PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W PRAKTYCE

- planowane zmiany, dotychczasowe doświadczenia

Start date:
28.02.2023
End date:
28.02.2023

1 450 zł per person + 23% VAT

order before 16 February

1 650 zł per person + 23% VAT

order after 16 February


No. of participants

+ 23% VAT

Description

Zespół prawników Zespołu Ochrony Środowiska kancelarii DZP przedstawi zagadnienia prawno-środowiskowe, z którymi najczęściej spotyka się w praktyce.
Szkolenie obejmować będzie szeroki zakres tematyczny, uniwersalny dla wielu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wymagającą stosowania przepisów środowiskowych. W trakcie szkolenia prelegenci podzielą się wskazówkami i rekomendacjami na podstawie dotychczasowych doświadczeń w realizacji usług pomocy prawnej. Po odbyciu szkolenia jego uczestnicy będą mieli wiedzę o ciążących na nich obowiązkach i ewentualnej odpowiedzialności, w tym wykroczeniowej i karnej. Szkolenie zapewni niezbędną wiedzę do stosowania instytucji korzystnych dla strony postępowania środowiskowego, a także pomoże w przygotowaniu do kontroli prowadzonej przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska i organy Wód Polskich. Prelegenci podzielą się również praktycznymi informacjami w zakresie wybranych szczegółowych wyzwań związanych z prawną ochroną środowiska i przestrzeganiem przepisów w tym zakresie.

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień prawno-środowiskowych, które są najczęściej spotykane w praktyce prawnej; przedstawienie wskazówek i rekomendacji na podstawie dotychczasowych doświadczeń prowadzących. 
Po szkoleniu uczestnicy będą:
    wiedzieć 

 • na kim spoczywać będzie obowiązek raportowania ESG
 • czym jest greenwashing
 • jakie są korzystne dla strony instytucje w postępowaniach administracyjnych dot. ochrony środowiska
 • jaka odpowiedzialność ciąży na osobach prawnych oraz osobach fizycznych w związku z przestrzeganiem przepisów ochrony środowiska 
 • jak „lokalne” prawo środowiskowe może wpływać na realizację danego przedsięwzięcia

    umieć 

 • przygotować się do kontroli prowadzonej przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska i organy Wód Polskich
 • kwestionować wyniki tych kontroli 

    mieć świadomość 

 • szerokiej definicji pojęcia odpadów i szczególnej ostrożności w gospodarowaniu nimi 
 • zastosowania przepisów dotyczących rozszerzonej odpowiedzialności producenta, w tym w przypadku importu produktów na własne potrzeby
 • możliwości zaskakująco wysokich surowych konsekwencji naruszenia wymogów technicznych dotyczących badań ścieków

Szkolenie będzie szczególnie interesujące dla:

 • Członków zarządów
 • Dyrektorów/kierowników zakładów
 • Osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska i BHP w przedsiębiorstwach
 • Prawników
 • Osób, zajmujących się tematami ochrony środowiska w przedsiębiorstwach

Organizacja:
Szkolenie zostało zaplanowane w formule online, za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji. Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome.

•   Szkolenie prowadzone jest w czasie rzeczywistym
•   Uczestnicy mogą zadać pytania Prelegentom na bieżąco, w trakcie wykładów, odnosząc się do omawianych przez nich kwestii
•   Pracujemy w oparciu o praktyczną wiedzę oraz aktualne case’y i doświadczenia prowadzących

Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały w omawiane prezentacje w wersji elektronicznej.

Invited by

Barbara Dąbrowska