ESG - Raportowanie w praktyce – III edycja

Przygotowanie firmy do raportowania zrównoważonego rozwoju

Start date:
09.03.2023
End date:
01.06.2023

Timeline

Day I
Thursday
9 march 2023

Wprowadzenie do raportowania zrównoważonego rozwoju

09:20

Czas na logowanie

09:25

WPROWADZENIE

Barbara Dąbrowska, Project manager, dział Konferencji i szkoleń dziennika "Rzeczpospolita"

 • Przywitanie
 • Kwestie techniczne
 • Kwestie organizacyjne
09:30

Od CSR do zrównoważonego rozwoju – ewolucja raportowania niefinansowego w Polsce

dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 • Najważniejsze etapy ewolucji raportowania zrównoważonego rozwoju na rynku polskim
 • Implikacje biznesowe wynikające z początków społecznej odpowiedzialności biznesu
 • ESG jako część strategii firmy
11:05

Przerwa

11:25

Kogo interesują dane niefinansowe

dr hab. Robert Sroka, Partner w Abris Capital Partners, Członek ESG Committee Invest Europe oraz członek zarządu POLSIF

 • Krąg odbiorców danych niefinansowych
 • Zasady odpowiedzialnego inwestowania
12:15

Obecne wymogi regulacyjne

Małgorzata Szewc, Wiceprezes zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 • Dyrektywa NFRD i jej implementacja do polskich przepisów
13:00

Przerwa

13:30

Przegląd badań i analiz dotyczących tematyki ESG – część I

Małgorzata Szewc, Wiceprezes zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 • Jakość raportowania na polskim rynku kapitałowym na podstawie dostępnych badań
 • Najważniejsze obszary do poprawy
 • Statystyki raportowania
   
14:20

Przegląd badań i analiz dotyczących tematyki ESG – część II

Bartosz Kwiatkowski, Dyrektor/Director of the Branch, Fundacja Frank Bold.

 • Jakość raportowania europejskich spółek na podstawie dostępnych badań
 • Najważniejsze obszary do poprawy
   
15:05

Zakończenie

Day II
Thursday
16 march 2023

Rozpoczęcie

Otoczenie regulacyjne

09:20

Czas na logowanie

09:30

Porozumienie Paryskie i Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2015-2030

Małgorzata Greszta, Partner Zarządzająca CSR Consulting

 • Wpływ Porozumienia Paryskiego na rozwój zrównoważonego rozwoju
 • Dobór SDG’s do działalności firmy
   
10:20

Standardy raportowania i wytyczne

Katarzyna Nowak, Sustainability Manager w MATERIALITY

 • Przegląd standardów raportowania ESG i czynniki decydujące o wyborze standardu
 • Wytyczne Komisji Europejskiej dot. raportowania niefinansowego
   
11:05

Przerwa

11:25

Rozporządzenie w Sprawie Taksonomii

Paweł Zaczyński, Associate Partner, Biegły Rewident, Grant Thornton

 • Nowe wymogi w zakresie Taksonomii SF
 • Finansowe wskaźniki dotyczące Taksonomii
   
12:15

Wymogi dla emitentów wynikające z Rozporządzenia 2019/2088 SFRD

dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 • Wymogi dla instytucji finansowych wnikające z SFDR
 • Pośrednie obowiązki dla klientów
   
13:00

Przerwa

13:30

Dyrektywa Corporate Sustainability Reporting Directive

Małgorzata Szewc, Wiceprezes zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 • Stan prac legislacyjnych nad implementacją dyrektywy CSRD
 • Najważniejsze założenia dyrektywy
   
14:20

Audyt danych niefinansowych

Paweł Zaczyński, Associate Partner, Biegły Rewident, Grant Thornton

 • Obecne zasady wykonywania audytów niefinansowych
 • Limited assurance vs reasonable assurance
   
15:05

Zakończenie

Day III
Thursday
23 march 2023

Jak się przygotować do raportowania?

