Strategie ESG w logistyce

Start date:
18.04.2023
End date:
18.04.2023

1 450 zł per person + 23% VAT

order before 5 April

1 650 zł per person + 23% VAT

order after 5 April


No. of participants

+ 23% VAT

Timeline

Day I
Tuesday
18 april 2023
09:15

Czas na logowanie

09:25

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

Barbara Dąbrowska, Project manager, dział Konferencji i szkoleń dziennika "Rzeczpospolita"

09:30

Relacja strategii rozwoju i strategii ESG

Robert Tomanek, Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ekspert ESG w zespole EcoGreen.

1.    Podstawy zarządzania strategicznego
2.    Istota podejścia ESG
3.    Lokowanie strategii ESG w systemie zarządzania strategicznego przedsiębiorstwa
4.    Realizacja strategii ESG w warunkach sektora TSL
 

10:15

Przerwa

10:30

Wyzwania prawne związane z Europejskim Zielonym Ładem i ESG dla logistyki

Agnieszka Skorupińska, Partner w kancelarii CMS | Liderka Praktyki ds. Prawa Ochrony Środowiska w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej | Koordynatorka Zespołu ds. ESG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej

1.    Co wynika z Europejskiego Zielonego Ładu dla sektora TSL?
2.    Raportowanie ESG pod CSRD – kto, kiedy i jak?
3.    Jak korzystać z Europejskich Standardów Zrównoważonego Raportowania (ESRS)?
4.    Co oznacza należyta staranność w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDDD, przepisy niemieckie)?
5.    Jakie wymogi stawiane są łańcuchowi wartości?
6.    Czy ignorowanie ESG się opłaca?
 

11:30

Przerwa

11:45

Dekarbonizacja i budowanie odporności logistyki

Barbara Kos, Doktor habilitowana (nauki ekonomiczne), profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

1.    Znaczenie dekarbonizacji logistyki
2.    Odporność logistyki i punkty krytyczne
3.    Narzędzia dekarbonizacji w łańcuchach dostaw
 

12:30

Przerwa

12:45

Finansowanie dekarbonizacji ze środków unijnych

Anna Mercik, Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Logistyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

1.    Charakterystyka funduszy nowej perspektywy
2.    Środki na dekarbonizację w funduszach europejskich
3.    Zasady przygotowanie wniosków o finansowanie i ich rozliczania 
 

13:30

Przerwa

14:00

Cele klimatyczne zgodne z SBTi i projekt dekarbonizacji

Magda Andrejczuk, Sustainability & ESG Senior Expert, Allegro

1.    Specyfika strategii ESG – studium przypadku
2.    Przykłady przedsięwzięć
3.    Zalecenia
 

14:45

Przerwa

15:00

Dekarbonizacja logistyki – warsztat

Robert Tomanek, Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ekspert ESG w zespole EcoGreen. , Grzegorz Krawczyk, Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Transportu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

1.    Diagnoza potrzeb i możliwości (wyniki ankiety)
2.    Proponowane działania – dyskusja
3.    Wnioski (prowadzący), podsumowanie
 

16:00

Zakończenie