Najważniejsze zmiany w prawie konsumenckim w 2023 roku w związku z implementacją dyrektyw: Omnibus, towarowej i cyfrowej.

Start date:
23.03.2023
End date:
23.03.2023

Description

W dniu 1 stycznia 2023 r. weszło w życie wiele przepisów istotnych dla przedsiębiorców kierujących swoje oferty do konsumentów. Zmiany dotyczą nowych uprawnień konsumentów i odpowiadających im obowiązków przedsiębiorców. Znowelizowane zostały następujące akty prawne: ustawa o prawach konsumenta, ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług, Kodeks cywilny. Główne zmiany są wynikiem implementacji trzech unijnych dyrektyw: 

 • 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta („Omnibus”), 
 • 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów („towarowa”), 
 • 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych („cyfrowa”). 

W ramach szkolenia omówione zostaną najważniejsze zmiany, będące wynikiem wdrożenia ww. przepisów, tj. zasady ogłaszania obniżek cen, realizacja uprawnień z tytułu odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową i gwarancji – również w zakresie treści i usług cyfrowych oraz obowiązki informacyjne i nieuczciwe praktyki rynkowe w biznesie online. 
Szkolenie będzie koncentrowało się na praktycznych aspektach ww. zagadnień, a prowadzący podejmą próbę odpowiedzi na wątpliwości dotyczące stosowania nowych przepisów.

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieć: 

 • w jaki sposób prezentować ceny w ramach promocji,
 • jakie są nowe zasady rozpatrywania reklamacji towarów oraz treści i usług cyfrowych,
 • w jaki sposób pokazywać opinie zamieszczone przez klientów,
 • jakie obowiązki zobowiązani są wykonywać sprzedawcy online i platformy internetowe. 


W związku z tym uczestnicy będą umieć:

 • prowadzić kampanie marketingowe w zgodzie z nowymi  przepisami,
 • oznaczać ceny w miejscu sprzedaży w odpowiedni sposób,
 • dostosować proces rozpatrywania reklamacji do nowych zasad,
 • dokonać odpowiednich weryfikacji w ramach prowadzonego biznesu online. 


Co za tym idzie, uczestnicy zyskają cenną świadomość nowego podejścia do obsługi klienta będącego konsumentem, a także „przedsiębiorcy na prawach konsumenta” w nowej rzeczywistości prawnej.

Na szkolenie w szczególności zapraszamy:

 • Prawników działów prawnych firm działających w sektorze B2C,
 • Przedstawicieli działów marketingu, reklamacji, obsługi klienta, sprzedaży, 
 • Kierowników produktów, kategorii, 
 • Projektantów serwisów e-commerce,
 • Rzeczników konsumentów,
 • Prawników kancelarii zewnętrznych,
 • Pracowników agencji reklamowych obsługujących firmy oferujące swoje produkty konsumentom.

Organizacja:

Szkolenie zostało zaplanowane w formule online, za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej - Zoom. Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji. Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome.

 • Szkolenie prowadzone jest w czasie rzeczywistym
 • Uczestnicy mogą zadać pytania Prelegentom, odnosząc się do omawianych przez nich kwestii – na koniec szkolenia przewidziana jest sesja pytań i odpowiedzi
 • Pracujemy, bazując na praktycznej wiedzy oraz aktualnych case’ach i doświadczenia prowadzących


Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały omawiane prezentacje w wersji elektronicznej.
 

Invited by

Barbara Dąbrowska