09:20

Czas na logowanie

09:30

Rodzaje kapitału w firmie

Magdalena Obłoza, Ekspertka ds. CSR i zrównoważonych finansów w BNP Paribas Bank Polska

 • Jakie rodzaje kapitału są wykorzystywane w firmie
 • Działania budujące i uszczuplające kapitały
   
10:20

Organizacja procesu raportowania w firmie

Monika Kulik, Ekspertka ds. Komunikacji i CSR, Orange Polska, Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

 • Harmonogram przygotowań do raportowania 
 • Kto powinien uczestniczyć w procesie raportowania
   
11:05

Przerwa

11:25

Zaangażowanie interesariuszy

Magdalena Obłoza, Ekspertka ds. CSR i zrównoważonych finansów w BNP Paribas Bank Polska

 • Określenie różnych grup interesariuszy
 • Sposoby dialogu z interesariuszami
   
12:15

Zbieranie i agregacja danych w procesie raportowania

Ewelina Jabłońska-Gryżenia, Head of Sustainability, Grupa RABEN

 • Sposoby organizacji zbierania danych w firmie i grupie kapitałowej
 • Najczęściej popełniane błędy przy zbieraniu danych
   
13:00

Przerwa

13:30

Case study

Ewelina Jabłońska-Gryżenia, Head of Sustainability, Grupa RABEN

 • Omówienie przygotowania do procesu raportowania 
 • Wskazówki dla osób rozpoczynających raportowanie
   
14:20

Badanie istotności

Piotr Biernacki, Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 • Metody ustalenia istotności
 • Proces przeprowadzania badania istotności
   
15:05

Zakończenie

Day IV
Thursday
6 april 2023

Identyfikacja łańcucha wartości

09:20

Czas na logowanie

09:30

Identyfikacja łańcucha wartości – kluczowe kwestie.

dr Paweł Kaczmarczyk, Wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Chief Sustainability Officer w ABC-Czepczyński sp. z o.o. sp.k., Doradca Zarządu i Dyrektor Rozwoju w Czepczyński Family Foundation.

 • Definicja łańcucha wartości i metody identyfikacji
 • Korzyści dla firmy płynące z identyfikacji łańcucha wartości
 • Proces identyfikacji łańcucha wartości w praktyce
 • Etapy analizy łańcucha wartości
 • Harmonogram badania łańcucha wartości
 • Łańcuch wartości – upstream – jak powstaje produkt?
11:05

Przerwa

11:25

Audyty podwykonawców

Danuta Kędzierska, SA8000 Global Scheme Manager, TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

 • Metodyka przeprowadzania audytu
 • Korzyści z dokonywania audytu
   
12:15

Downstream – co się dzieje z produktem?

Magdalena Sułek-Domańska, Managerka ds. zrównoważonego rozwoju i relacji społecznych w Global Cosmed S.A. (produkcja kosmetyków i chemii gospodarczej, export na 40 rynków, spółka giełdowa)

 • Odpowiedzialność za produkt
 • Możliwości zarządzania niższym szczeblem łańcucha wartości
   
13:00

Przerwa

13:30

Aktualne wyzwania w Gospodarce Obiegu Zamkniętego

Agnieszka Nowaczek, Pracownik naukowy Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

 • Modele biznesowe oparte o gospodarkę obiegu zamkniętego
 • Korzyści płynące w wdrożenia GOZ
 • Sposoby na zmierzenie efektywności GOZ
 • Jak zarządzać GOZ na podstawie wskaźników
 • Różnice w modelach GOZ w zależności od rodzaju działalności
 • Czynniki, które należy wziąć pod uwagę w zależności od branży
 • Case study
   
15:05

Zakończenie

Day V
Thursday
13 april 2023

Obszar środowiskowy

09:20

Czas na logowanie

09:30

Ryzyka środowiskowe

Robert Pochyluk, Wiceprezes Zarządu Polskiego Forum ISO14000

 • Rodzaje ryzyk środowiskowych i sposoby ich identyfikacji
 • Sposoby zarzadzania ryzykami środowiskowymi
   
10:20

Omówienie wskaźników i ich interpretacja

Paulina Szulc-Kłosińska, Sustainability Consultant Sustainability Consultant Bureau Veritas Group

 • Najważniejsze wskaźniki z obszaru środowiskowego
 • Metody liczenia wybranych wskaźników
   
11:05

Przerwa

11:25

Pożądane wartości wskaźników

Bartosz Kwiatkowski, Dyrektor/Director of the Branch, Fundacja Frank Bold.

 • Omówienie wartości wybranych wskaźników
 • Ocena wpływu firmy na bazie wskaźników
   
12:15

Liczenie emisji gazów cieplarnianych – cz. 1

Paweł Grabowski, Wiodący weryfikator emisji GHG w ramach EU ETS, DNV, specjalista ds. unijnej polityki klimatyczno-energetycznej

 • Zakres 1, 2, 3 w emisji GHG
 • Sposoby liczenia emisji gazów cieplarnianych
   
13:00

Przerwa

13:30

Liczenie emisji gazów cieplarnianych – cz.2

Paweł Grabowski, Wiodący weryfikator emisji GHG w ramach EU ETS, DNV, specjalista ds. unijnej polityki klimatyczno-energetycznej

 • Zakres 1, 2, 3 w emisji GHG
 • Sposoby liczenia emisji gazów cieplarnianych
   
14:20

Case study

Patrycja Żupa-Marczuk, Ekspert ds. zrównoważonego rozwoju w firmie „Energopomiar” Sp. z o.o.

