Dyrektywa NIS2

Jak nowe przepisy UE wpłyną na Twoją firmę?

Start date:
22.03.2023
End date:
22.03.2023

Description

Dyrektywa NIS2 to nowelizacja pierwszego europejskiego prawa w zakresie cyberbezpieczeństwa NIS (Network and Information Security). 

Ostateczny tekst NIS2 został opublikowany w grudniu 2022 roku, a tym samym nasz ustawodawca ma czas do 17 października 2024 r na implementację wymagań UE. 

Warto być na to przygotowanym, ponieważ nowelizacja wprowadza kilka rewolucyjnych zmian, m.in: 
•    bardziej rygorystyczne wymogi dotyczące bezpieczeństwa cybernetycznego.
•    zakres podmiotów będzie dużo większy niż do tej pory. Między innymi, uregulowani będą po raz pierwszy operatorzy usług pocztowych, czy producenci i dystrybutorzy żywności i chemikaliów. 
•    zwiększają się uprawnienia podmiotów nadzorczych, między innymi w zakresie skanowania i audytowania podmiotów kluczowych i ważnych.

Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo:
- czym jest NIS2
- jakie zmiany wprowadza w stosunku do NIS
- kogo będą obowiązywać wynikające z niej obowiązki 
- jakie wymogi bezpieczeństwa wprowadza. 

Jeśli chcesz się dowiedzieć co będzie oznaczać, że Twoja firma znalazła się w wykazie podmiotów kluczowych lub istotnych i czego możesz się spodziewać, to szkolenie jest właśnie dla Ciebie. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się z Państwem specjaliści z firmy Deloitte.

Przy zgłaszaniu się na szkolenie prosimy o zamieszczanie w polu „uwagi” pytań z zakresu merytorycznego  szkolenia, aby biorąc udział w szkoleniu uzyskali Państwo wiedzę na wszystkie interesujące i ważne kwestie.

Do kogo kierowane jest szkolenie? 
- Kierownictwo wyższego i średniego szczebla
- Specjaliści ds. Zgodności, ryzyka i bezpieczeństwa
- Prawnicy 
- Audytorzy
- Kontrolerzy wewnętrzni

Z jakich sektorów szczególnie zapraszamy naszych gości? 
Opieka zdrowotna, Infrastruktura cyfrowa, Transport, Zaopatrzenie w wodę, Dostawcy usług cyfrowych, Infrastruktura bankowości i rynków finansowych, Energia, Dostawców publicznych sieci lub usług łączności elektronicznej, Gospodarka ściekami i odpadami, Produkcja niektórych produktów krytycznych (np. farmaceutyków, urządzeń medycznych i chemikaliów), Żywność, Usługi cyfrowe (np. platformy społecznościowe i usługi centrów danych), Przestrzeń kosmiczna (np. lotnictwo i kosmonautyka), Usługi pocztowe i kurierskie, Administracja publiczna.

Organizacja:
Szkolenie zostało zaplanowane w formule online, za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji. Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome.
•   Szkolenie prowadzone jest w czasie rzeczywistym
•   Uczestnicy mogą zadawać pytania Prelegentom, odnosząc się do omawianych przez nich kwestii – na koniec szkolenia przewidziany jest czas na pytania uczestników
•   Pracujemy w oparciu o praktyczną wiedza oraz aktualne case’y i doświadczenia prowadzących.

Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały w wersji elektronicznej.
 

Invited by

Agnieszka Spychała