterminowych dostawy surowców energetycznych. Świadczy usługi kompleksowego doradztwa prawnego na rzecz podmiotów z branży energetycznej, chemicznej, wydobywczej, oil&gas. Kompleksowo obsługuje spółki z segmentu OZE. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji naukowych w dziedzinie prawa cywilnego i gospodarczego publicznego, w tym kilku komentarzy.