Zarządzanie kosztami gazu w firmie

Start date:
04.10.2022
End date:
04.10.2022
Day I
Tuesday
4 october 2022
09:15

Czas na logowanie

09:25

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

Barbara Dąbrowska, Project manager, dział Konferencji i szkoleń dziennika "Rzeczpospolita"

09:30

Dobre praktyki kontraktacji gazu z perspektywy Odbiorcy.

Łukasz Mordasiewicz, Dyrektor Segmentu Klientów Kluczowych, Fortum Marketing and Sales Polska S.A.

 • Jak dotychczas wyglądał rynek gazu i co się dzieje na nim obecnie, skąd takie ceny?
 • Jakie są scenariusze na przyszłość?
 • Czy dzisiejsze otoczenie wymaga zmiany podejścia do zakupów?
 • Jak przygotować się do budowania strategii zakupowej gazu?
 • Czego nie warto robić kontraktując paliwo gazowe?
 • Jakie elementy są kluczowe w procesie zakupowym?
 • Sesja pytań i odpowiedzi
10:30

Przerwa

10:40

Determinanty doboru narzędzi do optymalizowania zakupu gazu

dr Marek Dżaman, ekspert rynku gazu ziemnego, eM Sp. z o.o.

 • Poznaj samego siebie, czyli jak ważny jest profil odbioru paliwa gazowego
 • Tradycyjny zakup gazu od podmiotu trzeciego czy aktywne zarzadzanie dostawami
 • Cena stała a cena zmienna
 • Konsekwencje przyjętych modeli cenowych: zakupów na podstawie taryf, ceny indeksowanej do ceny rynkowej SPOT i modeli mieszanych, w tym zakupów transzowych
 • Źródła danych do oceny kosztów pozyskania paliwa gazowego
 • Sesja pytań i odpowiedzi
11:25

Przerwa

11:35

Jak uniknąć ryzyka zmienności rynku i mieć przewidywalny budżet biznesowy: nowe rozwiązania i podejścia do zakupów gazu ziemnego oraz możliwe warianty zmiany gazu ziemnego na inne źródła energii

Szymon Koc, Principal w obszarze SURE Services/Resources/Utilities/Energy w globalnej firmie consultingowej Infosys Consulting

 • Zabezpieczanie (hedging) umów zakupu gazu z dostawą w Polsce: pośrednie i bezpośrednie, fizyczne i finansowe
 • Czym i jak zastąpić gaz ziemny jako źródło energii
 • Sesja pytań i odpowiedzi
12:30

Przerwa

12:50

Narzędzie optymalizacji kosztów zakupu gazu i wykorzystanie gazu w optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej w firmie. Wstęp do transformacji energetycznej polskich firm

Michał Tarka, Partner, Head of Energy Transition & Renewable Energy Team in SMM Legal

 • Możliwości wytwarzania i przesyłu biogazu na terenie Polski
 • Czy lokalnie wytwarzany gaz z OZE jest tańszy od gazu z importu?
 • Umowy Corporate Power Purchase Agreement
 • Ograniczenie kosztów dystrybucji gazu dla średnich i dużych odbiorców oraz realizacja własnych inwestycji z systemu przesyłu vs. LNG
 • Kogeneracja gazowa wraz dopłatami do wysokich cen gazu jako forma ograniczająca rachunki za energię elektryczną
 • Sesja pytań i odpowiedzi
13:50

Przerwa

14:00

Kluczowe aspekty prawne i modele kontraktacji gazu dla biznesu

Urszula Wiśniewska, Radca prawny, adwokat, partner w kancelarii Porwisz i Partnerzy

 • Podstawowe kwestie związane z ochroną odbiorcy biznesowego
 • Ustalanie cenników
 • Zawieranie umowy o dostawę gazu, podstawowe ryzyka, kluczowe zapisy
 • Zmiany umowy
 • Sesja pytań i odpowiedzi
14:30

Przerwa

14:40

Odpowiedzialność strony umowy za niewykonanie zobowiązania spowodowane ograniczeniem w poborze gazu

Grzegorz Mikos, Radca prawny, Raczyński Skalski & Partners Radcowie Prawni Adwokaci sp.p.

 • Analiza przepisów
 • Kwalifikacja ograniczeń w poborze gazu jako siły wyższej i związane z tym wątpliwości
 • Sesja pytań i odpowiedzi
15:25

Przerwa

15:30

Zwolnienie z akcyzy na gaz jako sposób na zmniejszenie kosztów zakupu gazu w przedsiębiorstwie

Tomasz Nierobisz, Partner Radca prawny, doradca podatkowy w Porwisz i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni

 • Wyroby gazowe – zasady opodatkowania podatkiem akcyzowym
 • Zwolnienie z podatku akcyzowego – wyroby akcyzowe przeznaczone na cele opałowe przez zakłady energochłonne
 • Zwolnienie z podatku akcyzowego – wyroby akcyzowe przeznaczone na cele opałowe w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych
 • Inne zwolnienia z podatku akcyzowego
 • Wyroby gazowe – zasady opodatkowania podatkiem akcyzowym
 • Sesja pytań i odpowiedzi
16:00

Zakończenie