Fundacja rodzinna w Polsce –

nowe narzędzie prawne dla zabezpieczenia majątku i interesu rodziny.

Start date:
27.04.2023
End date:
27.04.2023

1 700 zł per person + 23% VAT


No. of participants

+ 23% VAT

Daria Leszczyk

Adwokat w GWLaw

Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, aspektach związanych z planowaniem sukcesji w firmach rodzinnych oraz obsłudze procesów strukturyzacyjnych.
Od wielu lat prowadzi liczne procesy przekształceń, fuzji i przejęć oraz podziałów spółek handlowych oraz uczestniczy w opracowywaniu i wdrażaniu kompleksowych planów strukturyzacji kapitałowych i majątkowych przedsiębiorstw. W zakresie prawa spółek handlowych, doradza w procesach inwestycyjnych oraz transakcjach joint venture, a także uczestniczy w procesach due diligence.
Ma bogate doświadczenie w bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek handlowych, w tym spółek Skarbu Państwa. W ramach swojej specjalizacji, reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu kodeksu spółek handlowych.

Luiza Kwaśnicka

Radca prawny w GWLaw, wcześniej przez ponad 10 lat Notariusz

Specjalizuje się w prawie spółek, prawie rodzinnym, spadkowym oraz w zakresie nieruchomości i prawa zobowiązań oraz zabezpieczeń.
Doradza w zakresie procesów sukcesyjnych, w tym w zakresie umów majątkowych małżeńskich, testamentów, darowizn (przesunięć majątkowych) między małżonkami, przekształceń działalności gospodarczej w spółki oraz umów spółek, zarówno kapitałowych, osobowych, jak i cywilnych. Doradza w obszarze Private Clients, w zakresie spraw osobistych, w tym spraw rozwodowych, zabezpieczeniu kontaktów z dziećmi oraz spraw alimentacyjnych, jak również w zakresie prywatnych spraw majątkowych.
Posiada ogromną praktyczną oraz teoretyczną wiedzę na temat prawa nieruchomości, począwszy od dogłębnej analizy stanu prawnego nieruchomości, prawa cywilnego, w tym w zakresie zobowiązań, zabezpieczeń majątkowych. Doradza przy podpisywaniu umów sprzedaży nieruchomości, umów przedwstępnych, umów deweloperskich, ustanawianiu zabezpieczeń, w tym hipotek.
Udziela wsparcia prawnego w zakresie prawa spadkowego, zarówno dziedziczenia testamentowego, jak i ustawowego, w sprawach o zachowek.
Przygotowuje projektu umów spółek oraz uczestniczy w projektach restrukturyzacyjnych dotyczących spółek.
Posiada doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej, zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i podmiotów prawa publicznego – Skarbu Państwa, a także podmiotów korporacyjnych, w tym funduszy inwestycyjnych, obywateli polskich, jak i cudzoziemców.
Sfinalizowała od strony notarialnej pierwszą w Polsce spółkę europejską. Dokonywała notarialnych poświadczeń dziedziczenia. Zajmowała się obsługą notarialną procesów „restrukturyzacyjnych” spółek.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 2000 uzyskała pozytywny wynik z egzaminu wstępnego zarówno na aplikację notarialną, jak i na aplikację radcowską. W latach 2007 – wrzesień 2018 prowadziła jako Notariusz kancelarię notarialną w Warszawie. Od końca 2018 roku wykonuje zawód Radcy prawnego.
Ukończyła szkolenie z zakresu „Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów”.
Uczestniczyła w pracach komisji prawodawczych w zakresie prawa. Autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa na łamach gazety „Rzeczpospolita” i innych czasopism naukowych i branżowych. Wieloletni wykładowca na zajęciach z zakresu prawa handlowego dla aplikantów notarialnych w Izbie Notarialnej w Warszawie i Krakowie.
W swojej pracy wykazuje się rzetelnością i dokładnością, kompleksowym spojrzeniem na przedstawione jej do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne, przy wykorzystaniu posiadanej ogromnej znajomości obowiązującego orzecznictwa oraz poglądów doktryny w zakresie przepisów prawnych, które niejednokrotnie budzą wątpliwości interpretacyjne.
• Doradza w obszarze Private Client
• Opracowuje i wdraża procesy sukcesji firm rodzinnych
• Doradza w zakresie prawa rodzinnego i spadkowego, w tym w postępowaniach rozwodowych, o podział majątku wspólnego
• Doradza przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości
• Udziela kompleksowego wsparcia prawnego przy zakładaniu spółek, w tym przy składaniu wniosków do rejestru
• Pomaga przy zakładaniu fundacji, w tym w zakresie spisywania statutu fundacji i wpisu do rejestru

