Energetyka w okresie wyzwań – uwarunkowania prawne zabezpieczenia dostaw energii elektrycznej

Start date:
26.10.2022
End date:
26.10.2022

Maciej Szambelańczyk

Partner, radca prawny, współzarządza zespołem prawa energetycznego w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński Baehr

Jest ekspertem w zakresie prawa energetycznego. Brał udział, z ramienia organizacji branżowych, w pracach sejmowych nad ustawą Prawo atomowe i „specustawą” dot. budowy elektrowni jądrowej.
Doradza klientom z branży energetycznej m.in. w kwestiach regulacyjnych, projektach restrukturyzacyjnych oraz przy inwestycjach w nowe źródła wytwórcze, w tym w akwizycjach i rozwoju projektów odnawialnych w Polsce. Reprezentował klientów przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki zarówno w postępowaniach koncesyjnych, jak i w trakcie rozmów koordynacyjnych, mających na celu zapewnienie niezakłóconego kontynuowania działalności koncesjonowanej przez podmiot przejmujący aktywa energetyczne.

Krzysztof Sikorski

counsel, radca prawny, członek zespołu prawa energetycznego w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński Baehr

Doradza klientom w obszarze prawa energetycznego, m.in. w zakresie odnawialnych źródeł energii. Specjalizuje się w prawie umów handlowych oraz regulacjach związanych z procesem inwestycyjnym źródeł wytwórczych. Przeprowadza analizy prawne due dilligence spółek w związku z planowanymi transakcjami fuzji i przejęć, ze szczególnym uwzględnieniem projektów energetycznych. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie (LL.M. - Deutsches und Europäisches Recht und Rechtspraxis). W ramach programu LLP Erasmus studiował na Uniwersytecie w Bayreuth. Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych niemieckich kancelarii prawnych specjalizującej się w prawie energetycznym