Najważniejsze zmiany w prawie konsumenckim w 2023 roku w związku z implementacją dyrektyw: Omnibus, towarowej i cyfrowej.

Start date:
23.03.2023
End date:
23.03.2023

Organizator

Partner