Dyrektywa NIS2

Jak nowe przepisy UE wpłyną na Twoją firmę?

Start date:
22.03.2023
End date:
22.03.2023

Aleksandra Kraśnicka

Senior Consultant, Deloitte

Aleksandra jest starszą konsultantką w zespole Cyber Strategy w ramach Deloitte Risk Advisory. Specjalizuje się w obszarze regulacji dotyczących cyberbezpieczeństwa i ochrony prywatności ze szczególnym uwzględnieniem regulacji rynków finansowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy przy projektach dotyczących zapewniania zgodności organizacji z regulacjami międzynarodowymi oraz krajowymi wytycznymi w obszarze cyberbezpieczeństwa i ochrony prywatności oraz regulacjami dotyczącymi outsourcingu usług w sektorze finansowym. Posiada doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem, zdobywane m.in. podczas uczestniczenia w audytach systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji i zgodności ze standardem ISO/IEC 27001. Posiada certyfikat Certified Information Privacy Manager wydany przez International Association of Privacy Professionals (IAPP).

Małgorzata Mazurkiewicz

Specialist Senior, Deloitte

Ukończyła studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej uzyskując tytuł mgr inż. elektronika. Od ponad 26 lat jest związana z branżą IT, w tym 20 lat pracy w bankowości. Od kilku miesięcy pracuje w firmie Deloitte. Od 2005 r. jest członkiem ISACA (Information Systems Audit and Control Association) i posiada certyfikat CISA (Certified Information Systems Auditor). W pracy miała okazję prowadzić projekty informatyczne, kierować działem IT oraz działem bezpieczeństwa informacji, gdzie była odpowiedzialna za wdrażanie polityki cyberbezpieczeństwa. Pełniła także funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Obecnie zajmuje się audytem procesów IT m.in. zgodnie z metodyką COBIT opracowaną przez Stowarzyszenie ISACA. Śledzi rozwój neuronauk i widzi konieczność zmiany podejścia do zagadnienia przekazywania wiedzy w szkole i pracy, tak aby proces był skuteczny.

Paweł Srebnicki

Manager, Deloitte

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, aktualnie w trakcie studiów MBA na Wojskowej Akademii Technicznej. Posiada 8 lat doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa (Strategia, GRC, ISMS, PMO). Do spotkania wniesie doświadczenie zdobyte w instytucjach państwowych i w korporacjach, w krajach UE, w Ukrainie i w USA. Uczestniczył w ponad 20 projektach biznesowych (w tym w audytach i projektach strategicznych), między innymi dla wiodących banków, instytucji finansowych oraz globalnie rozpoznawalnych dostawców usług komercyjnych. Posiadane certyfikaty: CISA, ITIL Foundation, ISO27001 Lead Auditor, PRINCE2 Foundation & Practitioner.

Aleksandra Witowska

Manager, Deloitte

Aleksandra jest managerką w zespole Cyber Strategy w ramach Deloitte Risk Advisory. Posiada wieloletnie doświadczenie we wspieraniu organizacji w zarządzaniu zgodnością oraz ryzykiem, w szczególności w zakresie cyberbezpieczeństwa. Zdobywała doświadczenie w trakcie wielu projektów dla podmiotów z sektora finansowego dotyczących m.in. NIS, DORA, wytycznych KNF, a także w zakresie weryfikacji dojrzałości organizacji w ramach cyberbezpieczeństwa. Uczestniczy w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań technologicznych m.in. opartych na chmurze obliczeniowej, a także budowaniu strategii cyberbezpieczeństwa organizacji. Posiada certyfikat Lead Auditora ISO 27001.