Prawo energetyczne - praktyczne aspekty

Start date:
07.12.2022
End date:
07.12.2022
Day I
Wednesday
7 december 2022
09:20

Czas na logowanie

09:25

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

Barbara Dąbrowska, Project manager, dział Konferencji i szkoleń dziennika "Rzeczpospolita"

09:30

Beata Superson-Polowiec, Radca prawny, Wspólnik w Kancelarii Polowiec i Wspólnicy,

 • Regulacje prawne rynku energii a nowe ustawodawstwo wywołane kryzysem energetycznym. 
 • Podstawowe definicje prawa energetycznego.
 • Umowy z zakresu prawa energetycznego – funkcjonowanie na rynku energii.
 • Sesja pytań i odpowiedzi.
   
11:00

Przerwa

11:15

Piotr Kolasa, Radca prawny w zespole Energii i Paliw, Wspólnik w Kancelarii Polowiec i Wspólnicy

 • Efektywność energetyczna – oszczędność energii i jej racjonalne wykorzystywanie.
 • Rynek mocy a stabilność dostaw energii elektrycznej.
 • Ustawa o odnawialnych źródłach energii i obowiązek „kolorowania”.
 • Główne bariery rozwoju OZE w Polsce. Procedowane nowelizacje a odblokowanie potencjału energii odnawialnej.
 • Sesja pytań i odpowiedzi.
   
13:00

Przerwa

13:15

Piotr Kolasa, Radca prawny w zespole Energii i Paliw, Wspólnik w Kancelarii Polowiec i Wspólnicy

 • Koncesje w prawie energetycznym – główne obszary działalności koncesjonowanych oraz procedura uzyskania decyzji.
 • Odbiorcy energii elektrycznej ze szczególnym uwzględnieniem odbiorcy przemysłowego.
 • Kryzys energetyczny – Tymczasowe Ramy Kryzysowe, zamrożenia cen, pomoc publiczna dla uczestników obrotu energetycznego
 • Działania rynku w celu zwiększenia mixu energetycznego w Polsce – szanse i zagrożenia.
 • Sesja pytań i odpowiedzi.
   
15:00

Przerwa

15:10

Gabriela Kaczmarek, Prawnik, (Uniwersytet Łódzki w Łodzi), Wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie (liczne publikacje dotyczące rynku energii, w tym koncesji, taryf, rozstrzygania spraw spornych z udziałem przedsiębiorstw energetycznych oraz mediacji)

Efektywność energetyczna. Obligatoryjny audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Duży przedsiębiorca
•       Efektywność energetyczna w kontekście Dyrektywy PE i Rady 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej oraz prawa krajowego – ustawy o efektywności energetycznej
•       Obligatoryjny audyt energetyczny przedsiębiorstwa i wyjątki od zasady
•       Zawiadomienie Prezesa URE o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa
•       Brak audytu energetycznego przedsiębiorstwa i konsekwencje prawem przepisane (przepisy sankcyjne);
•       Sesja pytań i odpowiedzi

16:40

Zakończenie