Prawo energetyczne - praktyczne aspekty

Start date:
07.12.2022
End date:
07.12.2022

1 350 zł per person + 23% VAT

order before 28 November

1 490 zł per person + 23% VAT

order after 28 November


No. of participants

+ 23% VAT

Timeline

Day I
Wednesday
7 december 2022
09:20

Czas na logowanie

09:25

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

Barbara Dąbrowska, project manager, dział konferencji i szkoleń dziennika "Rzeczpospolita"

09:30

Beata Superson-Polowiec, Radca prawny, Wspólnik w Kancelarii Polowiec i Wspólnicy,

Ramy regulacyjne i podstawowe pojęcia
•       Regulacje prawne dotyczące rynku energii
•       Podstawowe definicje prawa energetycznego
•       Umowy z zakresu prawa energetycznego
•       Sesja pytań i odpowiedzi

11:00

Przerwa

11:15

Piotr Kolasa, Radca prawny w zespole Energii i Paliw, Wspólnik w Kancelarii Polowiec i Wspólnicy

Mechanizmy rynku energii
•       Efektywność energetyczna
•       Rynek mocy
•       Ustawa o odnawialnych źródłach energii i obowiązek „kolorowania”
•       Sesja pytań i odpowiedzi

13:00

Przerwa

13:15

Piotr Kolasa, Radca prawny w zespole Energii i Paliw, Wspólnik w Kancelarii Polowiec i Wspólnicy

Obowiązki regulacyjne, odbiorca przemysłowy oraz bieżące wyzwania rynku energii
•       Koncesje w prawie energetycznym
•       Odbiorcy energii elektrycznej ze szczególnym uwzględnieniem odbiorcy przemysłowego
•       Szanse i zagrożenia na rynku energii
•       Sesja pytań i odpowiedzi

15:00

Przerwa

15:10

Gabriela Kaczmarek, Prawnik, (Uniwersytet Łódzki w Łodzi), Wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie (liczne publikacje dotyczące rynku energii, w tym koncesji, taryf, rozstrzygania spraw spornych z udziałem przedsiębiorstw energetycznych oraz mediacji)

Efektywność energetyczna. Obligatoryjny audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Duży przedsiębiorca
•       Efektywność energetyczna w kontekście Dyrektywy PE i Rady 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej oraz prawa krajowego – ustawy o efektywności energetycznej
•       Obligatoryjny audyt energetyczny przedsiębiorstwa i wyjątki od zasady
•       Zawiadomienie Prezesa URE o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa
•       Brak audytu energetycznego przedsiębiorstwa i konsekwencje prawem przepisane (przepisy sankcyjne);
•       Sesja pytań i odpowiedzi

16:40

Zakończenie