Informowanie o schematach podatkowych (MDR)

problemy praktyczne

Start date:
26.01.2023
End date:
26.01.2023

1 250 zł per person + 23% VAT

order before 13 January

1 450 zł per person + 23% VAT

order after 13 January


No. of participants

+ 23% VAT

dr Radosław Bulejak

Senior Associate w Kancelarii Ożóg Tomczykowski

Radca prawny; doktor nauk prawnych. Reprezentuje podatników w postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych, cywilnych i karnych, wydawania opinii prawnych oraz bieżącego doradztwa dla spółek i przedsiębiorców. W latach 2013-2018 był asystentem sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu.
Autor licznych publikacji z zakresu prawa administracyjnego, a także pomocy naukowych dla aplikantów notarialnych i komorniczych. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się jako prelegent podczas konferencji, szkoleń i warsztatów dla przedsiębiorców, pracowników samorządowych oraz asystentów.
Przewodniczący Zespołu ds. Podatków i danin quasi-podatkowych w ramach Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Wojciech Niedźwiedzki

Senior Associate, Kancelaria Ożóg Tomczykowski

Radca prawny, doradca podatkowy. Specjalizuje się w międzynarodowym prawie podatkowym, planowaniu podatkowym oraz reorganizacji przedsiębiorstw z uwzględnieniem aspektów transgranicznych.
Na co dzień zajmuje się doradztwem prawnym i podatkowym związanym z międzynarodowym prawem podatkowym, w tym w zakresie podatku u źródła, transgranicznego opodatkowania, rozliczeń wewnątrzgrupowych, jak również raportowania schematów podatkowych (MDR). Posiada bogate doświadczenie w zakresie planowania podatkowego, zabezpieczania płatności transgranicznych oraz kontroli i postępowań podatkowych oraz sądowo-administracyjnych. Doradza także w obszarze HNWI, w tym dla krajowych i zagranicznych inwestorów prywatnych.
Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (prawo). Ukończył studia podyplomowe – podatki w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym w Szkole Głównej Handlowej, jak również studia podyplomowe podatkowe na Uniwersytecie Wrocławskim. Członek zespołu w Centrum Analiz i Studiów Podatkowych (CASP SGH).
Autor publikacji w Kwartalniku Prawno-Finansowym Uniwersytetu Wrocławskiego, jak również licznych komentarzy eksperckich w prasie branżowej. Wykładowca uniwersytecki z przedmiotów podatkowych. Wyróżniony jako „Key Lawyer” w międzynarodowym rankingu Legal500 w kategorii International Tax.