Informowanie o schematach podatkowych (MDR)

problemy praktyczne

Start date:
26.01.2023
End date:
26.01.2023
Day I
Thursday
26 january 2023
09:15

Czas na logowanie

09:25

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

Barbara Dąbrowska, Project manager, dział Konferencji i szkoleń dziennika "Rzeczpospolita"

09:30

Wprowadzenie

Wojciech Niedźwiedzki, Senior Associate, Kancelaria Ożóg Tomczykowski

•    kluczowe definicje z zakresu przepisów o raportowaniu schematów podatkowych i ich interpretacja, w tym co jest uzgodnieniem, kiedy powstaje schemat podatkowy (wykładnia cech rozpoznawczych), 
•    kluczowe kryteria na potrzeby MDR, w tym kryterium kwalifikowanego korzystające i omówienie limitów, po przekroczeniu których mogą znaleźć zastosowanie przepisy o MDR.
 

10:30

Przerwa

10:45

Wprowadzenie

Wojciech Niedźwiedzki, Senior Associate, Kancelaria Ożóg Tomczykowski

•    kluczowe definicje z zakresu przepisów o raportowaniu schematów podatkowych i ich interpretacja, w tym kto jest promotorem, korzystającym, wspomagającym. 

11:45

Przerwa

12:00

Identyfikacja schematów podatkowych (MDR) – warsztaty

Wojciech Niedźwiedzki, Senior Associate, Kancelaria Ożóg Tomczykowski

Identyfikacja schematów podatkowych (MDR) – warsztaty
•    Najczęściej raportowane schematy podatkowe. Przykłady i ich omówienie. Przedstawienie bezpiecznego podejścia do obowiązków sprawozdawczych. Przykłady i omówienie?
•    Czego nie trzeba raportować? Czy istnieje „biała lista” czynności, których nie trzeba raportować? Omówienie przykładów.
•    Obowiązki korzystającego w praktyce i rola wspomagającego.
•    Identyfikacja schematów podatkowych w przedsiębiorstwie. Wewnętrzna procedura identyfikowania schematów podatkowych – obowiązek, czy zalecenie?
•    Możliwość uzyskania interpretacji indywidualnej w zakresie MDR.
 

13:00

Przerwa

13:15

Elektroniczny proces raportowania schematów podatkowych (MDR) – warsztaty

dr Radosław Bulejak, Senior Associate w Kancelarii Ożóg Tomczykowski

•    Formularze MDR-1, MDR-2, MDR-3, MDR-4
•    Przygotowanie formularzy (uzupełnienie, wysyłka)
•    Pełnomocnik szczególny jako składający informację
•    Kalendarium
•    Odpowiedzialność karna
 

14:15

Przerwa

14:30

Dyskusja, sesja pytań i odpowiedzi, prowadzona w oparciu o przypadki Uczestników

dr Radosław Bulejak, Senior Associate w Kancelarii Ożóg Tomczykowski , Wojciech Niedźwiedzki, Senior Associate, Kancelaria Ożóg Tomczykowski

15:15

Zakończenie