Prywatnie interesuje się kulturą, zwyczajami narodowości różnych krajów. Uwielbia podróże. W wolnych chwilach uprawia sport i czyta książki. Gra w ping-ponga, koszykówkę, biega.

dr Rafał Trzeciakowski

Radca prawny w GWLaw, dr nauk prawnych

Specjalizuje się w doradztwie w procesach sukcesyjnych w firmach rodzinnych oraz bieżącej działalności przedsiębiorstw. Przygotowuje i wdraża programy motywacyjne w przedsiębiorstwach, opracowuje i wdraża modele zmian pokoleniowych w firmach rodzinnych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa korporacyjnego, w tym transakcyjnego, prawa kontraktów oraz tworzenia i przekształcania spółek prawa handlowego. Doradza w zakresie prawa administracyjnego, reprezentuje klientów przed sądami i organami administracji publicznej. Przygotowuje opinie prawne w zakresie wydawania decyzji administracyjnych oraz struktur transakcji inwestycji, zasadności sporów korporacyjnych. Reprezentuje klientów w sporach korporacyjnych, w tym w zakresie mediacji i sporów sądowych. Posiada doświadczenie w zakresie prawa spółdzielczego, reprezentuje spółdzielnie i członków spółdzielni. Obsługuje organizacje pożytku publicznego w zakresie ich bieżącej działalności.
Autor i współautor wielu opinii prawnych i wniosków do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie konstytucyjności przepisów krajowych i ich stosowania. Autor i współautor publikacji w dziedzinie prawa konstytucyjnego, gospodarczego, administracyjnego i handlowego. Wykładowca na licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach poświęconych przedsiębiorczości rodzinnej i prawnym aspektom sukcesji.

Agnieszka Mitręga

Radca prawny, wspólnik zarządzający GWLaw Gdynia

Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, transakcjach oraz prawie korporacyjnym.
Posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz instytucji finansowych, m.in. instytucji pożyczkowych, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz firm zarządzających wierzytelnościami.
Zajmuje się m.in. problematyką związaną z oferowaniem produktów finansowych konsumentom w różnych kanałach sprzedażowych (w tym e-commerce), ochroną danych osobowych klientów instytucji finansowych oraz pozostałymi prawnymi aspektami działalności instytucji finansowych.
Doradza spółkom publicznym i prowadzi procesy związane z publicznym oferowaniem papierów wartościowych, wprowadzaniem spółek do obrotu na rynku regulowanym oraz ofertami niepublicznymi instrumentów finansowych, w tym w szczególności obligacji korporacyjnych.
Specjalizuje się także w strukturyzacji i prowadzeniu transakcji M&A oraz reorganizacjach grup kapitałowych (podziały, przekształcenia, połączenia).
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie funkcjonowania i obsługi funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w tym sekurytyzacyjnych oraz transakcjach na rynku wierzytelności (nabywanie portfeli wierzytelności, umowy o subpartycypację i sekurytyzację). Doradza także firmom windykacyjnym w zakresie zawierania umów serwisowych oraz podmiotom zarządzającym wierzytelnościami w zakresie umów o zarządzania portfelami wierzytelności.
Specjalizuje się także w doradztwie związanym z finansowaniem działalności przedsiębiorców: umowy kredytowe, emisje obligacji, pożyczki wewnątrzgrupowe.
Profil na Linkedin:
https://www.linkedin.com/in/agnieszka-mitręga-9237415b/

Urszula Ogorzałek

Doradca podatkowy w GWLaw

Specjalizuje się w podatkach dochodowych dotyczących planowania podatkowego oraz wyboru formy opodatkowania spółek, jak i jednoosobowych działalności gospodarczych. Doradza w procesach restrukturyzacyjnych oraz sukcesyjnych firm rodzinnych, w tym procesach połączeń, akwizycji i przekształceń.
Zajmuje się bieżącą obsługą podatkową polskich firm prywatnych. Doradza w działalności podstawowej i inwestycyjnej.
Aktywny Członek Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.
Wiedzą i doświadczeniem dzieli się jako prelegent konferencji oraz prowadząc szkolenia z zakresu rachunkowości i podatków.
Doradza firmom prywatnym i osobom fizycznym.
Profil na Linkedin: https://www.linkedin.com/in/ula-ogorzałek/