 • Najlepsze praktyki raportowania środowiskowego na przykładach 
 • Wskazówki dla osób rozpoczynających raportowanie
   
15:05

Zakończenie

Day VI
Thursday
20 april 2023

Obszar społeczny i ładu korporacyjnego

09:20

Czas na logowanie

09:30

Prawa człowieka

Beata Faracik, Prezeska Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu, Ekspertka ds. biznesu i praw człowieka

 • Katalog Praw Człowieka
 • Minimum Safeguards
   
10:20

Zagadnienia z obszaru G i ich rola dla firmy

Ewa Szlachetka, Partner w polskim biurze Eversheds Sutherland, Head of M&A and Capital Markets

 • Istota ładu korporacyjnego
 • Znaczenie ładu korporacyjnego dla zarządzania przedsiębiorstwem
   
11:05

Przerwa

11:25

Ryzyka dotyczące obszaru społecznego i ładu korporacyjnego

Olga Petelczyc, Założycielka i zarządzająca Arete Audit, certyfikowana audytorka z prawie 20-letnim stażem, Pełnomocnik Zarządu IIA Polska ds. CSR, Koordynatorka zespołu ds. raportowania niefinansowego.

 • Rodzaje ryzyk i sposoby ich identyfikacji
 • Sposoby zarzadzania ryzykami 
   
12:15

Omówienie wskaźników i ich interpretacja – cz. 1

dr hab. Robert Sroka, Partner w Abris Capital Partners, Członek ESG Committee Invest Europe oraz członek zarządu POLSIF

 • Omówienie wartości wybranych wskaźników
 • Ocena wpływu firmy na bazie wskaźników
 • Wybór wskaźników w zależności od branży
 • Interpretacja wartości wskaźników
   
13:00

Przerwa

13:30

Omówienie wskaźników i ich interpretacja – cz. 2

dr hab. Robert Sroka, Partner w Abris Capital Partners, Członek ESG Committee Invest Europe oraz członek zarządu POLSIF

 • Omówienie wartości wybranych wskaźników
 • Ocena wpływu firmy na bazie wskaźników
 • Wybór wskaźników w zależności od branży
 • Interpretacja wartości wskaźników
   
14:20

Case study

Milena Olszewska-Miszuris, Prezeska Zarząd WM Advisory Sp. z o.o., Co-Chair 30% Club Poland

 • Omówienie dobrych i złych przykładów raportowania w Polsce i na świecie
 • Wskazówki dla osób rozpoczynających raportowanie
   
15:05

Zakończenie

Day VII
Thursday
27 april 2023

Obszar pracowniczy

09:20

Czas na logowanie

09:30

Prawa pracownicze

Katarzyna Sarek-Sadurska, Radca prawny, kieruje działem prawa HR w Deloitte Legal

 • Prawa pracownicze a prawa człowieka
 • Praktyka ochrony praw pracowniczych
   
10:20

Zagadnienia różnorodności

Milena Olszewska-Miszuris, Prezeska Zarząd WM Advisory Sp. z o.o., Co-Chair 30% Club Poland

 • Różnorodność papierowa v. rzeczywista
 • Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy
11:05

Przerwa

11:25

Ryzyka pracownicze

Olga Petelczyc, Założycielka i zarządzająca Arete Audit, certyfikowana audytorka z prawie 20-letnim stażem, Pełnomocnik Zarządu IIA Polska ds. CSR, Koordynatorka zespołu ds. raportowania niefinansowego.

