Energetyka w okresie wyzwań – uwarunkowania prawne zabezpieczenia dostaw energii elektrycznej

Start date:
26.10.2022
End date:
26.10.2022

1 300 zł per person + 23% VAT

order before 17 October

1 450 zł per person + 23% VAT

order after 17 October


No. of participants

+ 23% VAT

Timeline

Day I
Wednesday
26 october 2022
09:15

Czas na logowanie

09:15

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

Barbara Dąbrowska, project manager, dział konferencji i szkoleń dziennika "Rzeczpospolita"

09:30

Rynek energii - wprowadzenie. Modele kontraktowe zapewnienia dostaw energii elektrycznej

Maciej Szambelańczyk, Partner, radca prawny, współzarządza zespołem prawa energetycznego w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński Baehr , Krzysztof Sikorski, counsel, radca prawny, członek zespołu prawa energetycznego w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński Baehr

Rynek energii - wprowadzenie

 • Sytuacja obecna i przewidywania na przyszłość
 • Cena energii
 • Zakup energii
 • Wsparcie MRiT dla firm dotkniętych kryzysem energetycznym.

Modele kontraktowe zapewnienia dostaw energii elektrycznej

 • PPA
 • corporate PPA
 • virtual PPA
11:00

Przerwa

11:15

Modele inwestycyjne zapewnienia dostaw energii

Maciej Szambelańczyk, Partner, radca prawny, współzarządza zespołem prawa energetycznego w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński Baehr , Krzysztof Sikorski, counsel, radca prawny, członek zespołu prawa energetycznego w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński Baehr

 • magazynowanie energii
 • autokonsumpcja
 • modele behind-the-meter
 • linie bezpośrednie
12:15

Przerwa

12:45

Klastry energii i spółdzielnie energetyczne w świetle obecnych i proponowanych regulacji

Maciej Szambelańczyk, Partner, radca prawny, współzarządza zespołem prawa energetycznego w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński Baehr , Krzysztof Sikorski, counsel, radca prawny, członek zespołu prawa energetycznego w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński Baehr

•    zakładanie klastrów i spółdzielni,
•    zasady rozliczeń energii w ramach klastra lub spółdzielni energetycznej,
•    projektowane zmiany prawne.

13:45

Przerwa

13:55

Jak przygotować się na 20 stopień zasilania – regulacje dotyczące ograniczeń poboru energii elektrycznej i paliw

Maciej Szambelańczyk, Partner, radca prawny, współzarządza zespołem prawa energetycznego w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński Baehr , Krzysztof Sikorski, counsel, radca prawny, członek zespołu prawa energetycznego w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński Baehr

 • podstawy i uwarunkowania prawne związane z ewentualnym wprowadzeniem ograniczeń dostaw prądu przez Radę Ministrów,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń,
 • konkluzje wynikające z dotychczasowych rozstrzygnięć Prezesa URE (w tym w zakresie potencjalnych kar nakładanych na odbiorców),
 • prawne możliwości ograniczenia ryzyk prawnych,
 • praktyczne wskazówki dla odbiorców.
14:55

Przerwa

15:05

Podsumowanie Sesja pytań i odpowiedzi

Maciej Szambelańczyk, Partner, radca prawny, współzarządza zespołem prawa energetycznego w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński Baehr , Krzysztof Sikorski, counsel, radca prawny, członek zespołu prawa energetycznego w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński Baehr

15:35

Zakończenie