PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W PRAKTYCE

- planowane zmiany, dotychczasowe doświadczenia

Start date:
28.02.2023
End date:
28.02.2023

Description

Prawo ochrony środowiska to szeroki zakres przepisów krajowych i międzynarodowych, dynamicznie zmieniające się wymagania i wynikające z nich kontrole dotyczące funkcjonowania firm w tym zakresie. Zespół prawników Zespołu Ochrony Środowiska kancelarii DZP przedstawi zagadnienia prawno-środowiskowe, z którymi najczęściej spotykają się w praktyce. Eksperci:

 • odniosą się do szerokiego zakresu tematycznego, uniwersalnego dla wielu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wymagającą stosowania przepisów środowiskowych,
 • podzielą się wskazówkami i rekomendacjami na podstawie dotychczasowych doświadczeń w realizacji usług pomocy prawnej,
 • przekażą wiedzę o obowiązkach i ewentualnej odpowiedzialności (w tym wykroczeniowej i karnej) ciążących na przedsiębiorcach i osobach odpowiedzialnych za tematy związane z ochroną środowiska w firmach.

Szkolenie zapewni niezbędną wiedzę do stosowania instytucji korzystnych dla strony postępowania środowiskowego, a także pomoże w przygotowaniu się do kontroli prowadzonych przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska i organy Wód Polskich. Będzie również źródłem praktycznych informacji w zakresie wybranych szczegółowych wyzwań związanych z prawną ochroną środowiska i przestrzeganiem przepisów w tym zakresie.


Zaplanowane do omówienia podczas szkolenia tematy pomogą uczestnikom lepiej się poruszać po aktualnych zagadnieniach związanych prawem ochrony środowiska. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia będą:

 • wiedzieć na kim spoczywać będzie obowiązek raportowania ESG
 • rozpoznawać czym jest greenwashing
 • odróżniać, jakie są korzystne dla strony instytucje w postępowaniach administracyjnych dot. ochrony środowiska
 • mieć świadomość, jaka odpowiedzialność ciąży na osobach prawnych oraz osobach fizycznych w związku z przestrzeganiem przepisów ochrony środowiska 
 • zauważać jak „lokalne” prawo środowiskowe może wpływać na realizację danego przedsięwzięcia
 • potrafić przygotować się do kontroli prowadzonej przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska i organy Wód Polskich i kwestionować wyniki tych kontroli 
 • rozumieć szeroką definicję pojęcia odpadów i konieczność szczególnej ostrożności w gospodarowaniu nimi 
 • znać zastosowania przepisów dotyczących rozszerzonej odpowiedzialności producenta, w tym w przypadku importu produktów na własne potrzeby
 • mieć świadomość zaskakująco wysokich surowych konsekwencji naruszenia wymogów technicznych dotyczących badań ścieków

Przygotowane i omawiane treści będą szczególnie interesujące dla członków zarządów, dyrektorów/kierowników zakładów, osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska i BHP w przedsiębiorstwach, prawników in-house, osób innych osób mających odpowiedzialność zawodową w omawianej tematyce.

Organizacja:
Szkolenie zostało zaplanowane w formule online, za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej - Zoom. Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji. Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome.

 • Szkolenie prowadzone jest w czasie rzeczywistym
 • Uczestnicy mogą zadać pytania Prelegentom na bieżąco, w trakcie wykładów, odnosząc się do omawianych przez nich kwestii
 • Pracujemy w oparciu o praktyczną wiedzę oraz aktualne case’y i doświadczenia prowadzących

Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

 

 

Invited by

Barbara Dąbrowska