 • Rodzaje ryzyk i sposoby ich identyfikacji
 • Sposoby zarządzania ryzykami 
12:15

Wskaźniki dot. obszaru pracowniczego i ich znaczenie - część 1

Magdalena Obłoza, Ekspertka ds. CSR i zrównoważonych finansów w BNP Paribas Bank Polska

 • Omówienie wartości wybranych wskaźników
 • Ocena wpływu firmy na bazie wskaźników
 • Wybór wskaźników w zależności od branży
 • Interpretacja wartości wskaźników
   
13:00

Przerwa

13:30

Wskaźniki dot. obszaru pracowniczego i ich znaczenie - część 2

Magdalena Obłoza, Ekspertka ds. CSR i zrównoważonych finansów w BNP Paribas Bank Polska

 • Omówienie wartości wybranych wskaźników
 • Ocena wpływu firmy na bazie wskaźników
 • Wybór wskaźników w zależności od branży
 • Interpretacja wartości wskaźników
   
14:20

Obszar pracowniczy - analiza przypadków

Magda Andrejczuk, Manager Group ESG & Sustainability w Allegro

 • Omówienie dobrych praktyk raportowania obszaru pracowniczego 
 • Najczęściej popełniane błędy
   
15:05

Zakończenie

Day VIII
Thursday
18 may 2023

Dobre praktyki raportowania, a wymogi inwestorów

09:20

Czas na logowanie

09:30

Wybrane zagadnienia z poszczególnych raportów - cz. 1

Bartosz Kwiatkowski, Dyrektor/Director of the Branch, Fundacja Frank Bold.

 • Raportowanie niefinansowe za rok 2021 – analiza przypadku
 • Mocne i słabe strony raportów z rynku polskiego
   
10:20

Wybrane zagadnienia z poszczególnych raportów - cz. 2

Bartosz Kwiatkowski, Dyrektor/Director of the Branch, Fundacja Frank Bold.

 • Raportowanie niefinansowe za rok 2021 – analiza przypadku
 • Mocne i słabe strony raportów z rynku polskiego
   
11:05

Przerwa

11:25

Najważniejsze niedostatki w raportowaniu środowiskowym

Artur Gazda, ESG Reporting Specialist w MATERIALITY , Katarzyna Polikowska, Sustainability Consultant w Bureau Veritas Polska

 • Największe błędy w raportowaniu na podstawie trzech edycji
 • Badania Corporate Climate Crisis Awareness study
 • Liderzy raportowania środowiskowego
   
12:15

Najciekawsze przykłady raportowania

dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 • Czynniki decydujące o jakości raportowania
 • Najciekawsze przykłady raportowania z rynków światowych
   
13:00

Przerwa

13:30

Rozporządzenie 2019/2088 SFRD oczami inwestorów

Piotr Kowalik, Of Counsel w polskim biurze Eversheds Sutherland, ESG, rynki kapitałowe, M&A

 • Omówienie wskaźników wyliczanych przez instytucje finansowe
 • Niezbędne źródła danych
   
15:05

Zakończenie

Day IX
Thursday
25 may 2023

Raportowanie Taksonomii w praktyce

09:20

Czas na logowanie

09:30

Raportowanie zgodności z Taksonomią SF

Paweł Zaczyński, Associate Partner, Biegły Rewident, Grant Thornton

 • Obliczanie obrotów, nakładów inwestycyjnych (CapEx), wydatków operacyjne (OpEx) zgodnie z taksonomią
 • Najczęstsze błędy w raportowaniu za rok 2021
   
11:00

Przerwa

11:20

Zgodność wydatków operacyjnych z Taksonomią

Paweł Zaczyński, Associate Partner, Biegły Rewident, Grant Thornton

 • Metodologia wyliczania zgodności wydatków inwestycyjnych z Taksonomią
 • Najważniejsze problemy
   
12:50

Przerwa

13:20

Zgodność nakładów inwestycyjnych z Taksonomią

Paweł Zaczyński, Associate Partner, Biegły Rewident, Grant Thornton

 • Metodologia wyliczania zgodności wydatków inwestycyjnych z Taksonomią
 • Najważniejsze problemy
14:50

Zakończenie

Day X
Thursday
1 june 2023

Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju

09:20

Czas na logowanie

09:30

Zmiany w raportowaniu zrównoważonego rozwoju

Małgorzata Szewc, Wiceprezes zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 • Zakres podmiotowy Dyrektywy CSRD
 • Zakres przedmiotowy Dyrektywy CSRD
 • Terminy implementacji
 • Zasady weryfikacji 
10:20

Architektura systemu standardów raportowania

dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 • Standardy przekrojowe
 • Standardy tematyczne
 • Standardy sektorowe
   
11:05

Przerwa

11:25

ESRS - Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju cz. 1

Piotr Biernacki, Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 • Prezentacja sprawozdań zrównoważonego rozwoju
 • Podstawowe zasady raportowania
12:55

Przerwa

13:25

ESRS - Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju cz. 2

Piotr Biernacki, Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 • Prezentacja sprawozdań zrównoważonego rozwoju
 • Podstawowe zasady raportowania
14:55

Zakończenie