Krajowy System e-Faktur – praktyczne aspekty wdrożenia w firmie

Start date:
08.02.2023
End date:
08.02.2023
Day I
Wednesday
8 february 2023
09:20

Czas na logowanie

09:25

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

Barbara Dąbrowska, Project manager, dział Konferencji i szkoleń dziennika "Rzeczpospolita"

09:30

Krajowy System e-Faktur – założenia i aspekty prawne

Aleksandra Kalinowska, Partner w Andersen w Polsce, Doradca podatkowy,

•    Harmonogram wdrożenia
•    Omówienie podstawowych informacji o KSeF m.in.: podstawa prawna
•    Decyzja derogacyjna Komisji Europejskiej
•    KSeF – logika działania systemu
 

10:15

Przerwa

10:25

Obligatoryjność KSeF – wyzwania czy korzyści?

Rafał Mularczyk, TAX INSIGHT, Dyrektor ds. IT , Aleksandra Kalinowska, Partner w Andersen w Polsce, Doradca podatkowy,

•    Jakie są główne cele Ministerstwa Finansów dla wdrożenia KSeF
•    Przedstawienie najważniejszych wyzwań oraz korzyści dla firm m.in.: automatyzacja procesów księgowych, kontrola nad danymi, zmniejszenie ryzyka podatkowego
 

11:00

Przerwa

11:10

Perspektywy wdrożenia KSeF – dlaczego i jak warto się przygotować? (pod względem organizacyjnym, informatycznym i prawnym)

Aleksandra Kalinowska, Partner w Andersen w Polsce, Doradca podatkowy , Katarzyna Komulainen, Partner w Andersen w Polsce, Adwokat , Rafał Mularczyk, TAX INSIGHT, Dyrektor ds. IT

•    Perspektywa podatkowo-prawna (compliance)
•    Perspektywa technologiczna
•    Perspektywa komunikacji z rynkiem
•    Perspektywa procesowa (m.in. mapowanie procesów)
•    Etapy wdrożenia KSeF w organizacji
 

12:00

Przerwa

12:30

Komunikacja z KSeF (aspekty techniczne, aspekty prawne, procedury)

Katarzyna Komulainen, Partner w Andersen w Polsce, Adwokat , Rafał Mularczyk, TAX INSIGHT, Dyrektor ds. IT

•    Omówienie najważniejszych funkcjonalności systemów IT
•    Omówienie procesu pobierania, gromadzenia i wysyłanie danych
 

13:30

Przerwa

13:40

Przykłady praktycznych problemów przy wdrożeniu KSeF

Rafał Mularczyk, TAX INSIGHT, Dyrektor ds. IT

•    Proces wystawiania i wysyłki e-faktury
•    Podstawowe wymagania dla procesu e-fakturowania m.in. spójność systemowa (KSeF – JPK – ERP)
•    Zgodność raportowanych danych – przykłady możliwych błędów w e-fakturze
•    Omówienie wybranych problemów praktycznych
 

14:40

Sesja Q&A

Katarzyna Komulainen, Partner w Andersen w Polsce, Adwokat , Rafał Mularczyk, TAX INSIGHT, Dyrektor ds. IT , Aleksandra Kalinowska, Partner w Andersen w Polsce, Doradca podatkowy,

15:00

Zakończenie