Krajowy System e-Faktur – praktyczne aspekty wdrożenia w firmie

Start date:
08.02.2023
End date:
08.02.2023

Description

Od 1 stycznia 2022 roku zaczął funkcjonować Krajowy System e-Faktur (KSeF) który jest systemem teleinformatycznym służącym do wystawiania, otrzymywania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych. Faktury ustrukturyzowane staną się wyłączną formą wystawiana faktur przez podatników.

Po uzyskaniu decyzji derogacyjnej Komisji Europejskiej, Ministerstwo Finansów ustanowiło że od 1 stycznia 2024 roku Krajowy System e-Faktur stanie się rozwiązaniem obligatoryjnym.

Faktura ustrukturyzowana jest trzecią dopuszczalną formą dokumentowania sprzedaży, obok tradycyjnych faktur papierowych i faktur elektronicznych. Krajowy System e-Faktur jest platformą wymiany informacji o zdarzeniach gospodarczych, a wystandaryzowany format faktury (XML) jest ich nośnikiem. Rok 2023 będzie zdominowany przez pracę nad dostosowaniem przedsiębiorstw do wymogów Ministerstwa Finansów. Nowy obowiązek dotyczący fakturowania wiąże się ze zmianą podejścia do jednej z najważniejszych czynności, jakie podejmuje każda firma, tj. do procesu fakturowania.
Błędnie wygenerowany dokument będzie się wiązał z odrzuceniem faktury ustrukturyzowanej przez Krajowy System e-Faktur, a tym samym nie dostarczeniem jej do nabywcy towarów lub usług, co ma bezpośredni wpływ na płynność finansową przedsiębiorstwa.
Tym samym organizacje stoją przed wieloma ważnymi wyzwaniami, związanymi z wprowadzeniem nowego obowiązku fakturowania. Dlatego już teraz, ze szczególną starannością, należy zacząć planować proces dostosowania przedsiębiorstwa do wymogów Krajowego Systemu e-Faktur.

W czasie szkolenia Uczestnicy będą mogli:

 • dowiedzieć się czym w praktyce jest Krajowy System e-Faktur, 
 • poznać konkretne założenia Ministerstwa Finansów stojące za wdrożeniem systemu, 
 • przyjrzeć się wygląda proces komunikacji z KSeF,
 • omówić najważniejsze wyzwania (perspektywy), stojące przed organizacjami, które już w przyszłym roku będą musiały obligatoryjnie stosować e-faktury,
 • posłuchać o najczęstszych problemach, z jakimi mogą napotkać w trakcie wdrożenia KSeF w organizacji i dowiedzą się jak je zaadresować. 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z założeniami KSeF od strony prawnej, technologicznej oraz pod kątem wdrożenia  systemu w firmie.

Na szkolenie zapraszamy wszystkie osoby odpowiedzialne w firmach za kwestie finansowe, księgowe, wdrożenia IT, raportowanie itp. 
W szczególności:

 • Dyrektorów Finansowych, 
 • Głównych Księgowych, księgowych, 
 • Dyrektorów, kierowników, specjalistów ds. rozliczeń
 • IT Project Managerów, 
 • Dyrektorów Działów Zakupów
 • Wszystkie osoby zainteresowane tematem


Organizacja:

Szkolenie zostało zaplanowane w formule online, za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej - Zoom. Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji. Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. 

 • Szkolenie prowadzone jest w czasie rzeczywistym
 • Uczestnicy mogą zadać pytania Prelegentom, odnosząc się do omawianych przez nich kwestii – na końcu szkolenia przewidziana jest sesja pytań i odpowiedzi
 • Pracujemy, bazując na praktycznej wiedzy oraz aktualnych case’ach i doświadczeniach prowadzących
   

Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały w wersji elektronicznej.
 

Invited by

Barbara Dąbrowska