Najważniejsze zmiany w prawie konsumenckim w 2023 roku w związku z implementacją dyrektyw: Omnibus, towarowej i cyfrowej.

Start date:
23.03.2023
End date:
23.03.2023
Day I
Thursday
23 march 2023
09:15

Czas na logowanie

09:25

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

Barbara Dąbrowska, Project manager, dział Konferencji i szkoleń dziennika "Rzeczpospolita"

09:30

Nowe zasady ogłaszania obniżek cen na gruncie dyrektywy „Omnibus” – cz. 1

Agnieszka Kowalczyk-Zagaj, Radca Prawny, Kancelaria Modzelewska&Paśnik

1.    Dotychczasowe wybrane orzecznictwo UOKiK i Komisji Etyki Reklamy odnoszące się do promocji cenowych.  

2.    Jakie zmiany czekają przedsiębiorców w podejściu do ogłoszeń w zakresie obniżek cen?

a.    Zasada odnoszenia się do odpowiedniej ceny referencyjnej 
b.    Ogólne ogłoszenia o obniżkach cen typu -x % lub -x zł
c.    Wyprzedaż „ostatnich sztuk”, „końcówek serii”
d.    Artykuły o obniżonej wartości/ niepełnowartościowe
e.    Produkty łatwo psujące się
f.    Gazetki promocyjne

3.    Do jakich przekazów Omnibus nie ma zastosowania?

a.    Programy lojalnościowe, karty rabatowe, kupony
b.    Spersonalizowane obniżki cen
c.    Oferty warunkowe (łączone lub wiązane)
d.    Reklama porównawcza
 

10:15

Przerwa

10:25

Nowe zasady ogłaszania obniżek cen na gruncie dyrektywy „Omnibus” – cz. 2

Agnieszka Kowalczyk-Zagaj, Radca Prawny, Kancelaria Modzelewska&Paśnik

1.    Dotychczasowe wybrane orzecznictwo UOKiK i Komisji Etyki Reklamy odnoszące się do promocji cenowych.  

2.    Jakie zmiany czekają przedsiębiorców w podejściu do ogłoszeń w zakresie obniżek cen?

g.    Zasada odnoszenia się do odpowiedniej ceny referencyjnej 
h.    Ogólne ogłoszenia o obniżkach cen typu -x % lub -x zł
i.    Wyprzedaż „ostatnich sztuk”, „końcówek serii”
j.    Artykuły o obniżonej wartości/ niepełnowartościowe
k.    Produkty łatwo psujące się
l.    Gazetki promocyjne

3.    Do jakich przekazów Omnibus nie ma zastosowania?

e.    Programy lojalnościowe, karty rabatowe, kupony
f.    Spersonalizowane obniżki cen
g.    Oferty warunkowe (łączone lub wiązane)
h.    Reklama porównawcza
 

11:10

Przerwa

11:20

Praktyczne aspekty realizacji uprawnień z tytułu odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową i gwarancji

Agnieszka Kowalczyk-Zagaj, Radca Prawny, Kancelaria Modzelewska&Paśnik

1.    Podmioty uprawnione z tytułu niezgodności towaru z umową 

2.    Sekwencje możliwych roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową 

3.    Terminy:

a.    odpowiedzialności sprzedawcy 
b.    domniemania odpowiedzialności sprzedawcy 
c.    przedawnienia roszczeń uprawnionego 
d.    udzielenia odpowiedzi na reklamację

4.    Gwarancja:

a.    treść oświadczenia gwarancyjnego
b.    minimalne warunki gwarancji w przypadku naprawy lub wymiany towaru
c.    terminy 
5.    Koszty ekspertyzy, montażu i demontażu oraz dostarczenia towaru w przypadku niezgodności towaru z umową i gwarancji
 

12:20

Przerwa

12:35

Dostarczanie treści i usług cyfrowych

dr Artur Salbert, Radca prawny, Kancelaria Modzelewska&Paśnik

1.    Definicje treści i usług cyfrowych
2.    Przypadki, w których nowe przepisy nie mają zastosowania
3.    Stosowanie nowych przepisów w przypadku świadczenia usług pakietowych (gdy tylko niektóre usługi stanowią usługi cyfrowe)
4.     Prawa i obowiązki związane z dostarczaniem treści i usług cyfrowych
 

13:20

Przerwa

13:40

Wybrane praktyki rynkowe w biznesie online

Agnieszka Kowalczyk-Zagaj, Radca Prawny, Kancelaria Modzelewska&Paśnik , dr Artur Salbert, Radca prawny, Kancelaria Modzelewska&Paśnik

1.    Zamieszczanie opinii konsumentów w internecie
2.    Nowe obowiązki informacyjne sprzedawców i platform handlowych 
3.    Plasowanie ofert 
4.    Indywidualne dostosowywanie ceny 
5.    Bilety na koncerty i mecze 
 

14:25

Przerwa

14:40

Rozporządzenie 2022/720 oraz zmiany w zakresie nakładania kar pieniężnych

Małgorzata Modzelewska de Raad, adwokat, partner, kancelaria Modzelewska & Paśnik

1.    Dozwolone ograniczenia w sprzedaży internetowej na tle rozporządzenia 2022/720 w sprawie porozumień wertykalnych. 
2.    Zmiany w zakresie nakładania kar pieniężnych przez Prezesa UOKiK za naruszenie zakazu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów i niedozwolonych postanowień umownych. 
 

15:05

Przerwa

15:10

Sesja pytań i odpowiedzi

Małgorzata Modzelewska de Raad, adwokat, partner, kancelaria Modzelewska & Paśnik , Agnieszka Kowalczyk-Zagaj, Radca Prawny, Kancelaria Modzelewska&Paśnik , dr Artur Salbert, Radca prawny, Kancelaria Modzelewska&Paśnik

15:40

Zakończenie